Životní a duchovní partner

Hledáte partnera, se kterým strávíte celý život? Hledáte někoho, s kým budete propojeni na vyšší úrovni? Chcete poznat člověka, se kterým jste strávili také minulé životy a být spolu je Vaše věčná společná volba?

Láska a partnerství nám mohou způsobit hodně bolesti, ale také přinést ještě více opravdového životního štěstí a duchovního růstu a naplnění. Ne vždy se podaří snadno najít toho pravého partnera, se kterým bychom chtěli strávit celý život. Někdy najdeme duchovního partnera až po letech a mnoha předchozích vztazích, jindy relativně brzy, ale někdy se stává, že v tomto životě se nesetkáme vůbec.

Kdo je duchovní partner?

Mít spokojený partnerský vztah, ve kterém je vám oběma dobře, lze mít i s někým jiným, než s duchovním partnerem. Vztah může být harmonický, přínosný pro oba, možná i trochu „rozumový“ a někdy spíše přátelský, ale přesto více či méně cítíte, že by to mohlo být lepší, že něco stále chybí, něco opravdového, osudového… A teprve poté, když se Vám podaří najít svého opravdového duchovního partnera, poznáte, co je to životní láska, která přetrvá na věky a nic ji nedokáže rozdělit.

Duchovní partner je někdo, koho jste si zvolili na vyšší úrovni bytí, mimo tento svět. Procházíte spolu bok po boku všemi svými reinkarnacemi, všemi svými životy od počátku lidstva. Jedině s duchovním partnerem můžete pocítit neskutečnou lásku, opravdové souznění, věčné splynutí duší, věčné vzájemné bytí.

Proč je s námi duchovní partner?

Duchovní partner je někdo, díky komu se vzájemně posouváme dál ve svém duševním a duchovním vývoji. Navzájem se znáte již tak dlouho, že je to z lidského, rozumového hlediska skoro nepředstavitelné.

Vaše propojení s duchovním partnerem je „osudové“ a proto se v každé své nebo téměř každé své** reinkarnaci** znovu setkáváte a stáváte se partnery i zde na Zemi. Zároveň se setkáváte i po pozemské smrti, když tělo zemře, ale duše žije dál.

Po smrti, na vyšší úrovni bytí, kdy svou existenci chápete mnohem lépe a dalekosáhleji, než zde na Zemi, spolu plánujete své další zrození, pokud je to třeba. Další zrození na této planetě nebudou trvat věčně, ale jen do té doby, dokud to bude potřebné a přínosné pro Váš další duchovní vývoj.

Jak najít svého duchovního partnera?

Čím lépe chápete a dodržujete „zákony vesmíru a bytí“, tím snáze a dříve při každém dalším zrození najdete svého duchovního partnera.

Mnoho lidí se snaží dosáhnout svých cílů, ať se jedná o cokoliv, rozumem anebo prostě silou. To ale není to pravé a i když takovému snažení můžeme věnovat celý život, stejně nás k cíli nedovede.

Zkuste nechat věci, ať za Vámi přijdou samy. Toho nejlépe dosáhnete tak, že budete jednat a žít v harmonii se „zákony“ vesmíru a veškerého bytí. Celé naše bytí samo směřuje k harmonii. Avšak my se ho nevědomky snažíme dotlačit tam, kde bychom ho chtěli mít. Svému snažení věnujeme spoustu energie, vysilujeme se, trápíme, stresujeme a přesto stále nedosahujeme naplnění, protože věci se dějí jinak, než jak bychom to sami chtěli.

Pokud však dovolíte silám vesmíru, aby do Vašeho života vnesly harmonii a dokonalý vesmírný řád, věci se samy začnou posouvat a měnit k lepšímu. Váš život pak bude naplněný harmonií, láskou a souzněním.

Rovněž příchod duchovního partnera na sebe nenechá dlouho čekat a vy budete opět spolu kráčet věčností.

