Ezoterika, astrologie, numerologie

Ezoterika, astrologie, numerologie, pro někoho velmi tajemné vědy, pro jiného nástroje pomatení a zla. Kde je pravda? Tu najdete, když se o každé ze jmenovaných věd něco dozvíte. Všechny totiž mohou přinést mnoho pozitivního.

Ezoterika, astrologie, numerologie a tajemné vědy. Jde to dohromady? Ano i ne. Tajemné je ve své podstatě všechno neznámé, vše, co zavání něčím nadpřirozeným, co nemá hmotnou podstatu. Ale má hmotnou podstatu duše, tedy myšlenky, nebo povaha? Všechny tyto vědy vycházejí z letitých a starodávných poznatků a zkušeností. Nejsou žádným výmyslem moderní doby. Vyvíjely se zároveň s časem a dnes mohou ukazovat, jak zlepšit vlastní život, životní cestu, vztahy, nebo třeba i to, jak poznat vlohy a vlastnosti. Či dokonce, jak přistupovat k výchově potomka. Jen vždy musíte vědět na koho se obrátit.

Ezoterika dnes

Ezoterika pro mnohé znamená to samé, co magie. Mnozí s ní spojují vše, co se týká tajemných okultních věcí, věštění, čarodějnictví, léčitelství a dalších činností, včetně víry. Ovšem správná definice je poněkud odlišná. Slovo ezoterika pochází z řečtiny a znamená vnější, zjevný, niterní. Jde tedy o to, co se děje uvnitř. Esoterika se tedy týká vnitřního světa člověka. Učí ho vidět svět bez předsudků, hledat souvislosti, chápat možnosti, barvy, obrazy, představy. Ezoterika nabízí informace pomocí různých esoterních oborů. Vyzkoušet můžete například automatické písmo, keltskou mystiku, duchovní rozvoj, minulé životy, nebo andělské karty, či pravidla a život podle** Feng Shui**. Možností je mnoho. Všechny však mají jeden smysl a význam. Poznat sám sebe a vyznat se ve svých pocitech a najít lepší životní cestu, nebo chcete-li osud.

Vliv astrologie na život

Dalo by se říci, že astrologie je stará jako lidstvo samo. Vždyť počátky astrologie lze najít v rytinách do kamenů, psané na papyrus, a také u nejstarších říší jako je Egypt, Čína nebo Mezopotámie. K nejstarším patří zápisy asi 2600 let před naším letopočtem. Na našem území kdysi sídlili Keltové, kteří měli propracovaný astrologický systém nebeských znamení a stromů. Podle něho se dodnes sestavují keltské horoskopy. Dnes se astrologie opět dostává do stále většího zájmu. To proto, že se ukazuje, jak důležitý vliv má astrologie na život jednotlivce i celku. Samotná astrologie se zabývá postavením a vlivem planet na člověka, přírodu a celou naši planetu. Na základě přesného místa narození, dne, hodiny a minuty umí sestavit opravdu přesný a velmi zajímavý horoskop dané osoby. Celý horoskop je přesným výpočtem opřeným o astronomické výpočty. Správně vyložený** horoskop** umí nejen říci něco o dané osobě, ale umí i nastínit možnosti. A o to jde. Totiž pomoci najít tu nejlepší cestu životem.

Numerologie a její význam

I numerologie patří mezi staré vědy. Tedy velmi staré. O významu čísel učil již sám Pythagoras. Numerologie je učení o významu čísel data narození a tím i výkladu životní cesty nebo osudu. Poskytuje pomocí přesného rozboru čísel odpověď na otázku, kdo jsem, poznání silných a slabých stránek osobnosti, charakteru osobnosti, jeho vloh, nadání a schopností. Numerologie má velký význam i pro výchovu dětí. Dokáže ukázat kudy je možné dítě směrovat a jak mu napomáhat k dosažení cílů a rozvinutí jeho talentu. Numerologické rozbory je možné najít na internetu. Zde však pozor. V podstatě jde jen o hru, která má pobavit. Skutečný numerologický rozbor, který má váhu, by měl připravit zkušený numerolog, který bere v úvahu mnohem rozsáhlejší informace a možnosti, než jaké nabízí internetová zábava.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6543 (magazinesoterika.cz#31)


Přidat komentář