Exorcismus

Exorcismus, čili vymítání ďábla a zlých duchů patří ke stále užívaným praktikám. Otázkou, zda tento okultistický postup je opravdu na místě, nebo zda jde jen o pověry, které jsou praktikovány na slabomyslných lidech.

Exorcismus je obřad, který má za úkol z lidí, zvířat, a dokonce i věcí, jenž jsou označeni za posedlé, vyhnat ďábla, zlé síly a duchy. Exorcismus patří i dnes k praktikám mnoha náboženství. Uznává ho i sám papež. Použití exorcismu bylo dokonce i velmi podrobně zdokumentováno. Záznamy vyznívají velmi věrohodně. Nicméně ani exorcismus nebo také vymítání nesmí provádět kdokoli. Církev stanovuje pevná pravidla.

Odkud se vzal exorcismus?

Exorcismus se objevuje již u velmi starých náboženství. Najdete ho u šamanů, v helénské kultuře i v kultuře židovské. To, že se objevuje po tolik tisíc let, je zjevné. Vymítání mělo vyhnat vše, čemu lidé nerozuměli, co nechápali. Zvláštní je spíše to, že exorcismus v téměř nezměněné podobě přetrvává i do dnešní doby, kdy lze řadu úkazů vysvětlit.

Exorcismus dnes

V dnešní době je exorcismus součástí katolické nauky a liturgie. Rozděluje se na velký a malý. Malý exorcismus je obřad, často součást obnovy křestního slibu, kde se katechumen, tedy ten, kdo vstupuje do církve, zříká ďábla, a všeho co působí a čím se pyšní. Velký exorcismus je zaměřen na vymítání ďábla a zlých duchů, a je prováděn způsobilým exorcistou. Ten je knězem pověřeným biskupem pro vykonávání velkého exorcismu. Exorcista je nucen dodržovat určité postupy. Je také povinen rozeznat osobu, zvíře nebo věc, která je posedlá od té, jenž má psychickou poruchu nebo nemoc.

Kdy smí být proveden exorcismus?

Církev si dnes klade za úkol nejprve přesně a jasně rozlišit, oč se vlastně jedná. Teprve, když je vyloučena psychická nemoc postiženého, nebo když se jasně ukáže, že dům není v pořádku, přistupuje k provedení exorcismu.** Provedení exorcismu** je povolováno až v okamžiku, kdy je prokázané, že dotyčný netrpí žádnou sugescí, ani úchylkou a že není nijak nemocen. Problémem bývá podle lékařů postižení epilepsií, kdy se pacient dostává do křečovitých stavů a jeho chování je pro okolí podivné. Je-li věřící, může tento stav být považován za posedlost ďáblem nebo zlou mocí. Než je v dnešní době exorcismus povolen, tak musejí být využity jiné církevní prostředky. Jde o poslech slova Božího, vytrvalou osobní modlitbu, pak speciální modlitbu za osvobození, kterou určí ordinář. Tu je možné přednášet v soukromí i ve skupině dalších osob. Dále se pak provádí slavení svátostí a svátostin. Pokud se ani jedno neukáže jako nápravy možné, je biskupem povolen exorcismus.

Nejznámější exorcismus

Jeden z nejznámějších exorcismů, který byl plně zdokumentován a skončil smrtí, se stal v 70. letech minulého století. Šlo o německou studentku, kterou začalo pronásledovat cosi temného. V průběhu let pronásledování sílilo až tak, že se počala měnit její osoba. Sama pak žádala o exorcismus. Ten však skončil její smrtí. Celý tento příběh byl velmi důkladně zdokumentován. Přesto lékaři trvali na tom, že dívka trpěla velmi silnou epilepsií.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6521 (magazinesoterika.cz#51)


Přidat komentář