Orgonit - energie z kosmu

Energií harmonizující doplněk domácnosti, tak by se dal nazvat jinými slovy orgonit. V minulém století byly objeveny pozitivní účinky energie, a následoval vývoj prostředku, který by pomohl v různých oblastech. Jaká je historie a jak orgonit funguje?

Co je to orgonit?

Pro mnohé v našich končinách bude orgonit neznámým pojmem.

Základem účinnosti orgonitu je základní životní energie, která se nazývá orgon, a která existuje i v dalších systémech, jen pod odlišným označením, jako je čchi nebo prána. Orgonit tuto energii přitahuje a maximalizuje, protože ačkoli se vyskytuje všude kolem nás, v některých místech je jí nedostatek, což může negetivně ovlivnit osoby žijící v takovém prostředí. Orgonit bývá nazýván též jako elektronit, protože jeho hlavní funkcí je převod škodlivých iontů na blahodárné.

Základní pojmy

Orgon

Jak již bylo zmíněno, orgon je základní životní energie.

Tato energie je nehmotná, nemá tedy žádnou podobu nebo váhu. To je jedním z hlavních důvodů, proč se kolem orgonitu točí tolik pochybností. Co nejde změřit konvenčními prostředky, jako by neexistovalo.

Navíc je energie všudepřítomná. Její výskyt se může lišit, někde je energie silnější a někde naopak, nicméně zahrnuje celý prostor. Najít ji lze kupříkladu ve vakuu.

POR

Z anglického Positive Orgon Energy, tedy pozitivní orgonová energie, se nachází v čisté přírodě, a je také v harmonii s veškerou přírodou. Svým působením podporuje život, růst rostlin a v neposlední řadě též léčení.

DOR

Zhoubná orgonová energie je pravým opakem pozitivní orgonové energie. Vyskytuje se například ve stojaté, zkažené vodě, a lze si ji představit i jako škodlivou energii v podobě elektromagnetických vln, vysílaných mobilními věžmi apod. DOR, tedy Deadly Orgon Energy, je energie nemocí a stagnace.

Gifting

Od anglického slova gift, tedy dar, je odvozený gifting, tedy rozdávání orgonitu. S tím se začíná v blízkém sociálním kruhu, ve vlastní domácnosti a rodině, a následně se pokračuje na vzdálenější místa. Těmi můžou být místa, která často navštěvujeme při venčení psa, pracoviště nebo oblíbené místo v parku.

Historie

Kořeny pro orgonit a celé jeho použití se nacházejí v psychoanalýze. Orgonitem se začal ve třicátých a čtyřicátých letech zabývat jeden ze spolupracovníků Sigmunda Freuda, rakouský psychoanalytik Wilhelm Reich. Jeho hlavní ideou byla starodávná kosmická energie, která nás všechny obklopuje a dokáže ovlivnit nejen naše zdraví, ale také zabránit škodlivým vlivům z okolí.

Dr. Reich totiž díky svým pozorováním zjistil, že mnoho lidí má velmi oslabenou životní energii a jsou tak často vyčerpaní, nemocní, což ho dovedlo k myšlence shromáždit nějakým způsobem život podporující energii a nasměrovat ji do jednoho místa, kde by mohla dotyčným pomoci. A tak netrvalo dlouho a Wilhelm Reich přišel s prvním akumulátorem orgonu, nazvaným ORAC. Tento akumulátor se od těch v současnosti dost lišil. Ačkoli při jeho sestavení byly použity organické materiály a kovy, jejichž hlavní funkcí bylo (a je) přitahovat, držet a akumulovat v sobě orgon. Rozhodně nešlo o malý doplněk do domácnosti nebo k osobnímu použití. Jednalo se o jakousi skříň, kam lidé se slabou životní energií byli po určitou dobu zavíráni, a kde došlo k nasátí velkého množství orgon energie. Ta pomohla k čištění energií a léčbě postižených kupříkladu rakovinou.

V šedesátých letech se na základě Reichových výzkumů začali orgonu věnovat rusští vědci, mezi nimi proslul především Dr. Nikolaj Tozyrev, který vědecky prokázal existenci těchto neviditelných, avšak silně působících energií, které nás obklopují.

