Karmická astrologie

Karmická astrologie není pouhý horoskop. Jde o mnoha sty let prověřené postupy, které dávají odpovědi na otázky ohledně karmy, lidského chování a jednání, života, duchovna a všeho, co souvisí s myšlenkami a psychickou stránkou.

Někteří lidé hledají pod pojmem karmická astrologie něco tajemného, něco, co zcela změní život člověka. Ovšem karmická astrologie není až tak odlišná, ani jiná než běžné horoskopy. V podstatě vychází ze stejných pravidel jako** klasická astrologie** a vypracovaný horoskop odpovídá klasické i karmické astrologii. Tedy je ve své podstatě totožný. Rozdíl je v pohledu a v tom, co s novými poznatky je možné udělat.

Klasická astrologie

Astrologie je jen jedna. Astrologové se opírají o přesné astronomické výpočty, vycházející z postavení planet v daném okamžiku. To vypovídá o řadě událostí i o tom, co je mohlo způsobit.** Astrologie** využívá postavení planet, a podle toho dokáže sestavit různé typy horoskopů. Mohou to být osobní horoskopy, horoskopy roční, týdenní, nebo třeba partnerské a ještě mnohé další přesně vycházející z možností a přání klienta.

Karmická astrologie

Karmická astrologie je tak jeden ze směrů astrologie klasické. Nejde tedy, o nic moderního, ale o způsob pohledu na astrologii. Karmická astrologie odpovídá na otázku lidského žití, lidského osudu, na vše, co se týká dění v životě. Již z toho plyne, že pokud je karmická astrologie správně podána, správně zpracována a vyložena, pak zcela jasně vychází z klasické astrologie. Hlavní, v čem se karmická astrologie liší od klasické, je její propojení s duchovní oblastí, nebo také s psychikou. Proto je někdy nazývána i spirituální astrologie. Toto označení není až tak správné. Karmická astrologie kromě klasického výkladu nabízí propojení s minulými životy, nabízí zajímavý pohled na reinkarnaci a karmu. Karma je něco, co zobrazuje důsledky minulých životů v životě současném i minulém. A právě toto rozšíření dalo název karmické astrologii.

Zajímavosti kolem karmické astrologie

Ne každý ví, že o astrologii a její uplatnění v životě člověka se zabýval i význačný švýcarský psychiatr Carl Gustav Jung. Ten si všiml, že psychiku člověka je opravdu možné vyčíst ze správně vypracovaného astrologického horoskopu. Tedy zvláště té části, která se zabývá chováním a psychikou člověka. Tak se dostáváme právě ke karmické astrologii. Ta kromě klasické astrologie hledá i možnosti ve východní, zejména indické filozofii. Východní filosofie se zabývá detailními rozbory osudu člověka a příčinami, které daný osud přivodily.

Jak pomáhá karmická astrologie?

Pro karmickou astrologii je velmi důležitý samotný vývoj člověka, jeho cesta, osud, sebezdokonalování, a hledání možností a důvodů. Tak dokáže ukázat vnitřní svět člověka, jeho rozpory, dokáže vysvětlit, proč se různí lidé navzájem přitahují, proč člověk vyhledává stále stejný typ lidí, proč se mu stávají určité věci či události. Na základě tohoto výkladu otevře člověku možnosti, jak svůj život, nebo chcete-li osud změnit a naplnit ho podle možností a svých představ a přání. Je třeba si vždy uvědomovat, že astrologie a to i ta karmická především ukazuje určitý stav, nabízí možnosti a řešení. To, jak se člověk rozhodne, však vždy záleží jen na něm samotném. A právě v tom je obrovská pomoc a kouzlo karmické astrologie. Umí totiž pomoci.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6497 (magazinesoterika.cz#27)


Přidat komentář