Numeroložka a astroložka

Zajímáte se o charakteristiku osobnosti? Hledáte svou životní cestu? V tomto ohledu může být nápomocná numerologie, která poodkryje nadání, jež je dobré rozvíjet, napoví správný směr a zároveň odhalí slabší místa, na kterých je potřeba zapracovat.

Numerologie je často spojována s předpovídáním budoucnosti. Tak jednoduché to však není - žádné přesné předpovědi budoucích událostí numerologie neposkytne. Numerologie je vědou, jež pracuje s čísly. Přičemž každé číslo s sebou nese určitý energetický náboj. Numerologové však čísla (vyskytující se v datu narození) pokládají za nositele určité charakteristiky člověka a jeho předurčené životní cesty, ne však konkrétní události.

Čísla a jejich význam

Základem numerologie je poznání, podle nějž každé číslo reprezentuje určitý typ energie. Důležité je také vědět, že numerologie není žádným pouťovým výmyslem – mystikou čísel se zabývaly všechny pradávné rozvinuté kultury, o čemž je možné se přesvědčit při zkoumání textů nacházených v archeologických nalezištích v Babylonu, Persii, Chaldeji, Egyptě, Řecku, Indii, Číně a jinde. I samotný Pythagoras, jenž se stal vzorem mnoha matematiků, využíval čísla nejen k výpočtům čistě matematické povahy, ale vztahoval je rovněž k lidskému osudu i duchovním procesům. Pokud se o numerologii chcete dozvědět více, studujte ji z kvalitní literatury.

Studio krásy - nabídka:

Astroporadna:

 • Horoskop osobní, partnerský, karmický, čínský
 • Numerologie
 • Věštění z karet
 • Konzultace

Masáže:

 • klasická masáž
 • čínská bodová masáž
 • reflexní terapie na ploskách nohou
 • Dornova metoda.

Kosmetika:

 • péče o pleť
 • líčení
 • masáže obličeje, krku, dekoltu

Numerologie datum narození

Co určuje datum narození?

Numerologové věří, že datum našeho narození není žádnou náhodou. Podle numerologické tradice jsme si datum našeho narození zvolili sami. Každé datum je totiž určitým energetickým kanálem a my jsme si dobrovolně zvolili takový, který je optimální k zrealizování našich životních úkolů a zvládnutí svého osobního „karmického plánu“.

Jak numerologie pracuje s datem narození?

S datem narození se v numerologii pracuje na několika úrovních. Zvlášť se bere číslo dne v měsíci (1 až 31), zvlášť číslo měsíce (1 až 12) a zvlášť rok narození. Dále se pracuje s osudovým neboli životním číslem, které vzniká součtem všech číslic v datu narození.

Den narození – číslo dne

Číslo dne napoví o charakterových vlastnostech člověka, dále o jeho zaměření v životě. Číslo dne dokáže odhalit naše největší plusy a talenty ale zároveň i největší slabiny a nedostatky.

Měsíc narození – číslo měsíce

I číslo měsíce podává naši charakteristiku. Spolu s číslem dne podává celistvý obraz naší osobnosti.

Rok narození – číslo roku

Rok narození poukazuje na generační výzvy a obsahuje spíše informace na úrovni kolektivního vědomí.

Životní číslo – osudové číslo

Pokud rozdělíme čísla v našem datu narození na jednotlivé číslice a následně je všechny sečteme, výsledek nám dá naše životní neboli osudové číslo. Pro ilustraci uvádíme jednoduchý příklad. Datum narození 15. 10. 1977 – jednotlivé číslice jsou: 1, 5, 1, 0, 1, 9, 7, 7. Nyní číslice sečteme: 1 + 5 +1 + 0 + 1 + 9 + 7 + 7 =  31. Výsledek je opět nutné rozdělit na jednotlivé číslice, v tomto případě 3 a 1. Jejich součtem pak dostaneme životní číslo, které v tomto příkladu činí 3 + 1 = 4. Naše životní číslo podle numerologů udává, jakou cestou se v životě vydáme.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6547 (magazinesoterika.cz#61)


Přidat komentář