Numerologie a budoucnost vztahů - výpočet

Každý člověk má své životní číslo, které nese svůj význam a určuje směr naší životní cesty i náš charakter. Díky numerologii si můžeme vypočítat různé budoucí události nebo nechat profesionálním numerologem vypracovat rozbor našeho partnerského vztahu.

Většina předpovědí je určených na základě čísel a výpočtů. Můžeme chtít po numerologii, aby nám předpověděla budoucnost a vyřešila naše problémy? Pokud chceme nahlédnout na strukturu našeho života a možnosti řešení různých situací, máme dveře otevřené, ale konečná volba cesty je už na každém z nás.

Numerologie tedy nerozhodne bez nás. Konkrétní situace a problémy nevyřeší sama od sebe, neboť pouze a jenom my jsme strůjci svého života, jak praví mnohá přísloví. Ale může poukázat na spektrum životních směrů a možné důsledky určitých rozhodnutí. Numerologie nám tedy umožní určitým problémovým situacím předcházet nebo naopak rozvíjet a podporovat naše i partnerovy silné stránky.

Každé číslo má svou vibraci a tyto vibrace ovlivňují jisté věci i lidskou mysl. Myslíte si, že je Váš partner ideální a plánujete s ním svatbu? Díky numerologii a tedy správnému výpočtu si své sny můžete propojit s osudem. Abychom lépe pochopili souvislosti a mohli mít jistotu v numerologickém rozboru naší a partnerovy osobnosti, je pochopitelně důležité obrátit se na zkušeného numerologa, který nás spletitými významy číselných kódu provede.

Chcete nahlédnout na varianty řešení nejrůznějších situací ve Vašem životě včetně Vašeho partnerského vztahu? Doporučujeme Vám obrátit se na telefon skutečného numerologa. Objednat se můžete jak na konzultace osobní, tak telefonické. Cena konzultace je individuální. Pomůže najít potřebné odpovědi a sdělit důsledky veškerých rozhodnutí dřív, než by mohlo být - ukvapeným závěrem pozdě. Rovněž umožňuje odhalit silná místa ve Vašem vztahu a v průběhu konzultace podpořit jejich rozvoj.

Numerologie a síla karmických kódů

Už v den narození startujeme svůj číselný cyklus. Čísla v datu narození mají svůj podstatný význam. Zapisují se do speciální mřížky, které můžeme říkat i vzorec existence. Každé číslo představuje hladinu energie. Numerologii chápeme jako vědu o číslech, která zasahuje již do biblické historie.

Staří Egypťané ji zapisovali pomocí čárek s pomocí různých klínů a dřívek. Byla hojně využívána i Suméry a Babyloňany a později se začala zapisovat i písmeny. Indiáni, Římané a především Číňané poté numerologii přetvořili podle svých vlastních soustav, které neustále zlepšovali.

Od nich se pak posouvala směrem do Španělska a také do arabských škol. Jejím zakladatelem byl řecký filozof Pythagoras. Ten považoval čísla od 1 do 4 za posvátná. Uznávaným číslem byla také sedmička, jelikož lidé věřili, že za sedm dní stvořil Bůh zemi a také číslo 30, protože oběh měsíce trvá třicet dní. Čísla nás zkrátka potkávají na každém kroku.

I z tzv. karmických kódů, které vycházejí z data narození, můžeme zjistit, jaký osud je pro nás nachystán, co na nás v životě čeká a s čím se budeme muset potýkat. Ač se to někomu zdá nesmyslné, každý člověk se na svět rodí s určitým posláním. Tento cíl je v našem životě zakódován a my ho díky numerologii a astrologii můžeme rozluštit.

Partnerské vztahy - co jsou, jak je prožíváme a proč často končí fiaskem?

