Horoskopy lásky

Bude protějšek, kterého jsme poznali, pro nás partnerem/kou na celý život? Otázka, kterou si pokládá řada z nás. Odpověď můžeme najít například v kartách, ale také v sestaveném horoskopu.

Partnerský horoskop podle data narození

Častokráte je velmi těžké žít sami se sebou. Možná Vy sami jste si byli v určitých chvílích, momentech protivní. A přestože jste to věděli, nemohli jste si pomoci. Každý z nás je originál, jedinečnou bytostí, která vnímá, má své pocity, nálady, potřeby, přání, požadavky. K tomu ještě přičteme, že žijeme v jiném prostředí, působí na nás jiné vlivy, setkáváme se s různými lidmi, řešíme méně, či více zapeklité situace apod. To, že se setkáváme s jinými lidmi, komunikujeme s nimi, sdílíme s nimi společný prostor, ať už pracovní, nebo soukromý, nás činí družnými a společenskými druhy. Jenže naše originalita a požadavky mnohdy „narazí“. Nikdo z nás asi záměrně nevyhledává konfliktní situace. Když již k nim dojde, jsou nepříjemné pro jednu i druhou stranu. V napjaté, nepříjemné atmosféře, se však jen těžko žije v harmonii. Jak však poznat, že druhá osoba, která by s námi mohla sdílet život, je pro nás tou pravou? Napovědět Vám může partnerský horoskop.

Partnerský horoskop – možnosti

Při partnerském horoskopu je stěžejním základem datum narození muže a ženy. Minimálním požadavkem je den, měsíc a rok narození. Pro co nejpřesnější výklad je pak dobré znát i čas narození v hodinách a minutách. Zjištěný aspekt pak nemusí být zdrojem rušení, či tvorby vztahu. Je třeba tzv. číst mezi řádky. I když se určitá znamení k sobě vyloženě hodí, jiná pak méně, neznamená to, že právě kombinace méně vhodných znamení, nebude vztah naplňovat. Partnerský horoskop podle data narození Vám může odhalit, jak vzájemně Váš vztah rozvíjet, jak ho zlepšovat, jak čelit případným krizím, ke kterým dříve, nebo později dojde, ale také jak vzájemně pochopit odlišnosti toho druhého z partnerů.

Keltský horoskop

Keltský horoskop, tak jako je tomu u zvěrokruhu, p řiřazuje jednotlivé symboly k období narození jedince. V případě keltského horoskopu se můžete setkat s označením stromoskop, a to z důvodu, že Keltové horoskop sestavili z velké úcty k stromům. Na základě toho, pak keltský horoskop nemá za znamení zvířata, ale stromy. A právě jednotlivé stromy určují vlastnosti, které jsou pro jedince v daném období, kdy se narodili, typické. Vládnoucími stromy jsou pak topol – kaštan – jasan – habr – osika – buk – jabloň – jedle – jilm – cypřiš – topol – modřín – borovice – vrba – lípa – olše – líska – jeřáb – javor – ořešák.

Horoskopy podle data narození

Osobní horoskop nám odkryje naše slabé, silné stránky, bude nás varovat před případnými životními úskalími aj. Pro přesné a detailní** sestavení horoskopu** se používá přesný datum narození. A pokud znáte i čas Vašeho narození, respektive hodinu a minuty, pak můžete očekávat ještě přesnější, vypovídající horoskop. Horoskopy, se kterými se běžně můžete setkat v novinách, v časopisech, se orientují na určitou časovou oblast. Neberou tedy v potaz ten konkrétní den, ale jsou povětšinou rozdělené podle zvěrokruhu. Získané informace, údaje, Vám mohou napovědět, nasměrovat Vás, ale nemusí mít zrovna takovou váhu, jako jiné, které však uvedené nejsou. Z toho důvodu je na místě spíše dát přednost horoskopu sestavenému podle data narození.

Erotický horoskop

K partnerskému vztahu neodmyslitelně patří i stránka intimní. Sex není důležitý jen na začátku vztahu. Neměl by zevšednit, stát se rutinou, či snad dokonce vymizet ani po letech společného soužití. Naše originalita, jedinečnost se projevuje i po stránce milostné. Můžete si s druhým jedincem rozumět na všech úrovních, ale zrovna po stránce erotické, Vám to nemusí zrovna ladit. Pomoci Vám může erotický horoskop. Ten Vám poradí, jak protějšek vzrušit, uspokojit, ale také Vám může prozradit, jak jste na tom Vy sami se svými choutkami, přáními.

