Symboly a energetické zářiče

Zajímáte se o východní směry a filosofii? Je Vám blízký duchovní svět? Hledáte způsob, jak vyjádřit svůj postoj, anebo něco, co Vám pomůže v očistě, harmonizaci a práci s energiemi?

Symboly jsou odedávna něčím, co je základem lidské i zvířecí komunikace. V jazykovědném, psychologickém ale i duchovním pojetí můžeme za symboly považovat slova nebo i jednotlivá písmena, a kromě toho třeba i gesta, výraz tváře, způsob oblékání, tělesný postoj apod. Podobné symboly, snad kromě oblékání, využívají ve své komunikaci i zvířata.

Většinu symbolů používáme jen tak mimoděk a ani si to neuvědomujeme. Jsou ale symboly, jejichž význam je podstatně hlubší a trvalejší, než u většiny jiných symbolů. Jejich pouhým vyobrazením jako bychom sdělili hluboké tajemství, hlubokou odvěkou pravdu celého vesmíru a veškerého bytí – tak jednoduchou a přesto běžným rozumem nepochopitelnou, nepostřehnutelnou. Takové symboly pak můžeme užívat i jako** energetické zářiče**.

Energetické zářiče – skutečně fungují?

Máte zájem o energetický zářič a napadá Vás otázka, jak vlastně fungují? Kde se bere jejich energie? Nejedná se o obyčejný podvod a prodej nesmyslných tretek?

Sílu energetických zářičů pociťují především ti, kteří se této energii chtějí otevřít, přijmout ji a učit se s ní pracovat. Naopak ten, kdo své vnímání nesměřuje duchovním směrem, může zůstávat vůči jemnohmotné energii necitlivý a otupělý, čím lze vysvětlit, proč někteří lidé cítí sílu energetických zářičů, zatímco jiní ji nijak nevnímají.

Jak se naučit pracovat s nehmotnou energií

Přesto nadále zůstává otevřeno množství otázek ohledně nehmotných energií. Jak přesně fungují nehmotné energie? Kde se berou – jaký je jejich původ? Lze je užívat třeba jako léky anebo ke zvyšování svého výkonu? Kudy proudí nehmotné energie a proč se na některých místech koncentrují, zatímco jinde mohou vznikat škodlivé energetické bloky? Můžeme je „zkrotit“ a využívat podobným způsobem jako dnešní energetické zdroje? Má tato energie nějaký hlubší duchovní podtext?

Na tyto otázky neexistuje jednoznačná a zatím ani vědecky podložená odpověď. Jedno je ale jisté, pokud chceme s nehmotnými energiemi pracovat, poznávat je a postupně stále lépe chápat jejich fungování, musíme se tomu naučit – nikoliv však suchopárným biflováním, ale příjemnou a „dobrodružnou“ praxí.

K dalšímu postupu je nezbytné poznat fakt, že kromě hmoty jsme neustále obklopeni všudypřítomnou nehmotnou energií. Ne však slepou vírou v něco, co si nemůžeme nijak ověřit. Ba právě naopak – působení nehmotných energií můžete pociťovat při meditacích anebo energetických či dechových cvičeních aj. Díky tomu se lze naučit nehmotné energie vnímat, nechat je proudit celým svým tělem, užívat je ke svému dalšímu duchovnímu vývoji…

Pomoci mohou také energetické zářiče, které k nám mohou přivádět nehmotné energie a podporovat její proudění prostorem i naším tělem a také čištění fyzického i duchovního těla a okolního prostoru.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6550 (magazinesoterika.cz#129)


Přidat komentář