Buddhismus a karma

Pokud správně pochopíme karmu, získáme tím svobodu. Stejně jako karma je i buddhismus jakousi formou probuzení. Pokud se tomuto náboženství chceme věnovat, zřekneme se opravdového světa a dosáhneme maximální radosti.

Chceme pochopit buddhismus? Musíme si uvědomit, že tento termín začali buddhisté používat docela nedávno. Buddhovo učení se totiž dříve označovalo jako sasána, což v překladu znamená ,učení,. Setkat se však můžete i označením nangpa-cho, což zase znamená náboženství zasvěcených.

O buddhismu

Buddhismus můžeme chápat jako učení pro všechny bytosti, které chtějí žít šťastně a vyhnout se utrpení. Samotné Buddhovo učení ukazuje na podstatu naší existence. Je velmi důležité, abychom vnímali sílu svého nezávislého a kritického myšlení. Buddha Šákjamuni se narodil v Nepálu v roce 563 př.n.l jako princ a žil dlouhých osmdesát let. Opustil však bohatý královský život jako mladý a vydal se hledat lék na štěstí. Díky své dlouhé cestě se zdokonaloval v meditaci a zjistil, že k dosáhnutí osvícení je zapotřebí silného soustředění. Až do své smrti zkoumal Buddha nejrůznější myšlenková cvičení, sepisoval instrukce i návody do jednoho celku, které později nazval jako sútrajana. Většina tohoto učení vznikla v Indii a samotný buddhismus zcela ovládl celou tibetskou zemi. Celé učení bylo také do tibetštiny přeloženo a náboženství zde vzkvétalo do doby, než Tibet ovládla Čína. Buddhismus není jen o náboženství, ale také o životní filozofii a psychologii. Má za úkol rozvíjet u člověka moudrost a užitečné vlastnosti. Základním kamenem buddhismu je však získání štěstí. To můžeme rozdělovat na trvalé, absolutní, dočasné nebo podmíněné a běžné. Získat ho znamená naplno prožít své zážitky. Závisí to na tom, v jakých podmínkách se vyskytujeme a jaké bolestné zkušenosti máme za sebou. Buddha do svých nejstarších pravidel zapsal i desatero záslužného chování, které nám má pomoci získat štěstí a radost:

** **1. štědrost

2. meditace

3. etika

4. úcta

5. služba ostatním

6. dělení se o prospěch

7. radost z prospěchu ostatních

8. učení buddhismu

9. vyučování Dharmy -,,dharma znamená zákon, řád, právo neboli předpisy"

10. opravení svých mylných názorů

Pokud se chceme buddhismu věnovat, nebude nám k tomu stačit pouze navštěvovat buddhistické chrámy a učit se zpaměti svaté texty. Je potřeba změnit své duchovní myšlení i svůj náboženský charakter. Dokážeme se vzdát světa? Zní to možná sobecky a nelogicky, ale pravda je, že pokud se dokážeme zřeknout světa, dosáhneme nepopsatelného duševního uspokojení. Ano, vyžaduje to velkou oběť, ale pokud se ponoříme sami do sebe - děláme to přece pro nás samotné! Ve spojení s meditacemi získáme bohaté zkušenosti a poznatky, které využijeme i běžném životě. Najdeme svůj vnitřní klid a rovnováhu, možná taky klíč k trvalému štěstí.

O karmě

Karma funguje tak, že jakákoliv naše myšlenka, slovo nebo čin se okamžitě promění jako otisk naší mysli. Všechny tyto slova a činy, ať už negativní či pozitivní, ovlivní naše budoucí zážitky. My tak vlastně měníme svůj život díky obyčejné myšlence. Karma je absolutní spravedlnost, ale nemůžeme ji spatřit okem. Jedná se o speciální energii a funguje jako ozvěna. Celý náš život i svět je pod vlivem karmy a vytváří osud, který musíme přijmout takový, jaký jsme ho sami stvořili. Karma bohužel není vždy příjemná. Vrací se k nám totiž spousta negativních myšlenek, které jsme v minulosti projevili a může dokonce sahat až do minulých životů. Je bohužel nezvratná a vrátí nám přesně tolik, kolik jsme dali. Ať už se nám děje cokoliv, vždy to souvisí s karmou. Nemůžeme se tak nikdy obviňovat ani oddávat nenávisti. Vše co konáme a co jsme kdy vykonali, má odpovídatelný účinek - vrátí se.

Pokud změníme své myšlenky, změníme svůj život. Nemá zde místo žádná náhoda. Vše se děje z nějakého důvodu. Karmu můžeme chápat také jako velké skladiště myšlenek a událostí. Pokud život skončí, karmický zákon okamžitě přenáší svůj vliv na stejnou bytost do života dalšího. V tomto dalším životě se karma opět ozve a my můžeme napravit to, co jsme v předešlém životě nestihli. Karmickým zákonům se nevyhneme, můžeme je však každým dnem ovlivňovat a získat z nich to nejlepší. Základní poučení zní jasně:

,,Uškodíš někomu, uškodíš sobě. Prospěješ někomu, prospěješ sobě,,.

Jak tedy máme správně žít, aby nás karma měla ráda? Je to jednoduché. Chovej se zkrátka k ostatním tak, jak chceš, aby se oni chovali k Tobě. Rozdávejte kolem sebe pozitivní energii, pomáhejte, radujte se, važte si přátel i rodiny. Pokud budete neustále konat dobro, dobro se Vám i vrátí. Zní to jako klišé, ale dočkejte času a uvidíte, že se Vám karma mile odmění.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6526 (magazinesoterika.cz#121)


Přidat komentář