Astrologický horoskop na míru

Čtete si pravidelně horoskopy? Věříte jim, anebo je berete spíše jako legraci? Pokud chcete poznat své silné i slabé stránky a vědět, jak s nimi naložit, nechte si od odborníka sestavit osobní horoskop na míru.

Horoskopy byly v devadesátých letech velmi populární kratochvílí při čtení časopisů. Dnes se zase běžně objevují na internetu. Dá se těmto horoskopům věřit a jsou vůbec vytvořeny opravdovými odborníky?

Astrologie a horoskopy

Když si lidé čtou horoskopy, často doufají v to, že jim sdělí, co přesně je čeká, že jim předpoví jejich budoucnost. Horoskopy, které najdeme v časopisech anebo dnes běžně i na internetu, však se skutečně odbornou astrologií mají jen pramálo společného. A především jim chybí odborný doprovodný výklad, který by osvětlil, jak máme sdělené informace chápat, jak na ně reagovat, jak je využít ke svému prospěchu a vývoji své osoby.

Horoskopy a astrologie ale nejsou oproti všeobecnému přesvědčení ani tak předpovídáním budoucnosti, jako naukou, která nám má pomoci pochopit naše silné a slabé stránky, to k čemu máme sklony. Skutečná astrologie neříká „toto a toto se musí stát a není způsob, jak se tomu vyhnout“. Ba naopak – s pomocí znalostí astrologie lze vytvořit něco jako Váš osobní, nebo řekněme osobnostní, profil.

Horoskopy na míru

Díky osobnímu horoskopu můžete pochopit, proč v určitých situacích reagujete tak, jak je pro Vás typické, proč máte sklony k tomu či onomu, a v jaké oblasti pro Vás bude nejideálnější a nejpřirozenější se realizovat, kterým směrem se vydat. Záměrem horoskopu tedy jsou osobnostní rysy a vlastnosti člověka definovat a zároveň mu pomoci naučit se je používat ku prospěchu svému i okolí, nikoliv ho za ně kritizovat nebo něco vyčítat.

Když horoskop sděluje Vaše silné a slabé stránky, svým způsobem také sděluje Vaši budoucnost, protože Vám říká nejen jací jste, ale jací budete po celý život. Naše vlastnosti, predispozice nás formují a vytvářejí naši povahu a tím pádem lze do určité míry předpovědět, jak se v tomto životě budeme chovat, jak budeme reagovat, v jaké oblasti se budeme realizovat po profesní stránce. V žádném případě ale nejde o striktní předpověď „nezměnitelného osudu“.

Každý z nás má své silné i slabé stránky. Ale protože všechno souvisí se vším, každá mince má druhou stranu a tak lze i každou slabost přeměnit v přednost. Chce to jen pracovat na své osobě, poznávat se, učit se a tím se vyvíjet, růst… A právě v tomto ohledu může být správně sestavený a samozřejmě i správně pochopený horoskop výborným pomocníkem.

Astrologické služby

Chcete přijít horoskopům na kloub? Naučit se je správně chápat a využívat? Chcete znát Váš osobní horoskop sestavený přesně Vám na míru? Pak zapomeňte na komerční horoskopy v mass médiích a obraťte se na zkušeného astrologa.

Pan Robert Isfaháni nabízí sestavení osobního horoskopu na míru. Je možné sestavit buď všeobecný horoskop, anebo se zaměřit na konkrétní oblast života, na konkrétní otázky anebo samozřejmě obojí. A nezapomeňte, že služby astrologa nejsou vhodné jen při řešení krizových situací, protože pak může být někdy i pozdě, ale především při rozhodování o důležitých životních krocích.

Samozřejmě ani při tomto rozhodování Vám astrolog neřekne a ani nedokáže říci, jaké přesné události Vás v životě potkají, pokud se vydáte tou či onou cestou, pokud si zvolíte to či ono. Astrolog může doporučit řešení, které nejvíce odpovídá Vašemu osobnímu profilu, které se nejvíce hodí k vaší osobnosti, ale to neznamená, že horoskop je samospasný, protože to hlavní, čili využití a aplikace informací sdělených při výkladu horoskopu, vždy bude jen na Vás. Kvalitní horoskop sestavený odborníkem berte jako návod, příručku k tomu, jak poznat a využívat své přirozené sklony, své silné stránky, a jak se naučit odbourat ty slabé, anebo ještě lépe, i z nich udělat přednosti.

Pan Zapletal dále nabízí poradenství při výběru osobního drahokamu a také jeho využívání v praxi – v domě, na pracovišti, nošení při sobě atp.

Více se můžete dozvědět na internetových stránkách pana Zapletala nebo při kontaktu telefonem či mobilem. Pokud chcete využít služeb pana astrologa Roberta Isfaháni, nezapomeňte si kontakty poznamenat:

Internetové stránky: http://www.rzapletal-astrolog.byl.cz/, e-mail: rzapletal-astrolog@razdva.cz, telefonní číslo: 777 558 589.

Drahé kameny a jejich působení

Jistě už jste slyšeli o tom, jak se drahé kameny vybírají podle různých typologií anebo podle účelu, ke kterému mají sloužit. Energetické vibrace drahých kamenů nám mohou skutečně pomoci při řešení širokého spektra problémů.

Jejich energetické vibrace, jejich působení, jejich síla, jejich vliv a je jedno, jak jej nazveme, dokáže odrušit negativní energetické vibrace, patogenní zóny, rozpouštět karmické nánosy z minulosti i současnosti anebo léčit různé choroby, přitahovat pozitivní energii anebo též podporovat určité snažení – vše záleží na tom, jaké kameny zvolíme. Nápomocný může být dále i způsob jejich rozmístění v objektu.

