Automatická kresba

Automatická kresba pomůže člověku poznat své nitro, poznat své skryté schopnosti a další vlastnosti, které mu můžou výrazně pozitivně ovlivnit jeho budoucí život. Automatická kresba není o umění, o rozumu, ale o podvědomí.

Automatická kresba - prostředek sebepoznání

Automatická kresba je taková, která není ničím ovlivňována. Žádným uvědomováním, žádným rozumem. Ruka jakoby kreslí sama tak, jak se jí zachce. Je pouze vedena podvědomím, ale bez lidského přemýšlení. Při automatické kresbě se musí člověk zcela uvolnit, na nic nemyslet, nepřemýšlet nad tím, co chce namalovat nebo jak se cítí. Je nutné, aby se naprosto odpoutal od toho, co dělá. Každý člověk dokáže zobrazit své vnitřní já, způsob jeho myšlení, jeho poznání a životní cestu. Automatickou kresbu kreslí ruka člověka sama. Při provádění automatické kresby člověk nemusí znát žádné poučky ani rady, které jsou důležité k tomu, aby člověk dokázal kreslit, používat tužky a další informace a vědomosti, které se učí ve škole. Ty jsou u automatické kresby spíše překážkou. Pokud se chce člověk naučit automatické kresbě, je potřeba se oprostit od svých myšlenek a být naprosto uvolněný. Automatickou kresbu je možné přirovnat k dětské kresbě, která je naivní. Malé dítě, které se sotva naučilo držet tužku, maluje něco, z čeho vyzařuje jeho duch. V malování dítěte je čistota a o tu jde i u automatické kresby. Čistota je cílem této kresby. Automatická kresba člověku pomáhá lépe se poznat, umět se pochopit. Využívá se např. v psychoterapii.

Cíle automatické kresby

Cílem automatické kresby je člověka navést, ukázat mu a naučit ho, jak rozvinout jeho schopnosti, které mu byly až doposud skryté a o kterých ani nevěděl. Jeho skryté schopnosti totiž můžou velmi razantně změnit jeho dosavadní život. Cílem automatické kresby je rozvíjet svou intuici, a určité schopnosti jasnovidectví. Tím, že pochopíte smysl automatické kresby, dokáže objevit svá skrytá místa, naučíte se využívat sílu svého podvědomí a tím lépe dosahovat úspěchů, spokojenosti a požadovaného respektu. Naučíte se hledat a nacházet pravdu o vlastním já, dokážete najít přirozenost a individualitu, tuto používat a ovlivňovat své chybné jednání a chybná rozhodnutí.** Cílem automatické kresby** je porozumět sami sobě, načerpat novou sílu, energii a pochopit své negativní emoce a konflikty, které člověk často vede sám se sebou. Změňte to, poznejte lépe sebe sami a oddejte se automatické kresbě.

Harmonizační obrázky

Harmonizační obrázky se malují olejovými křídami. Jsou zdobeny třpytkami o různých barevných odstínech. Tyto obrázky se vytvářejí ve stavu, kdy je člověk absolutně uvolněn, oproštěn od myšlenek a kdy je v meditativním stavu. Tyto obrázky se ani tak nevytváří, jak spíš, že se nechávají sami vzniknout. Do harmonizačních obrázků je možné vkládat různé energie, ať už léčivé, či harmonizační, aby byla konkrétní témata ještě více posílena včetně svých záměrů. Harmonizační obrázky mají uklidňující a povzbuzující účinky zároveň. Každá barva má svůj význam, své opodstatnění, svou hloubku. Barvy jsou čisté, jsou zářivé, jsou jako lidský život. Harmonizační obrázky můžou být malovány pro klienta na zakázku jako samostatný výtvor, nebo můžou být součástí terapie. Harmonizační obrázky se malují na určité téma, které se snaží člověk vyřešit, podpořit nebo kdy se člověk snaží s nějaké nemoci vyléčit. Harmonizační obrázky se rámují do rámečku a Vy si je tak můžete pověsit na stěnu nebo postavit na stůl, abyste je měli na očích, kdykoliv potřebujete. Budou Vám dodávat sílu a pomáhat Vám.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6520 (magazinesoterika.cz#20)


Přidat komentář