Léčba minulými životy

Pokud Vás trápí problémy, se kterými si nevíte rady, neznáte jejich příčiny a nedokážete se s nimi sami poprat, je na místě vyhledat odborníka, který Vás naučí vyhledávat příčiny všech problémů z Vašeho nitra a žít spokojený život.

Hlubinná regresní terapie

Každého člověka něco trápí nebo v minulosti trápilo. Ať už se zabýval událostmi nebo situacemi, které ho nenechaly klidným či bránily v rozvíjení se a plnému užívání si života. Každý člověk se setkal s nepříjemnými situacemi, se starostmi a zdravotními problémy, které jeho duši a tělo sužovaly. Častým důvodem potíží člověka jsou nevědomé zážitky z minulosti, které jsou uložené v lidském podvědomí. Podvědomí ze svého nitra vypouští na takové zážitky** negativní vzpomínky** a u člověka tak často dochází k přímo neadekvátním reakcím, neboť on sám není na tyto vzpomínky připraven, když z nenadání přicházejí. U lidí tak může docházet k depresím,** strachu**, dokonce se můžou objevit fóbie, úzkosti, problémy v rodině či v partnerském vztahu. Nebo může dojít k propuknutí psychosomatické nemoci. Díky hlubinné regresní terapii může každý sám nahlédnout do svého nitra a zjistit, co mu činilo tyto problémy a potíže.

Regresní terapeutka, paní Helena Partyková Vás prostřednictvím svých terapií naučí chápat příčiny všech Vašich vnitřních problémů. Naučíte se je zpracovat a žít spokojený život. Tím, že se naučíte zpracovávat svou minulost, objevíte vnitřní sílu, která Vám pomůže se konečně oprostit od svých problémů a jít dál za nalezením rovnováhy, aby jste byli spokojení a šťastní. Pokud cítíte, že potřebujete dosáhnout výše uvedeného, doporučujeme Vám objednat se na telefonním čísle: 776146494 a nebo emailu: vnitrnisvoboda@seznam.cz, kde Vám je paní Helena k dispozici.

Osobnost terapeutky -  Heleny Partykové

Odpovědi paní Heleny na následující otázky Vám její osobnost, povolání i přístup k životu přiblíží natolik, že si budete moci utvořit ucelenou představu o možném podstoupení hlubinné regresní terapie pod její záštitou dlouholetých zkušeností terapeutky stejně tak, jako nespočet lidí, kteří za její služby poděkovali na webu: vnitrnisvoboda.cz

Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí se pro seberealizaci v profesi terapeutky?


"Po komplikovaném porodu, tedy před 25 lety, jsem měla zdravotní potíže. Klasická medicína si často neví rady, tak přichází na řadu alternativní způsoby léčení. Pokud bychom hovořili například o metodě léčení bylinkami, připadlo by mi léčení naprosto logické, ale když mi jeden známý doporučil, aby mi jizvy po sešití odstranili trpaslíci, které si pozvu na pomoc, myslela jsem si, že asi zešílel. Nicméně jsem neměla co ztratit, tak jsem to udělala podle svých představ. A za 2 dny jsem se nestačila divit. Potíže se zmírnily a během krátké doby zmizely. Začala jsem pátrat, kde ten nápad získal. Odkázal mě na kurz práce s podvědomím.

A tak začaly velké změny v mém životě. Začala jsem odstraňovat příčiny problémů nejen sobě, ale i členům své rodiny. Když kamarádky viděly, že dokáži zbavit své dítě horečky, projevovaly i ony zájem o pomoc. Ale začaly chodit nejen se zdravotními problémy, ale i partnerskými. Dostala jsem tedy touhu nahlížet do dalších hlubin problémů. Nejen tělesných ale i duševních. Byla to cesta, která se nedala zastavit. Od velkého množství knih a absolvování seminářů, následně zavedení poznatků do praxe a zase další čerpání a nabírání vědomostí z knih a seminářů. Za pár roků praktikování terapií jsem vysledovala, že se někomu zdravotní problémy po čase vracejí. Bylo zcela jasné, že je potřeba hledat dál.

Poznala jste nějakého učitele, který byl Vaším průvodcem poznání hlubinné regresní terapie?

Učitelů jsem na cestě tohoto poznání měla mnoho. Od českých až po indické. Asi bych si na všechny ani nevzpomenula. S lidmi pracuji více jak 16 let. Začínala jsem kineziologií a postupně přecházela k dalším metodám. Více informací se dočtete na zde."

Stalo se ve Vašem životě něco, co Vás utvrdilo v pokračování a dalším rozvíjení?

"Je potřeba hledat stále dál a nacházet nové a nové postupy, protože jak jednotlivec, tak celý vesmír se neustále vyvíjí. Co platilo včera, už nemusí platit dnes. Je to neustále studovaní něčeho nového. Fascinuje mě i kvantová fyzika."

