Kabala a její symbolika

Kabala je filozofickým postojem, nikoliv náboženstvím, jak se často předpokládá. Moderní doba přede učení Kabaly a dokonce v USA je tak oblíbeným, že se jedná o studijní obor na univerzitách.

Mít víru v samu sebe je důležité a mnohdy je velice důležité také mít i toho správného Boha, nebo spíše božstvo, ke kterému se mohu obrátit v době takové, která to vyžaduje. Je dobré věřit vyšším silám a v nich nalézat sílu změnit život, pokud už si nejsme jisti, jak s životem naložit. Je vhodné mít takovou oporu ve vesmíru, nad-silách a mít se kam obrátit.

Co je Kabala

Kabala však není samotné náboženství, nebo učení, jak by se dalo předpokládat. Vychází sice z židovské víry, ale jedná se o filozofický směr, nikoliv to, co nás má spojit s Bohem. Je jen na nás samotných, co si v Kabale najdeme a čemu dále budeme věřit. Nejedná se tedy o nějaké náboženství, ale o způsob učení, který po léta byl tajemný a před veřejností skrýván. I snad proto se v posledních několika desítek let dostala Kabala, co by učení do popředí a zájem stále budí. To, co je zakázané, tajemné a skryté je pro většinu lidí zajímavé a chtějí to poznat.

Tajemství láká

Tajemné židovské učení, kterým tedy Kabala je, jehož základem je esoterní judaismus, je pro mnoho zájemců o esoterické vědy jako ideální lákadlo. Chtějí jej poznat a často hodně láká právě to, že po mnoho let byla Kabala před veřejností ukrývána. Budí dojem mnohdy více otázka, proč tomu tak bylo a jakou to mělo příčinu. Co je tak zvláštní na Kabale, že se o tom nesměl jen tak někdo dozvědět. To je lákavé již samo o sobě. Každý chce vědět to, co nesmí a právě to, že nesmí je pro něj jako med pro vosy. Za každou cenu to musí vědět. Lidská zvídavost je neoblomná, a pokud jí zakážeme něco vědět, okamžitě po tom pátrá. Takový už je zákon přírody a obecně to platí ve všech směrech.

Univerzitní studijní obor

Esoterika a její všechna učení, styly a pravdy lákají již po mnoho let. Proto se také stalo učení Kabaly oblíbené a žádoucí i jako studium na vysokých školách. Například univerzity ve Spojených státech ročně přijímají zájemce o studium Kabaly a stále je tento trend v oblibě. Mystika je sama o sobě dost lákavou pro všechny, co rádi objevují tajemno a zde má Kabala své pravé místo. Jako studijní obor se objevuje zejména v USA, ale i na celém světě najedeme učence a učitele Kabaly spolu s jejich stoupenci, kteří se k tomuto esoterickému, židovskému učení hlásí.

New age Kabala

Protože zastaralá, pravá židovská Kabala je sice tím, z čeho celé učení, celý směr vychází, ale dnes moderní doba spíše tíhne také k moderním směrům učení, jako je New age Kabala, tedy právě to filozofické učení, jež táhne nejen většinu lidí, ale především světové celebrity, které tomuto učení udělaly svým způsobem vlastní reklamu. Nejen Britney Spears, ale zejména královna současného světového popu Madonna je příznivkyní moderního učení Kabaly, tedy New age Kabala. Protože známé osobnosti tíhnou k takovému učení, jako je esoterická Kabala, dostalo se do podvědomí mnoha lidí, kteří se tak i o samotnou Kabalu začali zajímat. Esoterická nauka tak zaznamenala silný nárůst zájmu a stále se těší velké oblibě mezi lidmi.

Základní principy Kabaly

Tato esoterická nauka, vycházející z židovského učení pochází z Babylonu, a postupem času od dob svého vzniku – jak už to tak bývá – prošla několika fázemi svého vývoje a řadou modernizací. Viz také New age Kabala. Zajímavostí, kterou si každý snad zapamatuje je, že Kabala uznává existenci deseti vesmírů, pro představu asi nepředstavitelné. Málokdo z nás si umí představit celý náš vesmír a netuší, co se schovává za jeho „zdmi“. Kde je vlastně konec, pokud není. Jak si představit jedno nekonečno a ne tak celkem deset nekonečností. To je první velice vnímavý a zkoumaný názor, jež nelze vyvrátit, ale není možné jej ani potvrdit.

Dvě základní Kabaly

Jestliže se chceme do studia židovského učení a filozofického směru Kabala ponořit více, určitě bychom měli mít na paměti, že existují celkem dvě Kabaly a to ne jenom moderní – New age Kabala, a na druhé straně ta tradiční, původní Kabala, kterou myslitelé a stoupenci provolávají na úkor moderní Kabaly, jež naopak považují až za směšnou, jakýmsi vzdorem, ale málo společným s původní Kabalou. Dále existují Kabaly dvě a to duchovní Kabala, která se soustředí na vývoj a samotné zdokonalování lidské bytosti, tedy z vnitřní stránky, aby duše měla pokoj a sama se sebou byla spokojená, klidná a krásná a druhá Kabala, která je užitečná, takzvaná praktická Kabala, ta je užitečná v běžném životě. Pomáhá člověku překonávat úskalí a chápe osobu jako bytost, jež si sama má rozhodnout a také rozhoduje o svém životě. Člověk pomocí praktické Kabaly může být upozorněn i na blížící se nebezpečí, na krizové situace.

Vědění Kabaly

Proto, aby člověk dokázal předcházet kritickému období, má také podle kabaly celkem schopné a praktické nástroje. A to poznání, vědění. Podle toho, co lze studiem kabaly vykoumat a dozvědět se, je pak jednoduché a možné tak určit, co se v budoucnu stane. Obvykle na základě zkušeností i překladu toho, co bylo v minulosti. Kabala však není nástrojem mučícím ani nutícím a předloží člověku možnosti, jaké má. Sama pak bytost si osud určí podle toho, pro kterou cestu se rozhodne. Kabala neurčuje to, co se stane, ale jakoby ukazuje směr a my všichni si o sobě rozhodneme sami. To, co Kabala hlásá, není dobré nebo špatné. Spíše je vhodné a není vhodné. Ukázka cest, které mohou být a jimi se dát. Osud již je daný, záleží na osobě samotné, jak bude zkoušky v životě vnímat a také jak k nim přistupovat.

Symboly Kabaly

Základních pojmů u Kabaly je několik, symboly jsou pak v hebrejštině, nebo obrázcích. Tradiční Kabala je psaná v hebrejštině a do světových jazyků postupně, v několika posledních let přeložena. Může za to rostoucí zájem o Kabalu.

  • Sefer Jecira ja Kniha stvoření – původ všeho
  • Tóra – zákon
  • Talmud – je spojení kabalského učení a studia
  • Zohar – Kniha záře
  • Mišna – v překladu znamená studium
  • Masora – tradice Kabaly, přepisování, opisování
  • Gemara – dokončení
  • Berešit – jde o zcela první část Kabaly, pojednává o stvoření
  • Strom života – je znázornění deseti vesmírů, sfér, které navzájem spolu souvisí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6527 (magazinesoterika.cz#132)


Přidat komentář