Numerologie jména

Hledáte vhodné jméno pro své nenarozené dítě? Nebo Vás zajímá význam Vašeho jména, které nosíte a které se navíc váže k datu Vašeho narození? Souhrn čísel vyplývající z jednotlivých písmen jména o Vás napoví víc, než si dokážete představit.

Numerologie jména

Co znamená jméno? Jméno není pouze pár písmen, které nějak zní a v souhrnu tvoří buď zcela běžné či naopak zvláštní jméno. Jméno znamená naprosto všechno, pokud vyjde najevo, co se v něm skrývá. Jméno, které nosíte a které se zredukuje na čísla, může výrazně ovlivnit Váš osud. Existuje mnoho skutečných příběhů o lidech, u kterých nastal obrat k lepšímu poté, co změnili způsob zápisu svého jména. Pomocí numerologie můžete jednoduše zjistit, jaké máte předpoklady pro harmonický vztah ke své rodině, partnerovi, přátelům. Numerologie Vám pomůže zvolit vhodná jména pro své děti, pro své čtyřnohé miláčky nebo pro svůj domov.

V čem spočívá numerologie jména?

Pomocí čísel se dá celkem jasně předurčit osud člověka. Stejně tak, jak dopředu nevíte** datum narození** Vašeho dítěte, neměli byste ani dopředu vybírat jeho jméno. Každý sice rád již v průběhu těhotenství vybírá jména dětí a na jméno si postupem času zvyká, až nakonec v okamžiku, kdy se dítě narodí, si již neumí jiné jméno na dítě představit, ovšem je možné postupovat i nestandardně. A to tak, že až v okamžiku, kdy se dítě narodí, vymyslet pro něj jméno. Není od věci začít u jména dítěte výpočtem vibrace numerologického programu z data narození, poté vzít v úvahu vibraci příjmení a až na závěr zvolit vhodné jméno tak, aby vznikla ideální kombinace písmen.

Co umožňuje numerologie?

Pomocí čísel se dá předurčit** osud člověka**. Každé písmeno našeho jména má svou číselnou vibraci. S pomocí numerologie jména můžete zjistit, jaký jste člověk, co máte rád a co naopak neupřednostňujete. Každé písmeno něco značí. Např. písmeno Q má vibrační čísla 8, což znamená, že takové písmeno vkládá do jména úspěch, sílu, vnitřní univerzální vědění. Numerologie používá pouze jedenáct čísel, a to čísla od 1 do 9 a dále čísla 11 a 22. Každé další číslo se redukuje na jedno z uvedených čísel tím, že se číslice, ze kterých se skládá, sečtou. Např. č. 23 se zredukuje sečtením 2 a 3, čímž dostanete číslo 5. Čísla 11 a 22 se v numerologii považují za základní, proto se neredukují přesto, že se skládají ze dvou číslic. Numerologie představuje způsob analýzy čísel, které lidem umožní nejen rozpoznat zásadní význam jejich jména a data narození, ale také význam všech ostatních důležitých nebo zajímavých čísel v jejich životě.

Život podle čísel

Objevují se ve Vašem životě některá čísla pravidelně nebo dosti často? Až tak, že jste tato čísla již zaznamenali a kdykoliv se objeví, opět si je uvědomíte? Např. jestliže jste se narodili osmého, můžete pozorovat, že toto číslo má zřejmě velký význam ve Vašem životě, nejen co se data narození týče. Možná, že součet čísla Vašeho domu je také 8, možná máte 8 vnoučat, nebo se Váš partner nebo některé z dětí narodilo také osmého. Numerologie poskytuje lidem určitou nápovědu, proč a jak k tomuto dochází. Numerologie Vám vysvětli význam čísla 8 a ukáže Vám, jak poznat numerický význam všech jmen a dat narození, které se ve Vašem životě objevují a mají pro Vás význam. Numerologie podrobně vysvětluje, jak odvodit různá, ale přitom základní čísla ve Vašem životě. A to Vaše osudové číslo, číslo Vaší osobností ze jména, které obvykle používáte, číslo Vaší skryté podstaty ze samohlásek Vašeho jména a číslo Vašeho vnějšího sebevyjádření ze souhlásek Vašeho jména.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6545 (magazinesoterika.cz#41)


Přidat komentář