Astrologie a horoskopy zdarma

Astrologie nejsou „jen“ planety. Astrologie má velký význam při sestavování horoskopů. V případě, že dojde k určení postavení planet v okamžiku, kdy jsme se poprvé nadechli a spatřili tento svět, můžeme nahlédnout do nitra našeho Já. Právě postavení planet při našem narození, není náhodné. Respektive postavení odráží naší kvalitu, vlastnosti a jedinečnost. To, jak jsou planety při narození postavené, pak určí naše chování. Planety nejsou statické, jsou stále v pohybu. Směřování jejich drah, je možné přepočítat a dostat se do budoucnosti. Díky tomu je možné i vydedukovat vliv planet na danou osobu pro následující dny, týdny, měsíce.

Zvěrokruh a horoskopy

Již výše jsme zmínili, že Keltové využívali k sestavení horoskopu jednotlivé stromy. Zvěrokruh a horoskopy oproti tomu využívají jednotlivá znamení zvěrokruhů. Významy jednotlivých znamení jsou pak odvozené od postavení Slunce v konkrétním ročním období. Jednotlivými znameními jsou pak beran – býk – blíženci – rak – lev – panna – váhy – štír – střelec – kozoroh – vodnář – ryby. A právě s horoskopy, které berou v potaz zvěrokruhy, se můžete nejčastěji setkat v rozličných médiích.

Horoskopy na míru

Dalším typem horoskopu, jak poznat, co nás čeká, nemine, ale také zabrousit do naší minulosti, umožňuje sestavený horoskop na míru. Individuální horoskop na míru může obsahovat vyobrazení našeho charakteru, osobnosti, dále naše stinné stránky, silné stránky. Nechybí ani pohled na mezilidské vztahy. Součástí horoskopu může být také osvětlení v podobě grafického znázornění postavení jednotlivých planet, kdy jsme se narodili, včetně podrobného popisu postavení planet, popisu konstelací, aspektů. Horoskop se bude dotýkat současnosti i výhledu do budoucnosti. Horoskop na míru si můžete „objednat“ na dálku, kdy nebudete muset nikam chodit a astrolog Vám zašle Váš horoskop na míru do e-mailu, nebo se můžete dohodnout na osobním výkladu. Vše záleží na možnostech, Vašich požadavcích aj.

Horoskopy na zítra

Čeká Vás zítra důležitá prezentace, zkouška, pracovní pohovor, výběrové řízení apod.? Říkáte si, jestli potkáte tu pravou osobou, do které se zamilujete? Jste natolik v napětí, vystresovaní, že byste chtěli vědět, jakou šanci na úspěch, máte? Pak pro Vás může být zajímavý horoskop na zítra. Jedná se o tzv. denní horoskop, který Vám může vyložit vybraný astrolog. Pro zjištění informací o horoskopu na zítra, se Vám nabízí možnost horoskopu online, nebo také telefonicky aj. Můžete se také setkat s nabídkou pravidelného zasílání horoskopů na zítra, po Vaší registraci na určitých webových stránkách.

Horoskop pro muže

Něco na tom bude, že „muži jsou z Marsu, ženy z Venuše“. Není možné tzv. házet do stejného pytle muže a ženy. Muži a ženy se liší svým vnímáním, projevy, city, ale také tím, co považují za důležité, stěžejní, čemu se více věnují apod. Z toho důvodu se můžete setkat s rozdělením horoskopu pro muže a pro ženy. Tyto horoskopy jsou více vypovídající, přesnější a adresnější, než horoskopy obecné.

Horoskop pro ženy

Která žena by se nechtěla líbit, být atraktivní, svěží i do pozdějšího věku, ale také úspěšná v práci, dobrou matkou, milenkou, kamarádkou? Na všechny tyto otázky Vám může poskytnout odpověď speciálně určený horoskop pro ženy. Horoskopy pro ženy jsou soustředěné na mezilidské vztahy, lásku, rodinu, profesní kariéru, děti, výchovu dětí aj.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6495 (magazinesoterika.cz#2)


Přidat komentář