Numerologie online

Zajímá Vás, co je to numerologie? Jak Vám může numerologie pomoci v osobním životě? A jak a kde hledat numerology na internetu? Tak čtěte dále a dozvíte se vše důležité ohledně numerologie.

Ptáte se, co je to numerologie? Numerologie je starobylá a rozsáhlá věda o významu čísel. Datum narození, jméno a příjmení, ve všem můžeme nalézt čísla, která nám dávají informace o naší povaze, životních úkolech a osudu. V numerologii nám čísla vysvětlují lidské chování a jednání. Pomocí numerologie můžeme nalézt správnou cestu v našem životě. Numerologie nám může pomoci lépe pochopit sebe sama a své blízké. Pomocí této starobylé vědy se můžeme snáze vyrovnat s těžkými životními situacemi. Numerologie nám pomůže pochopit naše partnerské vztahy.

Pomocí numerologie můžeme také zjistit, kde se stala chyba ve výchově našich dětí. V těžké životní situaci, kdy už nevíme, kde hledat pomoc, může být právě numerologie tou správnou cestou. Potřebujeme však zkušeného průvodce, který nás na této čísly vydlážděné cestě bude doprovázet. Paní Marie (Mária Makovská) je jednou z mála profesionálních numeroložek, které své numerologické poradenství podkládají dlouholetými zkušenostmi a zcela individuálním přístupem. Paní Marie je Vám k dispozici na telefonním čísle: 774584352 a také emailu: MarieMakovska@seznam.cz, kde se můžete libovolně objednat a domluvit na čase Vaší numerologické konzultace.

Numerologie online - Numeroložka Marie

Nevíte, kde hledat odborníky na numerologii? Nejjednodušší způsob hledání je internet. Na internetu najdete velké množství osob, které se touto vědou zabývají. Avšak při hledání výborného numerologa je důležité zjistit si o tomto odborníkovi všechny dostupné informace. Ptejte se na zkušenosti svých známých, projděte si diskuze na internetu. Velmi podstatné informace zjistíte také během osobní schůzky či z hlasového projevu numerologa. Vnitřní pocit Vám napoví, zda s tímto numerologem chcete spolupracovat nebo ne. Pro ucelenější představu o práci, životě a osobnosti numeroložky Marie si přečtěte následující řádky.

Moje seznámení s numerologií

"Pokud se někdo zabývá nějakou otázkou hodně intenzivně, tak mu vesmírná energie dá odpovědi v různých formách podle vnímání daného tazatele. Můj život nebyl nikdy zrovna jednoduchý, ale až v dospělosti jsem o něm začala přemýšlet a pokládala si často otázky: Proč zrovna já? Za co? Odpovědi jsem dostávala, ale ve formách, kterým jsem ještě nebyla schopná rozumět. Až v roce 1994 jsem se seznámila s knihou zvanou Numerologie. Byla jsem zvědavá a překvapená, jak je možné pomocí čísel zjistit osud člověka, a tak jsem podle knihy začala zkoumat všechna data narození své rodiny i příbuzných. Rodina tedy skýtala mé první zkušenosti. Mohla jsem posoudit pravdivost výkladu čísel, protože jsem znala osud můj i své rodiny.

Zpočátku jsem si nechtěla připustit některé své vlastnosti, které jsem zjistila z čísel, ale něco mi říkalo, abych se od sebe oprostila a posuzovala se jako cizí osoba. Pak jsem byla schopná vidět se v jiném světle a začala postupně chápat určité souvislosti i sebe samu. Následovaly rozbory přátel i členů jejich rodin. Bylo toho postupně čím dál víc pro porovnávání. Všechno dávalo smysl až jednoho dne jsem narazila na tazatele se stejným datem narození, který jsem již dříve vypracovala. Dávala jsem si hned otázku: Přece není možné, aby byli lidé se stejným datem narození po celém světě stejní. Zjištění mi nedávalo klid a stále jsem přemýšlela nad otázku totožných dat, až jsem jedné noci ve spánku dostala vnuknutí, abych vnímala energie tazatelů a tím našla mezi nimi rozdíly.

