Partnerská numerologie

Numerologie je věda o významu čísel. Tato věda nám může pomoci lépe pochopit naši osobnost, ale také osobnost našeho partnera. A právě mezilidskými vztahy se zabývá partnerská numerologie.

Numerologii můžeme zjednodušeně popsat jako vědu o významu čísel. Na základě výborné znalosti čísel a všech zákonitostí numerologie se dozvíte odpovědi na otázky týkající se veškerých oblastí Vašeho života. Nejen datum Vašeho narození, ale i jméno a příjmení aj. skýtají numerologické kódy nesoucí určitý a pro člověka mnohdy velmi podstatný význam.

Vaše životní čísla na Vás prozradí jak dobré vlastnosti, tak i slabiny. Numerologie Vám může ukázat, na co si dát v životě pozor, v čem je potřeba se zlepšovat a v čem jste naopak už vrcholu dosáhli. Numerologie nám poskytuje informace o naší povaze, schopnostech, životních úkolech a našem "osudu". Numerologie Vám může ukázat správnou životní cestu a pochopit tak sama sebe. Na základě pochopení vlastní osobnosti přichází i pochopení ostatních. Nejen ve složité životní situaci Vám může právě numerologie nabídnout pomocnou ruku.

Avšak pouze zkušený numerolog Vám poskytne ucelené informace o Vaší i partnerově osobnosti, poukáže na zmíněné klady i zápory Vaší životní cesty a pomůže nejen s řešením karmických vibrací, ale především díky svým znalostem podložených dlouholetou praxí Vám umožní nahlédnout na sama sebe z jiných perspektiv. Doporučujeme Vám obrátit se na výborného numerologa, jakým je výše uvedený, pan Ing. Pavel Vrbický, který se numerologii aktivně věnuje řadu let. Na konzultace je možné se objednat na emailové adrese: vrbickypavel@seznam.cz, kde Vám je numerolog, pan Vrbický, k dispozici.

Partnerská numerologie

Pro mnoho z nás jsou právě pevné mezilidské vztahy základem šťastného života. Partnerská numerologie nám může pomoci pochopit naše mezilidské vztahy. Numerolog Vám může pomoci poodhalit více o Vaší osobnosti a osobnosti Vašeho partnera. Všechny tyto informace mohou ukázat, jaké jsou příčiny problémů ve Vašem vztahu. Na základě znalosti příčin jsme poté schopni tyto problémy řešit.

Numerologie předkládá tvrzení, že nic v lidském životě se neděje náhodou. Během Vašeho života se ne náhodně budete potkávat s různými lidmi, kteří Vás ve Vašem dalším vývoji nějakým způsobem inspirují či ovlivní. Lidé v našem životě nás tak mohou při naší vůli zásadně změnit - posunout dál a přinést do našeho života spoustu potřebného a nového. Žádný nový vztah tak nevzniká bez příčiny. Ale pozor, na každém vztahu je nutné pracovat. Když Vás trápí dlouhodobé problémy ve Vašem vztahu, můžete rovněž pomoc najít u zkušeného numerologa, pana Ing. Vrbického. Pro Vaši představu Vám numerologie může poskytnout odpovědi např. na tyto otázky: proč zůstáváte ve vztahu?, co vás na vašem partnerovi přitahuje?, proč nemůžete najít partnera? atd.

Partnerská numerologie online

Nejste si jisti Vaším partnerským vztahem? Trápí Vás nejistota ve vztahu? Jedním z řešení se může stát také využití odpovědí a nadhledu prostřednictvím numerologie. K zodpovězení nejrůznějších otázek bude potřeba Vaše jméno, příjmení, datum narození a samozřejmě také jméno, příjmení a datum narození Vašeho partnera. Na základě těchto údajů je možné zjistit, jak se k sobě s vaším partnerem hodíte, jaké jsou další vyhlídky a následující vývoj ve Vašem vztahu.

Společně s numerologem, panem Ing. Vrbickým, odhalíte slabá a silná místa ve svém partnerském vztahu. Zjistíte, na čem je Váš vztah založen, a především které oblasti je potřeba posílit. Pokud se chcete o numerologických konzultacích a návodu na šťastný a láskyplný život dozvědět více, navštivte stránky, které jsou přímo zaměřené na Vaši i partnerovu celkovou harmonizaci. V momentě, kdy si člověk není svým vztahem jistý a nedokáže najít žádné rozumné řešení, může pomoci právě numerologie a zkušený osobní průvodce.** **

Několik slov o životě Ing. Pavla Vrbického

Každý den se potkáváme s různými lidmi. Ať už jsou naší rodinou, přáteli či známými nebo jsou pro nás cizími lidmi, vstupují nám do života a zase odcházejí. Někteří jsou s námi dlouho, jiní déle a někteří se zastaví jenom na chvilku, ale přesto náš život navždy změní. Jistě se ptáte, proč Vám doporučujeme služby numerologa a osobního průvodce, pana Pavla Vrbického.

