Astrologie devíti planet

Astrologie devíti planet je zajímavá a rozsáhlá věda, kterou ne každý zvládá a chápe. Přesto jde o vědu zajímavou a užitečnou. Ukazuje totiž možnosti, jak pochopit mezilidské vztahy a jak je zvládnout, aby byly lepší.

Astrologie devíti planet je opravdu velmi rozsáhlá a pochopit ji není vůbec jednoduché. Přesto stojí za vyzkoušení. Ať již se rozhodnete pro její zcela amatérskou verzi, kterou najdete na internetových stránkách, nebo se objednáte na profesionální sestavení s výkladem, vždy Vám přinese nové pohledy, ukáže možnosti a nastíní, jak to s Vámi vlastně je.

Astrologie devíti planet

Ty úplně první zmínky najdete v učení taoismu. Stejně jako všechny vědy, i astrologie devíti planet se časem rozvíjela a ukazovala nové možnosti. Dnešní astrologie devíti planet se často nazývá** japonskou numerologií.** Základem astrologie devíti planet je devět planet a hvězd, ke kterým se řadí pět základních prvků, symbolizujících základní druhy energií. Důležité jsou také prvky** jing a jang**. Tyto prvky jsou protipóly zobrazující protichůdné druhy energie, která se však navzájem doplňuje.

Čím se zabývá astrologie devíti planet?

Zjednodušeně řečeno jde o pochopení sebe sama a pochopení vlastního chování vůči ostatním lidem. Tato metoda dokáže ukázat vše tak, že jste schopni pochopit lidské chování, jednání, přístup k okolí bližšímu i širokému. Vztahy s vlastní rodinou i jednání s cizími lidmi, stejně jako navazování vztahů a komunikace. Jinými slovy jde o nauku, která se označuje jako všespolusouvisející. Toto označení, tedy spojení více slov dohromady, má svůj význam. Astrologie devíti planet totiž ukazuje svět tak, že vše v něm spolu velmi úzce souvisí. Od planet, přes období, roční i denní, barvy, chutě, pocity, dokonce i tělesné orgány. Tyto souvislosti pak vysvětluje, ukazuje jejich význam a smysl všeho okolního dění. Jinými slovy, nic, co se děje s námi a okolo každého z nás není náhoda, ale má to svůj smysl a význam. A právě ten astrologie devíti planet ukazuje a učí nás ho pochopit.

Astrologie devíti planet a jin a jang

Jing a jang jsou v podstatě dvě protichůdné dynamické energie, které takto nazvali v Číně. Tyto energie jsou ve skutečnosti součástí celého světa a pokaždé mohou mít jiný název. Pochopení těchto energií vede k rovnováze v životě, ale i v celém světě. Udržet tuto rovnováhu je těžké, ale s pomocí astrologie devíti planet je možné to zkusit.

Astrologie devíti planet a energetická růžice

Jde o další krok k pochopení sebe sama a běhu věcí. Energetická růžice zde nahrazuje kompas života a vysvětluje proudy energií. Výklad je složitý, a ukazuje, jak mohou události měnit náš život, jak mohou ovlivňovat naše zdraví, a jak tomu všemu je možné předejít.

Astrologie devíti planet a vztahy

Astrologie devíti planet řeší vztahy lidí pomocí určení jednotlivých elementů. Přes určení elementu, ke kterému Vaše osoba náleží, pak vidíte svou vlastní osobu a také vztahy s okolím. Často můžete být překvapeni, jaké souvislosti vyvstanou a jak jednoduché je přitom řešení.

Astrologie devíti planet a orgánové hodiny

Astrologie devíti planet ukazuje, jak pracují naše orgánové hodiny a vysvětluje, jak můžete pomocí těchto znalostí vylepšit své zdraví i život jako takový. Někdy mohou tyto znalosti zcela významně změnit a ovlivnit další život.

Astrologie devíti planet a harmonie života

Z výše uvedeného, byť ve velmi strohých informacích jasně plyne, že astrologie devíti planet může významně ovlivnit kvalitu Vašeho života a to po všech stránkách. Po pochopení výkladu může být Váš život jednodušší a harmonický. Prostě pohodový.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6498 (magazinesoterika.cz#29)


Přidat komentář