Astrologie, esoterika a záhady

Máte rádi věci tajemné a neprobádané? Jste zvědaví a chcete se více dozvědět o věcech, které ostatním zůstávají skryté? Člověk je od přírody tvor zvídavý a zvědavý a tak není divu, že ho přitahují tajemné nauky a záhadné události.

Lidská zvědavost je odjakživa jedním z hnacích motorů lidstva. Kdyby se lidé nepokoušeli zjistit, co je za dalším kopcem, jak a proč věci fungují zrovna tak či onak a zda je možné toho využít k vlastnímu prospěchu, zřejmě bychom navždy zůstali zvířaty. Jenže čím více člověk ví, tím víc ho rozum nutí, aby zjistil mnohem více. A tak není divu, že se lidé po tisíciletí pokoušejí přijít na kloub nejen věcem minulým nebo současným, ale také budoucím.

Co nám přináší astrologie?

Astrologie, pro niž se někdy používá starší termín „hvězdopravectví“, slouží nejen k předvídání budoucnosti, ale především k nahlížení na životní situace, mezilidské vtahy a sama sebe z jiných perspektiv rozšiřujících obzory. Rozklíčováním různých příčin přináší odůvodnění a pochopení, čímž naši osobnost posouvá výš. Mnohými je tato nauka vnímána jako něco podvodného. Mediální deformace způsobující onen povrchní přístup lidí, komerčním způsobem odebírají patřičnou vědeckou vážnost astrologie. Přesto nadále zůstává plnohodnotnou vědou, a to s tisíce let dlouhou tradicí, kterou nezávisle na sobě provozovaly kultury celého světa. Astrologie v sobě spojuje nejen astronomii, ale také esoterismus a filosofii. Propojením těchto tří oborů vznikla jedinečná nauka, která se snaží zkoumat souvislosti mezi děním na obloze (jež je charakterizováno zejména pohybem planet, Slunce, Měsíce a dalších prvků) a děním na Zemi a v našich životech.

 

Jak funguje astrologie?

Astrologové pozorují, co se děje na obloze a toto dění porovnávají s děním na Zemi. Následně hledají analogií a vysvětlení pozemských dějů vzhledem k dějům nebeským. Dlouhodobým pozorováním a porovnáváním těchto dějů na Zemi a na nebi se snaží vysvětlit události minulé i probíhající a rovněž předvídat události a dění v budoucnu a to nejen ve vývoji jedince, ale i celého lidského společenství. Astrologie je tak založena spíše na zkušenostech předchozích astrologů a tisícileté tradici, než na měřitelných a statisticky zpracovaných výzkumech. Astrologie popisuje sklony a tendence, neurčuje konkrétní události. Z tohoto pohledu je tak astrologie především uměním hledání souvislostí a jejich následné interpretace - to je také důvod, proč Astrologie jako věda neodpovídá kritériím moderní vědy, kde je vše podloženo přesnými daty a statistikou. Je tak na každém z nás, jak se k astrologii postaví a jak ji bude vnímat.

Co je to esoterika?

Astrologie se řadí mezi vědy esoterické. Označení „esoterika“ (esoterismus) je poměrně známé, ale málo kdo zná také jeho protiklad, kterým je „exoterismus“. Esoterismus je výraz původem řecký a znamená „uzavřený“, oproti tomu exoterismus značí „otevřený“. Esoterika tedy představuje vědění určené jen zasvěceným, zatímco jeho protikladem je obecně známé vědění (exoterika). Namísto pojmu „esoterika“ se často používá také pojem „okultní“ nebo „okultismus“ jehož význam je shodný s esoterismem.

Esoterika neboli okultismus představuje mnoho nauk určených (především dříve) jen pro úzký okruh zasvěcených, mezi něž patří právě Astrologie, dále například Magie, Alchymie, Svobodné Zednářství ale i uctívání Satana aj.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6500 (magazinesoterika.cz#38)


Přidat komentář