Následovalo mnoho dalších vědců, kteří se zasazovali o proslavení, a především uznání orgonu hlavně na Západě.

O to, jak se prezentuje orgon nyní, se velmi zasadil pár Dony a Carola Croftových, kteří v roce 2000 za pomocí internetového výzkumu a empirických zkoumání, dali orgonitu současnou podobu.

Ja orgonit vypadá?

Zcela zjednodušeně lze říci, že orgonit je směs mnoha kovových třísek různých velikostí, zalitých do umělé pryskyřice nebo vosku. Základem pro funkčnost orgonitu je tedy pryskyřice nebo vosk, jež vstřebávají orgon energii. Kovové třísky rozptýlené v různých směrech pak odrážejí energii zpět.

Nejde tedy o kámen, jak by se mohlo zdát, a protože oba materiály jsou lehce tvarovatelné, existují orgonity různých tvarů.

Orgonit může mít mnoho podob, zejména v posledních letech, kdy bylo jeho použití úspěšně rozšiřováno i do okamžiků všedního života. U žen se stává čím dál tím oblíbenější orgonit v podobě bižuterie, klasicky je však kónického tvaru různých velikostí a barev, uzpůsobený k použití kdekoli.

Použití orgonitu

A k čemu přesně lze tedy využít v běžném životě orgonitu? Možností je mnoho.

Neutralizuje negativní elektromagnetické záření

Naše doba je dobou moderní techniky a je tedy takřka nemožné se vyhnout škodlivému elektromagnetickému záření, způsobeného například domácí elektronikou nebo vysílači. Energii zneutralizuje a zharmonizuje.

Čistí vodu

Ačkoli jsou výsledky zkoumání ohledně čištění vody velmi současné a ne příliš obsáhlé, zdá se, že orgonit** pomáhá čistit vodu** od negativní energie a zneutralizovat ji. Využití orgonitu se v této oblasti meze nekladou a je možné jej využít k čištění vody v domácnosti, ze studně, rybníka nebo i moře.

Čistí atmosféru

Nejen voda, ale bohužel i atmosféra je vystavená mnoha znečištěním v podobě chemitrails, smogu a jedovatého spadu různých druhů. Pro uklidnění počasí v podobě bouří a dešťů se používá orgonitový prostředek s názvem cloudbuster.

Eliminuje geopatogenní zóny

Orgonit má skvělé výsledky při změně vlnových délek u geopatagonních zón z disharmonických na harmonické. Pro nejlepší výsledky harmonizace geopatogenních zón je třeba položit orgonit do ohniska křížení několika zón.

Ruší psychopatogenní zóny

Neutralizace negativního charakteru energií, které se objevují díky původním tragickým událostem, jsou další schopností orgonitu.

Také má vliv na náladu lidí, kdy orgonit pomáhá nastolit větší uvolnění, radostnější náladu a pomáhá zklidnit emoce a stres.

V souvislosti s psychosomatickými nízkými formami funguje orgonit výborně také na místech s negativní energií a astrálními či jinými entitami a formami. Ať už jde o stará nádraží, nemocnice, veřejné domy apod., pomáhá orgonit zharmonizovat prostředí.

Pozitivní účinky na organismus

Pokud je tělo dlouhodobě vystaveno negativním energiím, s velkou pravděpodobností se časem tento stav začne projevovat fyzickými změnami. Dochází ke vzniku nemocí, stoupající únavě a často k chronickým bolestem. Orgonitem lze docílit opětovné regeneraci těla, detoxikaci a navrácení pozitivní životní energie.

Co se účinnosti orgonitu týče při léčení nemocí, je třeba mít na paměti, že jde o alternativní způsob léčby, a vždy by měl provázet léčbu standardní medicínou.

Podporuje růst rostlin

Protože orgonit rozptyluje destruktivní patogenní a technická pole, daří se v jeho blízkosti rostlinám lépe než jinde. Mají větší vzrůst, více plodů, nejsou náchylné ke škůdcům, a proto je umístění orgonitů také velmi vhodné na zahradě nebo v sadech.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6504 (magazinesoterika.cz#102)


Přidat komentář