Karmická numerologie

Většina z nás má alespoň základní představu o tom, co to jsou pojmy karma a numerologie. Ale víte, co znamená karmická numerologie? A jak nám může karmická numerologie objasnit naši životní cestu?

Numerologie nám může poskytnout velké množství informací na základě našeho data narození. Datum našeho narození nám poskytuje informace o našem charakteru a životní cestě, pro kterou jsme se rozhodli. Čísla v datech našeho narození můžeme také srovnat s čísly v datech narození našich partnerů. Poté můžeme najít to, co nás spojuje a v čem jsme jiní. Datum narození je velmi důležitý údaj, který nám říká, jaké jsou naše charakteristické vlastnosti. Numerologie je velmi rozsáhlá a starobylá věda, která se zabývá významem čísel. Dle numerologie čísla vysvětlují lidské chování a jednání. Pomocí numerologie můžeme lépe pochopit vlastní osobnost. Začneme-li se snáze orientovat v sobě, budeme také lépe chápat své okolí. Numerologie nám může pomoci ukázat cestu našim životem.

Co je to karma

Karma je založena na zákoně příčin a následků. Můžeme říci, že podle tohoto zákona egoistické chování přináší utrpení a nesobecké jednání přináší štěstí. Z pohledu buddhistického znamená karma osud, ale toto slovo můžeme také překládat jako čin, příčinu či následek. Můžeme tedy říci, že každý čin, slovo či myšlenka, ať už pozitivní nebo negativní, nechává otisk v naší mysli.

Karmická numerologie

Karmická numerologie je unikátní způsob, jak v našich životních číslech najít tu správnou cestu. Karmická numerologie nám říká, co je záměrem naší karmy. Proč jsme si vybrali život, který žijeme. Karmická numerologie nám také dává informace o tom, co jsme zvládli v minulosti a co se chceme naučit v současnosti. Skrze karmickou numerologii můžeme pochopit, proč se nám dějí v životě určité věci a proč máme takovou povahu, jakou máme. To, do jakého života se narodíme, je výsledek činů v našich minulých životech. Podle karmické numerologie si naše duše vybírá rodiče a podmínky pro život. Během života neztrácíme dobré vlastnosti, ale zbavujeme se charakterových slabin. Věci, které se kolem nás dějí, mohou být dobré i špatné. Ale vše je pro naše dobro, protože vše nám dává možnost učit se a rozvíjet se. Karmická numerologie nám může pomoci lépe pochopit náš život.

Co je potřeba ke karmické numerologii

Ke karmické numerologii je potřeba data narození Vašich rodičů a Vás. Možné je také použít data narození Vašeho partnera nebo Vašich dětí. Dále je potřeba určit problém, který Vás trápí a na něj se potom zaměřit. Na základě těchto informací je poté možné vidět návaznost a souvislost karmy ve Vaší rodině a ve Vašich vztazích.

Trápí Vás dlouhodobé problémy ve Vašem životě? Zkusili jste už skoro vše, ale stále nemůžete najít řešení Vaší obtížné životní situace? Možná právě numerologie či karmická numerologie Vám pomůže najít cestu z Vašich nesnází a otevře Vám nečekané možnosti ve Vašem životě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6542 (magazinesoterika.cz#25)


Přidat komentář