Zen buddhismus

O buddhismu je toho poměrně mnoho známo. Co je však Zen buddhismus? Má s tímto východním učením něco společného, nebo jde o jeho pravý opak? Je mnoho úvah, na které odpoví následující článek.

Buddhismus je obecně veřejnosti znám jako duchovně-filozofický systém, někdy nepřímo správně označován jako náboženství. Což není až tak od věci, protože i v buddhismu lidé věří v něco, co je vede dále. Zde se kladou otázky, co má v životě smysl a co člověka vede dál v životě. Hodně se pracuje s meditací a vlastním uvědoměním si.

Zen buddhismus

A konkrétně Zen buddhismus se soustředí na vlastní uvědomění si sebe samého, a dá se zjednodušeně definovat jako otázka – Co jsi? Lidé totiž se na světě ženou za lepšími zítřky, pevně v ně doufají a chtějí více a více. Jenže málokdo si skutečně uvědomuje, kdo sám je, co je podstatou všeho vnímání, a na co je potřeba se zaměřit.

Zrcadlo našeho života

Zen buddhismus vede lidi k tomu, aby si uvědomili, že je hlavní podstatou chtít nejen pro sebe, ale i další bytosti na světě. Pomoci druhým, dostát jejich potřebám. Jako když vidím žíznivého člověka, dám mu napít. Podobně by si měl každý počínat v životě a tímto směrem se ubírat, v nalezení svého vlastního vědomí, vlastního odrazu svého. Protože to, jak se chováme k lidem, je odrazem nás, naším zrcadlem.

Pět předpisů

Podobně, jako existuje desatero přikázání v křesťanském světě, má i zen buddhismus své vlastní prvky přesvědčení, kterými by se měl každý buddhista řídit.

Slibuji, že nevezmu život jiné bytosti

A to nejen člověka, ale i jiné živoucí bytosti. Přitom to neznamená jenom samotný akt zvíře zabít, ale stát se vegetariánem. I když to takto zen buddhismus přímo neupravuje. Jsou i buddhisté, jež konzumují maso, ale jedná se o dost omezené množství. Zen buddhismus rozhodně nikomu neurčuje, že nesmí jíst maso. Je to právě o vlastním uvědomění si a nalezení sebe samého. Sám se musí člověk rozhodnout.

Slibuji, že nevezmu věci, které mi nepatří

Obecně platí, že lidé touží po věcech, které jim nepatří už pouze z obecného principu, ale jakmile se věci zmocní, přestanou mít zájem. A o tomto to vše je – nejen nekrást, ale osvobodit se od touhy zmocnit se cizí věci, resp. věci, která mi nepatří.

Slibuji, že se zdržím jednání způsobeného chtivostí

Původně se jednalo pouze o slib týkající se sexuálního chování, ale dnes se obecně vykládá jako zdražení se chtíče, uvědomení si, co chtíč způsobuje a snažit se odstranit.

Slibuji, že se zdržím lhaní

Krásný slib, který sám o sobě již mluví za vše. V zen buddhismu však lidé hledají také odpověď na otázku, co je vede k tomu, neříkat pravdu.

Slibuji, že nebudu užívat omamné látky za účelem opojení

Nenechat se omámit a to nejen třeba tabákem, ale i kofeinem a cukrem, dobrým jídlem a pak jednat pod vlivem takových látek.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6524 (magazinesoterika.cz#117)


Přidat komentář