Pro mnoho lidí se pan Vrbický stal významným člověkem podněcujícím revitalizující transformaci a výrazné pozitivní změny v jejich životě. Pokud cítíte, že potřebujete provést nutné změny ve svém životě, víc než odpovědi naleznete ZDE. Následující rozhovor Vám jeho osobnost nastíní, možná přinese zmíněné odpovědi, ale přinejmenším přiblíží nesmírně inspirující bytost.

Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí se pro seberealizaci v profesi osobního průvodce a numerologa?

"První inspirace přišla od mé maminky, která mě duchovním směrem vedla. Už v jedenácti letech jsem se věnoval různým směrům a hodně četl, ale také prožil. Postupem času jsem se odvažoval své poznatky používat v praxi a pracovat jako numerolog. Následně po dlouhé době jsem k numerologii začlenil i terapeutické služby a asi před pěti lety jsem se dopracoval k práci osobního průvodce."

Poznal jste nějakého učitele, který byl naopak Vaším průvodcem poznání numerologie či jiných esoterických disciplín a duchovního učení?

"Nejintenzivněji mě ovlivnila již zmiňovaná maminka, která je sama dodnes numeroložkou a nadšenou badatelkou v hlubinách historie a filozofie. Později však přišlo mnoho dalších lidí od Luisy Hay až po Dr. Hew Lena. Nejvíce mě ale průběhem dosavadního života oslovuje František Drtikol, manželé Tomášovi a Paul Brunton. Z našich numerologů mne svou stručností a jakýmsi technickým podáním uchvátil pan Ing. Milan Walek. Nemohu zapomenout ani na své učitelky kineziologie, Editu Paskovskou a Alenu Procházkovou."

Stalo se ve Vašem životě něco, co Vás utvrdilo v pokračování nebo podnítilo k dalšímu duchovnímu rozvíjení?

"Stalo se toho mnoho. Život je neustálá změna a kdo chce, může se hodně naučit. V pokračování a rozvíjení mne utvrdil sled zvláštních "náhod". Za ten čas jsem prošel několika krizemi a chtěl jsem toho nechat. Jenže to dopadlo vždy stejně. Pokaždé ve chvíli, kdy jsem chtěl svou veřejnou činnost pověsit na hřebík, přišla vlna dalších lidí, kteří mou pomoc potřebovali. No a tak jsem u toho ještě chvilku zůstal :-)."

Jaké byly odezvy Vašich klientů zpočátku? A jaké příběhy klientů Vaše práce postupem času přinesla?

"Zajímavých a hlavně poučných klientských příběhů je hodně. Zajímavé je, že z počátku to byly velmi lehké případy a postupně, jak jsem si začínal víc věřit a nabíral zkušenosti, obtížnost případů úměrně rostla. Velmi zajímavé jsou tématické týdny (tak tomu říkám). To se začnou objevovat klienti výhradně s jedním tématem a světe div se, je to téma, které sám řeším v osobním životě. Takže se dá říct, že terapie probíhá oboustranně. Takových tematických týdnů mám vždy pár do roka."

Kam směřujete, co dalšího očekáváte od své profese?

"Nejde tak úplně o profesi. Nechci aby se to stalo mým hlavním způsobem obživy. Byl bych na tom závislý. Mám z té práce radost, přináší mi dobré pocity. Víc neočekávám. Beru to tak, jak to přichází. Směřuji k vlastnímu osobnímu rozvoji (jako my všichni). Pokud při tom budu mít co nabídnout ostatním, je to jen dobře."

Rozšiřujete své vědomosti a zájmy o jiná esoterická odvětví?

"V této chvíli jsem ve fázi, kdy si v sobě třídím poznatky a zkušenosti z minulých let. Věnuji se numerologii, kineziologii, tréninkům pozitivních změn, Ho´oponopono a dělám Bachovky. A málem bych zapomněl na to, co je pro mne nejdůležitější - meditace (Drtikol, Tomáš). To je, myslím, dost široký záběr a je potřeba udržet v tom jakýsi pořádek. Navíc mluvit tady o odvětvích je podle mne zavádějící, protože ve skutečnosti není jinakosti."

** Připravujete v současnosti svou literaturu, semináře popř. kurzy?**

Dělám seberozvojové kurzy (tréninky pozitivních změn, Ho´oponopono atd.), ale pro letošek jsem je zatím pozastavil. Nabral jsem si hodně práce. Knížku? Uvidíme, nechám se překvapit..."

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6544 (magazinesoterika.cz#34)


Diskuze a zkušenosti

dana suchankova | 27.12.2014 19:29
Re: Partnerská numerologie dana suchankova 27.2.1972 josef vejrych 28.1.1981

dana suchankova | 27.12.2014 19:29
Re: Partnerská numerologie dana suchankova 27.2.1972 josef vejrych 28.1.1981

dana suchankova | 27.12.2014 19:33
Re: Partnerská numerologie dana suchankova 27.2.1972 josef vejrych 28.1.1981

dana suchankova | 27.12.2014 19:36
Re: Partnerská numerologie dana suchankova 27.2.1972 josef vejrych 28.1.1981


Přidat komentář