Drahé kameny rozmístěné v budově

Drahé kameny se obvykle dávají tam, kde osoby tráví nejvíce času, případně třeba do ložnice anebo i na pracoviště, do kanceláře apod. Jejich vliv lze při správném výběru a rozmístění pocítit velmi rychle – zlepšuje se nálada, lidé mají pocit přílivu nové energie, cítí se svěží, lépe se pracuje a často se zlepšují i vztahy mezi lidmi.

Zájemci, kteří si nechali odborně vybrat a rozmístit drahé kameny, také uvádějí, že když za nimi přijde někdo s dobrým úmyslem, cítí se v prostoru velmi dobře. A naopak, pokud zavítá někdo, kdo je chce nějak využít, ublížit jim, zkrátka má špatné úmysly, necítí se v místě dobře a obvykle rychle odchází. I takovýto ochranný účinek mohou mít správně vybrané a rozmístěné drahé kameny.

Drahé kameny se dají umístit již do konstrukce stavby při výstavbě domu anebo také při rekonstrukci – obvykle do základů, ale při rekonstrukci možno třeba i do podlahy. Takto umístěné drahé kameny trvale odrušují patogenní zóny a zároveň léčí obyvatele domu nebo jiné stavby, zlepšují jejich imunitu a dodávají jim energii. Drahé kameny také chrání dům před všemi negativními druhy energetického působení zvenčí.

Drahé kameny a duchovní růst

Drahé kameny jsou častým prostředkem využívaným v esoterice jako prostředek energetické ochrany, léčení anebo jako energetický zářič. Mohou se však využívat i pro podporu duchovního rozvoje, například pro čištění energetických center člověka, kterými do nás proudí duchovní energie. Z různých druhů drahých kamenů lze sestavovat obrazce, známé jako** jantry či mandaly** aj., pak se jejich vliv ještě zvyšuje.

Výběr osobního drahokamu a tvorba šperku na míru

Máte nějaké zdravotní problémy? Potřebujete podpořit své podnikání? Anebo se lépe učit, studovat? Máte problémy v partnerském životě, ve vztazích? Hledáte novou inspiraci? Cítíte se oslabení – potřebujete více energie?

Zkušený člověk dokáže kameny „vyladit“ přímo pro potřeby konkrétního zájemce. Tuto službu nabízí i pan astrolog Robert Isfaháni, který výsledný drahokam zakomponovává do podoby šperku zhotoveného klientovi na míru.

Výběr drahých kamenů dle tradičních principů astrologie, Ájurvédy a za pomoci přímé diagnózy aurického vyzařování člověka. Zdravotní a psychické obtíže vznikají hormonální nerovnováhou při komunikaci duše s nervy. Tradičními postupy se například Ájurvéda snaží nalézat takové prostředky, které by tyto disproporce vyrovnali a došlo tak k nastolení rovnováhy. Mezi trvale nejčinnější metody se tak řadí hlavně krystaloterapie, tedy léčba pomocí drahých kamenů. Jejich použití zajistí trvalé a hlavně beznásledkové vyrovnání pochodů v těle, které se následně promítne do všestranného zlepšení stavu člověka.

Výběr osobních drahokamů vám pomůže:

  • Vyrovnat energetické výkyvy
  • Podporu léčby zdravotních a psychosomatických problémů
  • Vyladit své talenty a nádaní
  • Chránit se před ztrátami energie
  • Zlepšit celkovou životní situaci a kvalitu života
  • Odstranit potíže, jenž nemají jasnou a zjevnou příčinu

Astrolog Robert Isfaháni

Chcete se o práci a osobnosti astrologa, pana Roberta, dozvědět více? Pro ucelenou představu přinášíme několik střípků nejen z minulosti Robertova duchovně nasměrovaného života. Mnohem více se však dozvíte zde.

"Podnět, který mě přivedl k zájmu a posléze zálibě v astrologii bylo první setkání s astrologem. V této vědě jsem viděl obrovské možnosti, jak pomoci druhým, aby předcházeli problémovým situacím. Z počátku jsem čerpal z tematické, odborné literatury a ihned jsem si pořídil astrologický program. Mohl jsem tak poměrně rychle začít své znalosti aplikovat v praxi. Avšak nezačal jsem pracovat s rodinou či příbuznými. Prvními klienty byli mě zcela neznámí lidé, kteří se postupně stávali častými návštěvníky astrologických konzultací.

O mnoho let později jsem došel zlomového poznání, které dosavadní vědomosti a praxi rozšířilo o schopnost jasnovidného vidění a jiné duchovní metody. Setkal jsem se s jedním z nejvýznamnějších mystiků této doby, který mne do výše zmíněného poznání zasvětil a umožnil pochopit další astrologické zákonitosti. Pohonem mé duchovní pouti byly kvalitní zpětné vazby. Příznivé reakce klientů stejně jako jejich šokování neočekávanými výsledky mé práce mě posouvaly na této cestě dál."

Pokud cítíte, že právě Robert Isfaháni Vám může pomoci, objednejte se na tel. čísle: 777 558 589 nebo emailu: rzapletal-astrolog@razdva.cz. Společně budete moci nahlédnout na Vaše zdánlivě neřešitelné problémové situace s nadhledem a ze zcela jiných perspektiv, jež astrologie umožňuje.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6509 (magazinesoterika.cz#141)


Přidat komentář