Duchovní příčiny nemocí

Emoce prožíváme každý den, jen někdo více, silněji a jiný zase méně, nenápadně a spíše skrytě a v podvědomí. Možná si říkáte, že emoce patří do oblasti duše. Avšak emoce se mohou stejně tak projevovat na našem fyzickém zdraví.

Když jste někdy zažili emocionálně velice nepříjemný zážitek, jak Vám potom bylo? Určitě jste se necítili dobře nejen pro stránce duševní, ale i po stránce tělesné. Možná se objevil zrychlený tep, pocit dýchavičnosti, únava, pocení, červenání, ztuhnutí svalů, naběhnuté žíly, pocit slabosti, mdloby, bolest na srdci či jinde na těle anebo jiné nepříjemné příznaky. Pravděpodobně jste se pak cítili špatně ještě nějakou dobu poté.

A naopak v případě příjemné události se člověk cítí hned lépe, jakoby ožil, pookřál, nabyl nových sil, po těle se rozlévá pocit příjemného tepla, spokojenosti a lásky.

Ať už negativní anebo pozitivní tělesné pocity, které nastupují v případě různých typů událostí, jsou dobrým důkazem toho, že emoce jsou přímo spojeny nejen se stavem ducha, ale i našeho fyzického těla. A platí to nejen pro události emocionálně silné, kdy jasně cítíme výrazné fyzické pocity s událostí spojené. Na fyzické tělo mají vliv všechny emoce, i ty slabší a méně intenzivní, jen si toho kvůli slabším projevům prostě nevšimneme.

Ve zdravém těle zdravý duch

Určitě znáte tohle přísloví, které je v různých formách rozšířeno po celém světě. Říká nám, že ten, kdo je zdráv, se cítí dobře, pohodlně a vysílá pozitivní vibrace a náladu také do svého okolí.

Opakem je někdo, kdo fyzicky trpí tělesnou chorobou. Takový člověk bude většinou ostatními považován za nepříjemného, nerudného a hádavého anebo jinak společensky nesnesitelného. Tyto projevy však nejsou ničím jiným, než ventilem, s jehož pomocí se nemocný snaží ulevit si od bolesti. Naše tělesné zdraví se přímo projevuje na naší momentální náladě a pokud je nemoc a bolesti dlouhodobého rázu, pak potažmo i na tom, jak ostatní vnímají naši povahu, protože v nerudnosti způsobené dlouhou nemocí začnou vidět náš povahový rys.

Přísloví „Ve zdravém těle zdravý duch“ však funguje a je zcela pravdivé i pokud jej obrátíme naruby. Jinými slovy stav ducha je rovněž tak zodpovědný za stav našeho zdraví. Emoce, které prožíváme, vytvářejí energetické vibrace. Pakliže často prožíváme pozitivní emoce, působíme na sebe i své okolí pozitivní energií. A naopak, jestli jsme často prožíváme nebo sami vytváříme špatné a nepříjemné zážitky, naše emoce jsou negativní a tyto negativní energetické vibrace poškozují i naše fyzické tělo.

Minulé životy a příčiny nemocí

Možná už jste slyšeli o reinkarnaci neboli převtělování. Dle této tradice pokud člověk (nebo i zvíře) zemře, jeho duše po smrti nezanikne, nezmizí, ale najde si nové fyzické tělo, ve kterém se znovuzrodí.

Minulé životy, to co jsme v nich prožili, naše činy, zážitky a emoce, mají však vliv i na další život a tím více, čím byly silnější. Proto některé choroby mohou být důsledkem dokonce i emocí z minulého nebo minulých životů.

Nemoc jako zpráva

Když se objeví nemoc, asi nikdo nezačne jásat a radovat se. I přesto lze na nemoc anebo cokoliv negativního, co nás v životě potká, nahlížet i velice pozitivně. Nemoc lze skutečně brát jako dar anebo jako zprávu či návod, jak dál postupovat.

Nemocí nám tělo říká: „něco děláte špatně a dokud to nenapravíte, budu tady. Až začnete jednat správně, pak zmizím“. Zdá se Vám to až příliš nekompromisní? Příliš autoritativní? Z duchovního hlediska však platí, že všichni se musíme vyvíjet, posouvat se kupředu, duševně a duchovně růst. Někdy si však sami v tomto růstu klademe překážky. A právě nemocí anebo negativní událostí, která se nám v životě přihodí, se máme poučit, že něco v našem jednání není v pořádku a brání to v našem duchovním růstu.

