Rituální nástroje

Rituální pomůcky a nástroje byly odjakživa používány k posvátným účelům a pomáhaly k získání větší síly při pořádání rituálů. Jaké druhy rituálních nástrojů existují a k čemu všemu mohou sloužit?

Většina rituálů je spojená s posvátnými událostmi. Některé z nich se mohou odehrávat pouze jednou za život, jako např. svatba nebo křest. I slovo ,rituál, pochází z latinského ,ritualis, a znázorňuje způsob chování dle tradic. Rituály jsou především součástí různých kultů a posiluje je náboženská víra. Celý tento proces je navíc doplněn o speciální hudbu a zpěvy, oheň a vonná kuřidla. Při rituálech se opjevují zvířata, lidi a jedná se také o kolektivní obřady, při kterých se recituje pevně daný text. Pokud se chcete nějakého rituálu účastnit, počítejte s tím, že se vypravíte na speciální, energiemi nabitá, místa. Každé toto místo má svůj oltář. Bývá vyroben z kamene a je umístěn na lesní mýtince. Tento oltář si však můžete vyrobit i doma. Stačí přes dřevěný stůl přehodit ubrus a umístit na něj kameny. Nezapomeňte ani na vysoké svíce a posvátnou vodu.

Co je rituál?

Rituál říkáme něčemu, co symbolizuje náboženské vyznání a řídí se podle přesně stanovených pravidel. Je také základním kamenem pro budování soudržného a kolektivního kultu. I my sami si můžeme vytvořit svůj denní rituál, například budeme každé ráno vstávat z postele pravou nohou. Rituál slouží hlavně ke koncentraci myšlenek a tím si můžeme zesílit pozitivní energie v našem těle. I přesto, že mají rituály své podmínky a tradice, není nutné se jimi řídit. Můžeme z nich pouze čerpat to, co potřebujeme a získat tzv. magickou praxi.

Rituální nástroje

V každém vědním oboru používáme k práci nástroje. Není tomu jinak ani u obřadních rituálů. Pomůcek k uspořádání kolektivního kultu existuje velká spousta a jejich pořízení je snadné. Musíme mít však na paměti, že předměty určené k rituálu, nesmí být nikdy používány k ničemu jinému. Co všechno lze považovat za rituální nástroje?

  • meče - meč pomáhá řídit vysoké síly a posílat je správným směrem. Pomáhá nám také zaměřit se na naše vlastní síly a podporuje naše ideály. Můžeme s ním ve vzduchu vyznačit ochranný kruh a povyšovat s ním své oddané.
  • hůlky - jsou zpravidla dřevěné, ale můžeme je vidět i v kombinaci s kovem. Při rituálech slouží k usměrnění energií.
  • poháry -většina pohárů bývá zdobená obrázky či rytinami draka. Je určen ke spojování a sjednocení lidí. Symbolizuje božstvo v jakékoliv podobě.
  • pentakly - jsou určeny k oltářům jako jejich ozdoby a symboly. Vyrobeny jsou hlavně ze dřeva či kovu.
  • chřestidla - patří mezi nejstarší rituální předměty. Spojovat je můžeme spíše se šamanstvím, ale oblibu mají také v moderním náboženství. Bývají určeny k vymítání zlých energií a sil. Vydávají totiž břinkavý vibrační zvuk a poutají tak pozornost všech bytostí.

Rituální nástroje jako hudební doprovod

I hudební doprovod spojený s odříkáním modliteb a slibů k rituálním obřadům patří. Mezi nejstarší a nejoblíbenější rituální nástroje patří bezesporu gong. Byl chápán jako symbol bohatství a lidé věřili, že do něj svou sílu vkládalo celé Božstvo. Při rituálech ho využívali k odhánění zlých duchů a také ke svolávání kolektivu. Dodnes gong doprovází pohřební obřady i divadelní hry. Taková** tibetská trumpeta** měla zase na starost zabránit přístupu duchů na pozemský svět, avšak pouze během rituálu. Co se dělo po něm, se už neví. Trumpety se mnohdy vyráběly z mořských ulit a lidé si je ručně vyřezávali doma. Známé jsou také tzv. kartálky, což jsou malé zvonečky ze slitiny kovu. Mají prý léčivé účinky a mohou být spojeny kůží nebo provázkem. Slouží zejména k uvolnění atmosféry a relaxaci při změně stavu vědomí.

Jako opravdový mág mezi šamany můžete svou práci vykonávat prostřednictvím i vlastnoručně vyrobených nástrojů. Stačí když projdou obřadem rituálu a Vy je tak přijmete jako posvěcené.** Mezi další pomůcky můžeme zařadit** např. speciální rituální oděv. Bývá to většinou dlouhá kápě s kapucí. Dále se hojně využívají bubny, a to zejména v šamanství. Obětní misky, kotle a provazy jsou při nebezpečnějších rituálech samozřejmostí. Pokud se toužíte opravdu vážně zajímat o tradice rituálních obřadů, můžete se přihlásit do kurzu čarodějnictví. Naučíte se zde jak zacházet s rituálními pomůckami, jak využít elementárních sil, jak vykládat sny nebo jak si vyrobit svůj vlastní amulet štěstí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6532 (magazinesoterika.cz#116)


Přidat komentář