O některých partnerských vztazích můžeme říct, že jsou doslova karmické. Mnohé páry shledáváme osudovými - jako by hvězdy napomohly tomu, aby se potkali správní lidé. Jindy si všímáme, že jsou některé vztahy složitější už na začátku sbližování. Mnohdy leží na lidech balvan zodpovědnosti, který je tíží, bojí se svěřovat a hlavně otevřít druhým lidem. Pokud potkáme někoho, koho považujeme za svou spřízněnou duši, je to dar, o který musíme pečovat. Spřízněná duše však nemusí být vždycky náš partner.

Může se jednat o někoho blízkého z rodiny nebo nejlepšího přítele. Proč nám byl seslán? Důvodů je několik. Buďto nás stále svazuje závazek z minulého života a tato duše nám pomůže se od něj oprostit nebo něco někomu dlužíme a nedokážeme to splatit. Mnohdy si vůbec neuvědomujeme, jak důležitého člověka vedle sebe máme, jsme egoističtí a slepí. Přitom každý vztah, který v životě zažijeme, nám přináší novou zkušenost. Vztahy jsou prospěšné pro náš osobní růst, ať už jsou špatné nebo dobré.

Osud nám do cesty přivede vždy toho, koho potřebujeme. Musíme se naučit přijmout zklamání, abychom poznali štěstí. Musíme poznat porážku, abychom později nalezli odměnu. Někdy měsíce i roky bojujeme s tím, abychom si udrželi perspektivní vztah a nehledáme problém v sobě. Přitom stačí jen málo. Musíme se podívat hluboko do naší duše a nalézt řešení, proč vztah s někým druhým nefunguje. Pokud tyto problémy vyjdou na povrch, i karma naší zátěži uleví.

Obsah numerologické konzultace

Chcete zjistit, jestli má Váš partnerský vztah budoucnost? Že neztrácíte čas s někým, kdo Vás stejně za dva roky opustí?

Konzultace je vhodná nejen pro partnery, kteří chtějí nahlédnout do společné budoucnosti. Numerologické konzultace jsou jednou z možností, jak předcházet partnerským křižovatkám a sporům, které by mohly vést k odloučení. Poskytují pohled z jiných perspektiv, jež odkryjí silná i slabá místa vztahu i jednotlivé osobnosti člověka. Numeroložka a kartářka se ve svých výkladech a rozborech rovněž opírá o bohaté zkušenosti ze své desetileté praxe, kdy pracovala s psychiatrem, psychologem a s terapeuty. Využívá tedy při práci s lidmi mnohých psychologických metod zkoumání podporující výsledný partnerský rozbor o další - jiný úhel pohledu.

Získáte tak ucelený, komplexní rozbor každého z Vás včetně propojení s Vaší i partnerovou rodinou. V průběhu konzultace je otevřená veškerým dotazům, které tak doplní případné nejasnosti. Vyzdvihuje komunikaci jako skvost v rodinách a klade důraz na její podporu. Její přirozené intuitivní a duchovní cítění ji propůjčuje lehkost při výkladech karet a práci s energiemi.

Nepromítá tedy do nich vedlejší myšlenky - touhy své ani druhých. Ve výsledku Vám předává vykrystalizované informace podložené vědeckými metodami, jež jí propůjčuje zmíněná numerologie a psychologie. Pomůže vám najít potřebné odpovědi a sdělit důsledky veškerých rozhodnutí dřív, než by mohlo být - ukvapeným závěrem pozdě.

Výpočet budoucnosti vztahu

Chcete si vyzkoušet jednoduchý numerologický výpočet v praxi? Zkuste to! Vaše jména sepište na papír a přiřaďte jim číselnou vibraci:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I

J K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z

 

Dále si za jména i příjmení dosaďte čísla a sečtěte je, aby vyšlo jednomístné číslo. Když poté sečtete obě jména i čísla, výsledek Vás ohromí svou přesnou charakteristikou. Jaké je tedy Vaše osudné číslo?

