Magické předměty

Zajímáte se o alternativní směry anebo o magii a čarodějnictví? Hledáte předměty a pomůcky, které lze využít pro provozování magie a kouzel nebo pro práci s energií? Čtěte dále.

Schopnost kouzlit a přizpůsobovat si realitu svým přáním a potřebám odjakživa přitahovala spoustu zájemců. Magie vzbuzovala nejen zájem, ale na druhou stranu také strach – vždyť kdyby si někteří jedinci osvojili schopnost ovládat druhé, mohli by jim škodit a využívat je ke svému prospěchu. Proto také bylo čarodějnictví v dějinách mnohokrát krutě pronásledováno a to často tak fanaticky, že ve vězení, na mučidlech a na hranicích či na popravišti končili i lidé, kteří s čarováním nic společného neměli.

I dnes stále přetrvává mezi lidmi strach z čarodějnic, avšak magie se stala mnohem více tolerována širší společností – snad nikdy nebylo možné si zakoupit takové množství knih o magii, jak je tomu dnes. A stejně tak jsou hojně rozšířené televizní pořady, filmy a pohádky o čarodějnictví, kouzlení a magii. Přesto i nadále zůstává magie jakýmsi „zakázaným“ řemeslem, na něž mnozí hledí s opovržením a varovně zdviženým prstem. Je však magie skutečně tak špatná?

Je skutečně zlá a spojená s ďáblem, jak se o ní mluvilo v dějinách a stejně tak často i dnes? Možná tato otázka není úplně správně položená, protože každé vědění, každá nauka, každá věda a každá moc a síla se dá využívat ke konání dobra a stejně tak každé vědění je možné zneužít k ubližování, k provádění zla, k ničení. A proto i magie bude taková, jaká je mysl, jaký rozum a jaká mentalita je toho, kdo s ní chce pracovat. Jakou energii do magie vložíte, takovou magie bude. Jinými slovy Vaše magie bude odrazem Vás samých.

Magické předměty a pomůcky

Co si představit pod pojmem magické předměty. Pokud sledujete pohádky a filmy o kouzelnících a čarodějnicích, pak se Vám určitě vybaví temné šaty, dlouhý plášť, špičatý klobouk, kouzelnická hůlka a kniha plná kouzel. K tomu třeba lebka, černá kočka, různé směsi a prášky, bylinky, ale třeba i panenky woodoo nebo fetiše apod.

Kdybychom ale zkoumali vše do hloubky, pak zjistíme, že mnoho magických předmětů má své místo i v jiných alternativních směrech, takže by se dalo říci, že magie je svým způsobem universální věda. Magické předměty jsou v podstatě nositelé kouzla neboli energie a čarodějovi mají pomoci kouzlo uvést hned do pohybu, soustředit energii v jediném místě a použít ji. Jsou to tedy spíše jakési praktické pomůcky - nástroje, nežli pověrami opředené „ďábelské dary“.

Magické předměty a energetické zářiče

Tzv. magické předměty se využívají v mnoha směrech a lze je nazývat různě a to třeba i energetické zářiče. Vlastně by se dalo říci, že oba pojmy jsou svým způsobem synonymní a záleží tak jen na tom, jak na věc nahlížíte anebo o jakou nauku se zajímáte.

Pojem energetický zářič je opravdu nesmírně široký a vejde se do něj celá řada předmětů hmotné povahy, ale zároveň lze označit jako energeticky silná anebo magická i různá místa, lokality, kde je možné pocítit působení nehmotné energie.

Nehmotná nebo též nazývaná jemnohmotná energie, se nachází všude okolo nás a to nejen na naší planetě, ale i v celém vesmíru. Jemnohmotná energie má schopnost procházet hmotou, harmonizovat ji a čistit ji a uvádět ji tak to ideálního stavu.

Přestože jemnohmotná energie je všude, některé látky a předměty jí v sobě mají více a dokáží tak prostor i lidi a zvířata čistit, léčit a harmonizovat a to nejen po stránce tělesné, ale i psychické a duchovní. Takové předměty pak můžeme nazývat energetické zářiče anebo též říkat, že mají silné energetické vibrace.

Mezi nejznámější energetické zářiče patří například minerály jako je křišťál i mnohé další, rovněž třeba kovy jako zlato. Energeticky silné jsou i mnohé staré spisy, jako třeba Bhagavadgíta, jejíž četbou anebo poslechem nahrávek lze též čistit a harmonizovat prostor, byť třeba ani neporozumíte textu, pokud si pustíte nahrávku v originálním Sanskrtu.

Další silné energetické zářiče jsou pradávné „božské“ slabiky (mantry), jež lze využívat při meditacích k ještě silnějšímu rozproudění energie a k napojení se na univerzální jednotné kosmické vědomí.

Energeticky lze nabíjet i vodu, pokud do ní umístíte křišťál, anebo ji vystavíte působení slunce zvláště při úsvitu anebo soumraku, kdy se v krajině vyskytuje nejvíce energie. Minerály lze zase energeticky čistit tak, že je ponecháte někde v čisté a neporušené přírodě anebo v potoce a to i několik týdnů, případně, pokud tuto možnost nemáte, využívejte na jejich čištění rovněž působení slunce.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6538 (magazinesoterika.cz#134)


Přidat komentář