Kam směřujete, co dalšího očekáváte od profese terapeutky?

"V mé práci vidím velký smysl. Pomáhám lidem, aby si uvědomili, že za svoje potíže si mohou sami a ne někdo zvenčí. Nabízím jim na svoje problémy určitě úhly pohledu. Takže když odcházejí, mají v ruce nástroj, jak pracovat na sobě, na svém zdraví i na svých vztazích. A to v rodině i na pracovišti. Na terapii si každý prožije nějaký svůj příběh. Situaci, která ho tíží a tu zpracováváme tak, aby přestala být tíživá a neblokovala energii."

Rozšiřujete své vědomosti a zájmy o jiná esoterická odvětví?

"Samozřejmě. Neustále čtu nové knihy, navštěvuji kurzy, dívám se na videa léčitelů z jiných zemí, objevuji nové postoje a postupy, zavádím nové techniky do praxe. Nemyslím si, že to někdy skončí. Kromě terapie duševní nabízím i působení na fyzické tělo. Často se stává to, že přijde klient o berlích a odchází bez nich. Nebo nepohne rukou a během pár minut ji má pohyblivou. Ale potřeba si uvědomit, že nevlastním kouzelný proutek. Jsem jen prostředník při pomoci, ale o tom, jak bude náprava probíhat a jak dlouho, rozhoduje úplně někdo jiný. Můžete to nazvat například Vesmír nebo Bůh."

Připravujete v současnosti svou literaturu, semináře popř. kurzy?

"Semináře pořádám každý měsíc. Aktuální nabídka je vždy uvedena na webu. Jsou zaměřeny na sebepoznání a práci sama na sobě. Naše okolí je naše zrcadlo. Chceme li tedy změnit něco kolem nás, je potřeba udělat změnu uvnitř nás. Náplní jsou meditace, teoretické i praktické postupy. Snažím se odpovídat na všechny otázky, aby každý dostal ucelený obraz o fungování vesmíru, tedy toho, co se děje uvnitř nás i kolem nás. Pro klienty z cizích zemí, nebo pro nepohyblivé občany prováním terapie i přes skype."

Teorie reinkarnace

Reinkarnaci můžeme chápat jako převtělování, jako neustálé rození a umírání, kdy člověk zemře, ale jeho duše zůstává, neboť se ihned po smrti těla vtělí do další bytosti. Toto pojetí ovšem není úplné. Reinkarnace je stav, který je mnohem hlubší, ovšem ne tak jednoznačný, aby se dal jednoduše popsat.** Reinkarnaci** je možné doslovně přeložit jako „zpět do těla“. Znamená to, že duše se navrací do nového lidského těla. Jedná se o nové narození, o další život. Podle buddhistické filozofie existuje utrpení, kterým se rozumí vše, co v životě člověk prožije. Jde o nemoci, o narození, o smrt a o vše, co člověku není příjemné, neboť mu odpírá prožívat vše milé, co by si nejvíce přál. Každé utrpení má ale svůj původ. Tím je další život, protože život je utrpení. Utrpení není možné ze života bohužel odstranit. Nejde zamezit novému narození. Je možné ovšem dosáhnout nirvány, která se dokáže s utrpením vypořádat a dokáže člověka vnitřně uspokojit. Je potřeba se ale naučit, jak nirvány dosáhnout. A to meditací, jógou a dalšími účinnými metodami.

Léčba minulými životy průběh

Většina lidí se narodí do nového života bez vzpomínek na to, co bylo před tím. V případě, že je však člověk připraven a nastane ta správná chvíle, je možné vyvolat vzpomínky na minulé životy a tyto můžou být pro člověka hodně prospěšné. Dokonce mu můžou odhalit smysl jeho života, pomůžou mu poprat se s různými životními nástrahami, které jim život přinesl apod. Člověk může díky vzpomínkám na minulé životy zjistit, jaké má všechny skryté schopnosti a vlohy a zjistit čím vším člověk v minulých životech byl.

Kurzy regresní terapie

Kurzy regresní terapie učí lidi, jak si osvojit základní dovednosti metody hlubinné regresní terapie bez toho, aby bylo potřeba použít hypnózy. Člověk, který si kurzem projde, se naučí nejen lépe poznat sebe sám, řešit své problémy a lépe vyhodnocovat situace, ale dokáže účinně pomáhat i druhým. Díky** kurzu regresní terapie** se lidé naučí odpovídat si na dosud nezodpovězené otázky a nacházet příčiny všech jejich problémů. Kurz regresní terapie poskytne člověku svobodu a růst. Člověk se o sobě často dozví tolik, kolik se mu dosud nepodařilo o sobě zjistit za celý svůj dosavadní život. Kurz dodává lidem sílu, zdraví, je prevencí před různými onemocněními, zlepšuje jejich duševní pohodu a rozvíjí u nich větší svobodu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6540 (magazinesoterika.cz#22)


Přidat komentář