Někdy se stává, že takovouto „zprávu“ v současném životě nepochopíme. Pak nám ale bude doručována znovu a znovu i v příštím životě nebo životech, dokud ji nepřijmeme, nepochopíme, nevyřešíme a nezačneme jednat správně. Proto se určitě vyplatí, snažit se o nápravu již nyní, protože se tím zlepší nejen náš současný život, ale i ty budoucí.

Jak se negativní emoce projeví na tělesném zdraví?

Podle odborníků na alternativní medicínu se různé typy emocí projevují na různých místech těla. Podívejme se nyní na základní tělesné orgány a jaký vliv na ně mohou mít emoce:

Játra

Na játrech se nejvíce projeví, zda člověk v životě nalezl správnou míru a to nejen v oblasti stravy a pití, ale i mezilidských vztahů a vztahů k bytí obecně.

Dokážete tolerovat druhé a rozumně ustoupit anebo naopak stát za svým názorem, pokud je to třeba? Dokážete přijímat a naplňovat životní výzvy a úkoly, najít smysl svého života?

Žlučník

Největším nepřítelem žlučníku je vztek, zloba a agrese. Naučte se brát život jako školu, jako příležitost k osobnímu rozvoji, jako cestu. Pak se nebudete muset zbytečně a kontraproduktivně zlobit a hádat s tím, kdo s Vámi nesouhlasí, má jiné hodnoty nebo názory.

Ledviny

Ledviny jsou párovým orgánem. Člověk také žije v páru a proto se na ledvinách nejvíce projevují problémy ve vztazích a to nejen partnerských, ale i s jinými lidmi, zvířaty, rostlinami…

Močový měchýř

Močový měchýř v sobě hromadí moč, která je odpadní látkou a je určena k bezodkladnému vypuzení z těla ven.

Pokud ve své mysli hromadíme spoustu myšlenek, staré křivdy anebo tlak a stres života, které bychom správně měli vypouštět pryč a již se o ně nestarat, může se to negativně projevit právě na močovém měchýři.

Naučte se oprostit svou mysl a žít přítomným okamžikem, nikoliv přemítáním nad minulostí anebo představami o budoucnosti.

Plíce

Plíce svým dýcháním symbolizují braní a dávání. Rovnováha v braní a dávání nejen ve smyslu materiálním, ale především duševním, je důležitá i pro zdraví plic.

Od toho také vzniklo úsloví „volně dýchat“ anebo naopak „dusit“– pokud si od někoho berete příliš, příliš jej zatěžujete svými požadavky, „dusíte“ jej, a naopak jestliže druhému dáte volnost, nevyžadujete od něj více, než sami dáváte, pak jej necháváte „svobodně (nebo volně) dýchat“.

Střeva

Střeva svým tvarem symbolizují cestu. Střevy prochází trávenina, ze které si tělo něco odebere pro svůj vývoj, ale zbytek, to co nijak pro náš vývoj a růst neposlouží, jde nekompromisně pryč jako odpad.

Nedořešená minulost, staré problémy, zbytečné rozpitvávání situací, to vše je třeba pustit, zbavit se toho, vyčistit svou mysl, ať může být cesta volná a průchozí pro nové zážitky a zkušenosti.

Slinivka

Slinivka souvisí s dáváním opravdové lásky druhým. Kdo lásku jen přijímá a zneužívá pro svůj prospěch, ale druhým ji nedává, anebo miluje jen sebe, ten bude mít problémy se slinivkou břišní.

Slezina

Pokud někdo často kontroluje, kritizuje a soudí ostatní, zlobí se na ostatní a nenajde v sobě žádné pochopení pro druhé, pak si zadělává na problémy se slezinou.

Žaludek

Žaludek přijímá, tráví a zpracovává. Pokud některé situace a události v životě nejme schopni přijmout, „strávit“ je, mohou vyústit v žaludeční vředy anebo žaludeční neurózu.

Srdce

Ten, kdo příliš tlačí na druhé, může mít vysoký krevní tlak a naopak, kdo ve všem příliš ustupuje, trpívá na tlak nízký.

Problémy se srdcem mohou nastat rovněž tím, pokud se člověku nedostává láska, něha a svou situaci vnímá jakou bezvýchodnou. Ne nadarmo se proto využívá úsloví „mít zlomené srdce“.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6528 (magazinesoterika.cz#138)


Přidat komentář