  1. Jednička znamená respekt. Svého partnera musíte umět neustále respektovat, ctít jeho potřeby a tolerovat jeho zájmy. Totéž by měl on dělat pro Vás. Pokud se navzájem přestanete respektovat, Vaše karmické rozpoložení klesne a problém zakoření. Dejte si na to pozor. Máte šanci žít s partnerem opravdu spokojeně a šťastně.

  2. Dvojka znamená porozumění. Někdy může být nesmírně těžké, naslouchat a porozumět přáním svého partnera. Každý z nás má své problémy a city je ovlivňují. Správným porozuměním můžeme ledacos vyřešit. Usmívejte se a zkuste u sebe najít ochotu pomáhat. Pokud s partnerem spojíte své síly, Váš vztah nic nezničí.

  3. Číslo tři značí nedostatečnou komunikaci. Musíte si na ni dát skutečně velký pozor! Když ve vztahu chybí komunikace, těžko se dá zachránit. Jeho karma slábne a problémy ji přebijí. S partnerem ve vztahu nalézejte důvody ke každodenní komunikaci, i kdyby měla končit konfliktem. Dostatek komunikace Vás emočně nabije a vyplaví z Vás obou negativní energii.

  4. Čtverka znamená stereotyp a všední rutinu vztahu. S partnerem neustále pracujte na vymýšlení nových zážitků. Žijte aktivně, sportujte, jezděte na výlety. Těšte se spolu na každý další den. I v sexuálním vztahu se snažte nebýt zdrženliví. Nuda a šeď může těžce narušit karmické spojení, a to by byla škoda.

  5. Pětka je přijímání skutečnosti a smíření. Naučte se smířit se situací, která Vám není příjemná, ale věřte, že karma chce, aby se Vám to stalo. A taky Vás z toho dostane. Jen musíte umět přijmout skutečnost. Když to dokážete, odmění se Vám a pošle do cesty partnera, který se stane Vaší spřízněnou duší.

  6. Šest je číslo pro zodpovědnost. Každý partnerský vztah dostane po pár letech soužití svůj test. Pokud ho přijmete zodpovědně a s vervou, stane se z Vás silnější osobnost a máte jistotu budoucího štěstí.

  7. Sedmičku máme pro práci na společném duševním rozvoji. Pracujte s partnerem na rozvoji svých duší i fyzického zdraví. Dělejte si radost maličkostmi, nezapomeňte na milá slůvka při vstávání a před spaním. Doplňujte se a vyhýbejte zbytečným hádkách.

  8. Osm znamená nesouběžnost. Budete mít s partnerem tendenci neustále se od sebe vzdalovat. Často se Vám zasteskne po svobodném životě, ale přesně tohle karma nechce. Musíte v sobě najít vůli pokračovat a zkusit si s partnerem vyříkat, že společný život znamená společně trávit i čas.

  9. Devítka je znamení pro přátelství. Buďte přátelští nejen k sobě, ale i ke svému okolí, zejména k rodině. Rodina Vám totiž může v životě hodně pomoci. Nikdy se jí nesnažte zbavit.

Pozor - pokud jste byla/byl vdaná/ženatý a stále disponujete příjmením bývalého manžela/ky, musíte do výpočtu použít toto příjmení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6507 (magazinesoterika.cz#111)


Diskuze a zkušenosti

A.Elizabet | 12.02.2015 09:18
Re: Numerologie a budoucnost vztahů - výpočet Pani kartářku, numeroložku mohu doporučit, platila jsem za 1hod. 6ookč.Nejdůležitější je velmi empatická a pomohla, což je nejdůležitější.

Elizabet | 10.02.2016 19:36
DOTAZ, KDY DÁTE PRYČ MÚJ ČLÁNEK, BYL URČEN KARTÁŘCE Alence,.děkuji.OD února už u VÁS NENÍ ČLÁNEK ROK STEJNÝ, ZMĚNILO SE JEN TELEF.ČÍSLO. DĚKUJI E.


Přidat komentář