Učila jsem se vnímat rozdíly tazatelů se stejným datem narození pomocí jejich energie. Konečně jsem cítila, že i když mají tazatelé stejné číslo narození, tak v souvislosti s energií tazatele mají jiný výklad. Také za mnou přicházeli někteří známí, že by potřebovali vysvětlit jejich rozbor, který jim vypracoval někdo jiný (i když byl dobře rozpracován), prý tomu nerozumí. Proto jsem se rozhodla pro osobní konzultace místo zasílání rozborů. Nejvíce mi pomáhaly zpětné vazby od známých, kdy mi poskytovali informace o tom, co se jim splnilo z mých předpovědí. Ne všichni mí přátelé zprvu dokázali přijmout některé informace, které jsem jim poskytla, ale čas jim ukázal, že to byla pravda a pak přicházeli znovu pro rady.

Postupem let jsem si uvědomila, že neposkytuji klasickou numerologii, ale konzultace pomocí čísel. Čísla mi pomáhají naladit se na informace, které pak předávám tazateli. Během let jsem se propracovala tak daleko, že už nepotřebuji přímý kontakt s tazatelem. Dovedu se na tazatele napojit na jakoukoliv vzdálenost, a tak mohu poskytnout informace komukoliv kamkoliv. Jsem velice ráda, že mohu alespoň nějak ulehčit trápení lidem, kteří mě o to požádají buď osobně nebo telefonicky."

Pokud cítíte, že Vám paní Marie může přinést odpovědi na Vaše otázky, obraťte se na telefonní číslo: 774584352 a nebo email:** MarieMakovska@seznam.cz**

Numerologická psychologie

Osobnost člověka a numerologie

Pochopení sebe sama nám pomůže prožívat kvalitnější život. Člověk, který je schopen žít sám se sebou, může poté dobře vycházet i se svým okolím. Když pochopíme sami sebe, získáme větší sebeúctu. A právě k tomuto nám může pomoci numerologie. Zkušený numerolog dokáže rozebrat naší osobnost pomocí data našeho narození. Pochopení naší osobnosti nám pomůže lépe se orientovat v našem životě a řešit obtížné situace. Numerologické výpočty nám poodhalí, co nás čeká v životě.** Numerologie** také pomáhá v mezilidských vztazích. Pomocí této starobylé vědy můžete přehodnotit svůj život a dívat se na svět jiným pohledem. Datum narození Vám dává informace o Vašich schopnostech a možnostech pracovního uplatnění. Numerologie nám může poskytnout informace o našem zdravotním stavu, sexuální energii, závislostech a problémech v dětství.

Numerologie a partnerské vztahy

Mnoho lidí chápe kvalitu svého života na základě dobrých partnerských vztahů. Když máme problém v partnerských vztazích, může nám numerologie pomoci pochopit proč tomu tak je. Zkušený numerolog Vám může ukázat jaká je Vaše osobnost a jaká je osobnost Vašeho partnera. Tyto informace Vám mohou odhalit příčiny potíží ve Vašem vztahu.

Numerologie předpokládá, že nic v lidském životě se neděje náhodou. V našem životě je vše určeno. Předem je dáno, s kým se v životě setkáme a kdo ovlivní náš život. Také přitažlivost, kterou k sobě lidé cítí, není náhodná. Žádný vztah nevznikne bez příčiny. To jsou fakty, s kterými** numerologie** počítá a řídí se jimi.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6541 (magazinesoterika.cz#24)


Diskuze a zkušenosti

jarmal45 | 22.12.2014 14:40
Re: Numerologie online Znám Marii 7 let a mám s ní jen dobré zkušenosti.

Pepíno | 22.12.2014 16:37
Re: Numerologie online Dříve jsem k paní Makovské jezdil osobně až přes 250 km, dnes funguje ochotně i na telefonu, což mi z časových důvodů naprosto vyhovuje. Můžu jedině doporučit, kdykoliv během dne, večera i o víkendu se mi ochotně věnuje.

majabr | 22.12.2014 19:42
Re: Numerologie online Na začátku jsem o informacích z numerologie dosti pochybovala, ale čas ukázal že platí. Právě během asi 8let, kdy p.Marii Makovskou znám se výsledky její numerologie postupně potvrdily .. a potvrzují. Je pro mě užitečné zjistit o člověku se kterým mám mít něco do činění, co od něho čekat a to paní M.M. poskytuje.


Přidat komentář