Feng shui obrazy

Barvy ovlivňují náš život. Barvy dokonce ovlivňují naši náladu. Jejích zásluhou můžeme vidět svět v zářivých barvách, nebo ponurých. Barvy mohou pomáhat léčit, podporovat dobrou náladu, povzbuzovat k činnosti.

Barvy a barevnost světa patří k nejúžasnějším věcem, které člověka obklopují a jejichž působením můžeme mnohého dosáhnout. Ale i mnohé zničit. Síla barev je veliká. Je možné využít jedné barvy, nebo barvy podle potřeby a záměru míchat, doplňovat, překrývat a vytvářet tak obrazy.

Feng shui obrazy

Feng shui to je harmonie, správně harmonie okolního prostředí. Tedy místa, ve kterém se pohybujeme, ve kterém žijeme. Feng shui obrazy přináší harmonii, blahodárně působí na zdraví člověka a příznivě ovlivňují duši a rozpoložení člověka. To vše dokáží správným složením barev. Feng shui obrazy jsou způsobem, jak určitému místu dodat přesně ty barvy, které potřebujeme pro svůj život. Správné rozmístění feng shui obrazů v interiéru dokáže navodit přesně takovou atmosféru, kterou si přejete. Feng shui obrazy umí svými barvami přinést energii, lásku, zdraví, radost, hojnost, uklidnění i harmonii.

Feng shui východní umění

Feng Shui je tradiční východní umění, které správným uspořádáním okolí umožňuje ovlivnit prostředí i lidi a jejich cítění a konání. Základem Feng Shui je individuální přizpůsobení prostoru podle principů a pravidel, která umožnují harmonizaci okolí, s přihlédnutím na osoby, které v daném prostoru žijí nebo pracují. Tomu významně napomáhá správný výběr barev nejen na stěnách a zařízení, ale i na obrazech. Ty se podle tradičního Feng Shui učení umisťují na místa, která přitahují pohled, kde svými barvami ovlivňují a harmonizují cítění člověka.

Harmonizace obrazy Feng shui

Podle učení Feng shui harmonizují obrazy pomocí barev a živlů. V podstatě je to tak, že každý živel vyvolává určité nálady, a patří k němu i barvy. Ty pak přinášejí další pozitiva, ale i negativa. Proto je důležité správné použití barev.

Pět živlů na Feng shui obrazech

Živel voda to je plynoucí černá, modrá nebo i absence barvy. Správný poměr těchto barev vede ke zdokonalování člověka, při nadbytku však přináší deprese a bere fyzickou energii. Modrá barva je také barvou komunikace a emocí. Vždy však záleží na zvoleném odstínu.

Živel dřevo se nese ve znamení svěží zelené barvy, která přináší růst, vitalitu, aktivitu, působí regeneračně a ozdravně.

Živel oheň je aktivní, stimulující a pulsující červená barva. Ta ve správném poměru vyvolává vášeň a sexualitu, chuť k jídlu. Přeženete-li to s červenou barvou, pak může vyvolávat neklid, zlost, až agresivitu a přinášet bolesti hlavy.

Živel země se nese ve žlutých barevných tónech. Jde o barvu inspirující, aktivující, s pozitivními a povzbuzujícími účinky.

Živel kov má odstínů více. Náleží mu kovové odstíny bílé, šedé, stříbrné, zlaté a měděné barvy. Bílá nese světlo, čistotu, kultivovanost, nevinnost, ale i rezervovanost. Šedá neutralitu, opatrnost, ale i ochotu ke kompromisům. Stříbrně šedá barva přináší naději. Zlatá, stříbrná i měděná nese lesk a hojnost.

Život s Feng shui obrazy

Feng shui obrazy a jejich barevné kombinace působí velmi silně na nálady člověka a dokáží ho přímo nasměrovat tam, kam si přeje. Cílené uspořádání barev na Feng shui obrazech pak umožňuje dosáhnout celé řady úspěchů. Ty je možné sestavit podle schéma Pa-Kua. Tak můžeme ovlivnit životní cestu, kariéru, manželství, rodinu, bohatství, zdraví, budoucnost a mnoho dalšího.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6531 (magazinesoterika.cz#45)


Přidat komentář