Online esoterické knihkupectví

Lidé se od pradávna zajímají o tajemno. Souvisí to s jejich touhou o poznání věcí, které se snaží sobě vysvětlit a nestačí jim moderní vědecké metody. Většinu z nás zajímá budoucnost. Rádi bychom totiž věděli, co nás čeká.

Esoterismus

Esoterismus je souhrnný název pro vědomosti určené pro úzký okruh vyvolených lidí. Tyto tajné vědy mohou být náboženského i světského charakteru. Často se také používá označení okultismus. V praxi se setkáváme s psychotronikou, která parapsychologické jevy, jako jsou např. mimosmyslové vnímání nebo telekineze, považuje za výsledek působení dosud neznámého zdroje energie. Velkého zájmu se v poslední době těší jasnovidectví. Při věštění se používá mnoha různých metod. K častým patří především astrologie, z níž vychází horoskopy. Setkáváme se také s numerologií využívající sled číslic. K předpovědi budoucnosti slouží řada pomůcek. K nejpoužívanějším lze zařadit tarotové karty, křišťálovou kouli nebo siderické kyvadlo. Věštit se dá také na základě snů. Jejich správným výkladům nejlépe porozumíme za pomocí snáře. Esoteriku využívá rovněž přírodní léčitelství. V současnosti se využívají především asijské metody - Čakry, Feng -Šui nebo Reiki. Esoterika ovlivnila mnoho významných oborů, mezi něž patří psychoterapie, psychoanalýza, psychosomatika, sugesce a hypnóza.

Esoterika a literatura

Se vzrůstajícím zájmem lidí o esoteriku se v poslední době rozšířila nabídka knižních titulů s touto tématikou. Najdeme zde knihy čtivě a srozumitelně popisující tuto nauku. Takto se esoterika přibližuje i nezasvěceným čtenářům. K takovým titulům můžeme přiřadit knihu Esoterika kolem nás. Její autor Martin Setox zde podává výklad o věcech mezi nebem a zemí, které doplňuje o vlastní domněnky a tvrzení. K nim dospěl během desetiletí experimentování a studia tématické literatury věhlasných odborníků. Nejvíce se snaží propagovat esoteriku také Karel Funk ve svém díle Tajemství čtyř ročních období. Autor si vzal v této knize za cíl dostat toto téma do každodenního života. Při jejím psaní hledal inspiraci u antroposofie Rudolfa Steinera. Na dnešním knižním trhu najdeme také řadu publikací věnující se výkladu karet. Mezi ně patří např. kniha Tarot a magie Druidů od autorů Philipa a Stephanie Carr - Gommových, v níž oslavují Zemi a jednotlivá její roční období. V díle vhodně propojují dvě silné pohanské tradice - Wiccu a magii Druidů. Výtisk je prodáván zároveň s tarotovými kartami. Philip a Stephanie Carr - Gomovi jsou dokonale obeznámení s touto problematikou. Zastávají dokonce funkci předsedy a písaře v jedné z nejznámějších druidských organizací Řádu Bardů, Věstců a Druidů. Srozumitelný popis karet Velké Arkány najdou čtenáři v díle Symbolismus tarotu. Jeho autor Petr Uspenskij se tématu tarotů věnuje již řadu let a patří k předním odborným autorům tohoto druhu literatury. Tarotové magii se věnuje také Elisabeth Haichová ve svém díle Tarot - cesta hrdiny. Tato první dáma tarotu zde prostřednictvím obrazů Velké Arkány přináší pohled do podstaty člověka. Za pomocí symbolického zrcadlení motivů karet autorka podrobně osvětluje náš osud a životní úkoly. Esotericko - spirituální tarot ovlivňuje vývoj naší osobnosti. Děje se tak pomocí magických duševních výjevů Velké Arkány rosenkruciánské Wirthovy tarotové řady. Její barevné vyobrazení je obsaženo v této knize. Zájemce o numerologii najdou užitečné informace týkající se této vědě o významu čísel v knize Roberta Griesbecka Učebnice numerologie.