Svého duchovního partnera najdete, aniž byste to čekali, aniž byste ho museli dlouze a složitě hledat. Vaše cesty se prostě jednoho dne opět sejdou a propojí. Až to přijde, poznáte to celým svým srdcem.

Meditace a práce s energií

Ptáte se, jak dovolit „vesmírnému řádu“, aby svedl vaše cesty dohromady? Jak harmonizovat svůj život tak, aby vše šlo „jako po másle“ a životy Vás a Vašeho duchovního partnera byly opět spojené do jediného?

Především se musíte oprostit od touhy věci měnit, tlačit je tam, kde je chcete mít. Pokud to dokážete a dovolíte bytí – „vesmírnému řádu“, aby vnesl do Vašeho života harmonii, vše, co opravdu potřebujete, se náhle začne jakoby zázrakem realizovat a to včetně setkání s Vaším duchovním partnerem. Ne vždy je snadné se touto cestou vydat pouhým rozumovým rozhodnutím, a proto můžete využít mocný nástroj, kterým je práce s dechem a meditace.

Učte se pracovat s energií a se svou myslí, učte se ji udržovat čistou a v přítomném okamžiku, čehož nejlépe docílíte dechovými cvičeními a meditací, ať už se jedná o meditaci vleže, vsedě anebo meditaci v pohybu (energetická cvičení jako Tchai – Čchi, Čchi – Kung aj.).

Co když duchovního partnera nenajdu?

Někdy se může stát, že v tomto zrození, v tomto životě svého duchovního partnera nepotkáte. Prostě se nemáte setkat. Nejde však o žádné nedopatření anebo snad trest. Ba naopak, opět jde o způsob, jak se máte posunout dál, duševně a duchovně růst.

Stává se, že partneři se nevyvíjejí rovnoměrně. Jeden z nich může být na vyšší duchovní úrovni – porozuměl, pochopil a přijal vesmírné zákony dříve, než ten druhý. I tak se mohou oba partneři zrodit ve stejném období a být opět spolu, aby ten „vyvinutější“ pomohl druhému růst.

V některých případech však pro „méně vyvinutého“ partnera bude přínosnější, pokud bude muset některým zrozením projít sám. Pokud se nebude spoléhat na pomoc a podporu z druhé strany, ale jen na sebe. Díky tomu bude muset vyjít ze své komfortní zóny a sám se naučit pracovat na svém vývoji, aby dohnal svého partnera. Může se to zdát kruté, ale ve skutečnosti se takto může partner za jeden život posunout mnohem dále, než kdyby několik životů spoléhal na toho druhého.

A tak i když se může stát, že se v některém ze svých životů se s duchovním partnerem prostě nemáte setkat, protože on se v tuto chvíli ani nezrodil do tohoto světa a čeká na Vás na vyšší úrovni bytí, po své fyzické smrti se opět sejdete, abyste spolu mohli pokračovat na společné duchovní cestě.

Duchovní přítel – je totéž co duchovní partner?

Již víme, že duchovní partner je ten, po jehož boku prožíváme nejen každé své zrození, ale i dokonalé a věčné splynutí dvou duší na vyšších úrovních bytí.

Můžete se ale setkat také s dalšími lidmi, se kterými toho máte hodně společného. Někdy můžete mít dokonce pocit, jako byste se znali celý život, byť jste se potkali třeba teprve nedávno, anebo se setkáváte jen vzácně. Takový člověk je pak Vaším duchovním sourozencem, přítelem, dvojčetem… Je jedno, jak takového člověka nazvete. Důležité je, že se také znáte již z minulých životů, hodně jste toho spolu prožili a rovněž i vy si navzájem pomáháte, podporujete se, přinášíte navzájem nové podněty, díky kterým se duchovně vyvíjíte a rostete. Tak vzniká přátelství, které také přetrvává věky a vytváří se něco jako duchovní rodina.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6529 (magazinesoterika.cz#139)


Přidat komentář