Dějiny numerologie

Čísla toho o člověku hodně prozradí. O jeho osobnosti, povaze, o minulosti a dokážou předpovědět i budoucnost. Kde se numerologie vzala a kdo je jejím průkopníkem? Od kdy se začala čísla používat k věštbě?

Dějiny numerologie

Numerologie je věda, která se stala tématem číslo jedna mnoha lidí. Dokazuje totiž, že veškerý život je podřízen rytmu, pravidelnému opakování, koloběhu, vibracím. Tyto zmíněné faktory jsou postižitelné pouze číslem. Čísla v sobě zahrnují energie, které zásobují vesmír. Dnešní doba je celá obklopená čísly. Všichni na světě používají čísla. I dítě, které ještě neumí ani mluvit, ale již ukazuje na prstech, kolik je mu let, tak dospělí i staří lidé, kteří se bez čísel neobejdou, stejně jako vědci sedící před počítačem a hledající nejrůznější kombinace čísel.

Co je numerologie

Za číslicemi se neskrývají pouze hodnoty a množství. Čísla dokážou mnoho říct o osobnosti člověka, dokážou odhadnout jeho budoucnost, nebo odhalit jeho minulost. Numerologie nám hodně napoví o naší povaze, o životní dráze, kterou jsme již urazili a kterou máme ještě před sebou a pomůže nám lépe dosáhnout našich snů. Již od doby, co se lidé naučili počítat, mají pro ně čísla své kouzlo. Féničané, Židé i Babyloňané věřili v moc a významu čísel. Jako první formuloval teorii, pod níž se vše v životě ovládá čísly, řecký matematik Pythagoras. I přesto, že jeho myšlenky později mnohé kultury jeho myšlenky rozvinuly, je Pythagoras považován za otce numerologie a pythagorejská škola byla kolébkou, ve které se současná numerologie vyvinula.

Dějiny numerologie

Číslo je základna bytí. Alespoň se tak jeví už od prehistorie. Čísla s postupem času nabývala na důležitosti a na jednoznačnosti. V neolitu byl postoj člověka k číslům velmi pasivní, lidé nedávali číslům téměř žádnou váhu. Později se však pasivita měnila na aktivitu a lidé začali používat čísla k jednoduchým počtům. Číslovky vyjadřují nejabstraktnější myšlenky, které vůbec dokážou lidé ve své mysli vytvořit. Nejdříve lidé používali jedno číslo, dvě a postupně více, až následně se pojem čísla rozšířil a začala se používat čísla větší, která se vytvářela vzájemným spojováním, sečtením, atd. Další rozvoj numerologie souvisel s rozvojem řemesel, zejména s rozmachem obchodu. Zde se začali používat vyšší číselné jednotky. Vedle jednoduchých čísel se postupně začala vyčleňovat magická čísla jako např. 3 a 7. V dnešní době, která je považována za moderní, hledají lidé stále častěji v číslech odpovědi na otázky typu "Jak se budu mít v budoucnu, co mě čeká", apod. Jako první v dějinách lidstva kodifikoval učení o mystice čísel Pythagoras, který je otcem náboženského hnutí. K Pythagorovu učení přidal svou koncepci vesmíru a čísel Platón. Numerologie zůstala neznámou pro všechny nezasvěcené, kteří z ní zachytili pouze velmi okrajové znaky, především pověrčivost. Takto tomu bylo až do 19. století. Až poté se otevřela širší veřejnosti díky francouzskému kabalistovi Éliphasi Lévimu. Zásluhou některých dalších, mezi něž patřil Paus, Stanislas de Guaity a Christian se začala rozšiřovat i mezi nezasvěcené.

Podstata numerologie

Co vlastně znamená jméno? Naprosto všechno, když vyjde najevo, co se v něm skrývá. Jméno, které běžně používáte a které se zredukuje na čísla, může ovlivnit Váš osud. I** datum narození**, které není možné legálně změnit, může odhalit mnoho o vaší povaze. Pokud jste jednou určili svá vlastní čísla, můžete pomocí numerologie zjistit, jaké předpoklady máte pro klidný a harmonický vztah ke svým blízkým, ke své rodině, ke svým přátelům.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6510 (magazinesoterika.cz#142)


Přidat komentář