Esoterické pomůcky

Lunární kalendáře nám poradí v otázkách našich životních cest a srozumitelně vyloží symboliku ročních období, měsíčních fází, východu a západu Slunce. V prodeji jsou také deníky a diáře. Zájemci o učení Feng Shui najdou množství symbolů štěstí v podobě mincí nebo rozličných ingotů. Jim jsou také určeny závěsné křišťály, které dosahují díky vysoké lomivosti světla silných světelných efektů. Také dotvářejí harmonii místností a pomáhají stimulovat aktivní složky lidské energie. Závěsné křišťály se dají koupit v různých velikostech. K nejžádanějším patří průměry 2 až 5 cm. Obchody nabízejí také věštící koule. Ty díky svému kulatému tvaru působí na prostor a čas. Síly a energie mohou kroužit a projevovat se ve věštících koulích. Materiál, z kterého jsou vyrobeny, je dobrým příjemcem energie z vesmíru. Umožňuje zároveň přístup k poli se všemi důležitými informacemi. To právě umožňuje křišťálovým koulím poskytnout nám odpovědi na naše dotazy. Dar jasnovidectví má každý z nás, záleží však na tom, jak jej probudíme a procvičujeme, abychom dosáhli jeho aktivace v momentu, kdy to zrovna budeme potřebovat. Prací s křišťálovou koulí objevujeme různé formy vnímání. Je třeba odlišit namlouvání si něčeho, přání, iluze, halucinace a sny od opravdového duchovního zření. V nabídce obchodů najdeme také křišťálové krychle. Jejich krystaly dobře slouží k shromažďování energie, její přeměny z negativní na pozitivní, uzemnění a ukotvení vlastních záměrů. Podobný čistící účinek mají křištálové pyramidy. K dalším magickým předmětům patří kyvadla. Ta obsahují křišťálovou kuličku, která nám pomáhá při rozhodování. K jejich výrobě slouží hlavně ametyst, černý turmalín, fluorit, opalit nebo růženín. Natrefit můžeme i na celokřišťálová kyvadla. Obchody nabízejí pestrou škálu revitalizačních karaf. Ty bývají často zdobeny různými symboly. V magii mají své uplatnění také runy. Runová sada nazvaná podle prvních hlásek se označuje jako futhark. Starší verze má 24, mladší 16 run. Vikingské runy symbolizují jednak sílu svobody, ale také na druhé straně nám přinášejí poselství o zemi, vzduchu a vodě. Magický systém abecedy je vyjádřen v kruhu nekonečna a věčnosti. Tématika run se dostala také na tarotové karty. K dalším magickým předmětům patří lebky. Ty můžeme zakoupit v různých velikostech. Vyráběny jsou nejčastěji z tvrzené pryskyřice. Před nepřízní osudu nás ochrání svíce. V nabídce jsou různé barvy a velikosti. Vyhotoveny jsou rituálním způsobem, proto jsou vhodné pro rituály spojené s prosperitou, bohatstvím, stabilitou a fyzickou zdatností. Pro zvýšení magického účinku můžeme do svíc přidat některý z olejů. Ty mají dlouhou tradici, která sahá až k starodávným šamanským rituálům prováděných Indiány. Oleje se liší podle svého použití. Každý druh se hodí k jiným účelů. V prodeji najdeme proto druhy působící příznivě na prosazení své vůle, dominace a sebejistoty, k potlačení lenosti a stagnace či působící proti únavě. Podobné účinky mají magické soli, které jsou v mnoha barvách, mezi něž patří především bílá, černá, červená. modrá, žlutá a zelená. V prodejnách specializujících se na magii lze zakoupit spiritistické desky, santeria či magické vonné tyčinky. Zájemci zde najdou také sošky a dárkové předměty s touto tématikou.

Nákup magických předmětů

Knihy a předměty spojené s magií můžeme zakoupit ve specializovaných kamenných obchodech. Literatura s touto tématikou je k dostání i v běžných knihkupectvích. Prodejny magických předmětů jsou bohužel zatím pouze ve velkých městech, ale postupně tak, jak se zvyšuje zájem o tuto tématiku, vznikají také v menších městečkách napříč celou Českou republikou. Poměrně široký výběr tohoto typu zboží nabízí internetové obchody.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6551 (magazinesoterika.cz#150)


Přidat komentář