Symboly tibetského buddhismu

Symboly tibetského buddhismu jsou zobrazovány jako obrázky, přičemž je jich velké množství, ale jen málo z nich je známo. Nejšastěji se totiž představují symboly samotného štěstí.

Existuje mnoho symbolů v tibetském buddhismu, ale propagovány jsou zejména jen ty, kteří přinášejí štěstí, jsou šťastné. Jsou barevné, obvykle sami o sobě již na první pohled dávají o sobě vědět, že jsou symbolem štěstí.

Zlaté ryby

Dvě spojené zlaté rybky jsou představitelkami štěstí, hojné úrody a obecně dobrých vyhlídek hojnosti. Většinou jsou vyobrazováni kapři, neboť právě tato ryba je u buddhistů a vůbec v celé Asii známá jako posvátná a její krása a elegance se rovnají délce života.

Drahocenný slunečník

Děti by jej označily jistě jako kolotoč, jde o symbol ochrany a vysokého postavení. Symbolizuje také moudrost a pomáhá překonat utrpení, překážky a nemoci.

Lotos

Lotosový květ, sám o sobě nebývá často zobrazován, ale obvykle je ve spojení s božstvy. Samotný lotosový kvítek je krásný a plně rozkvetlý, tak představuje čistotu nejen těla, ale i mysli, dokonce i řeči, tedy bez vulgárních výrazů, ale hlavně milá slova, jež jsou v řeči obsažena. Většinou je bílý, právě jako ukázka čistoty, ale může být i růžový.

Nádoba s pokladem

Nejedná se o dobytí pokladu a tudíž doživotního bohatství, ale především o prosperitu a dlouhý život. Nádoba je totiž plná posvátných a drahocenných věcí, u níž nezáleží na tom, kolik je takových věcí vytaženo, protože z této nádoby nikdy neubude. Nádoba je sama o sobě používaná pro tibetské obřady.

Bílá, pravotočivá ulita

Je představitelnou samotného buddhistického učení. Ač vypadá mnohdy jako točená zmrzlina, právě její tvar symbolizuje dokonalé souzvuky buddhistického učení, jež se díky ozvěně v ulitě dostává do všech koutů země, světa. Je i symbolem jisté síly.

Nekonečný uzel

Nic nikdy nekončí, a právě to má představovat nekonečný uzel, který jakoby nikde nezačíná, ale také ani nekončí. Jedná se o prastarý symbol buddhistů, který ukazuje na Buddhovu moudrost a soucit. Spolu s tím může být i vhodným dárkem, když chce člověk člověku povědět, jak moc je pro něj druhá osoba důležitá. Neznalci symbol dokonce spojují občas s podobností hákové kříže. Od tohoto symbolu má ale nekonečný uzel hodně daleko.

Kolo Dharmy

Jasný symbol toho, že jestliže se Buddhovo učení roztočilo, pak Buddha předal své učení žákům. Tudíž se jedná o symbol předávání buddhistického učení dále po generace a pořád se točí, nezastavuje, tudíž je i učení dále předáváno.

Praporec vítězství

Znám jako vítězství nad negativními vlivy a to vyloženě pomocí Buddhova učení, a samotné moudrosti.

Obecně nejen tyto popsané tibetské symboly buddhismu, ale i mnoho dalších, bývá zobrazováno vždy jako milé, barevné obrázky, jež už sami o sobě jsou šťastné a veselé.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6525 (magazinesoterika.cz#118)


Přidat komentář