Tutanchamonova kletba

V egyptském Údolí králů odpočíval po dobu více než tři tisíce let faraon Tutanchamon. Před více než 90 lety byla hrobka objevena amatérským archeologem, který stejně jako řada jeho nástupců záhadně zemřel.

    1. 1922 otevřel amatérský egyptolog Howard Carter hrobku jen málo známého egyptského krále Tutanchamona, který zemřel někdy kolem roku 1340 př. n. l. Tím ho vyrušil z věčného spánku, který již trval celých tři tisíce let. A právě tento nález měl ovlivnit život celé řady lidí, kteří měli s hrobkou faraona cokoli do činění.

Tutanchamonova kletba

Kdokoli, kdo se do Tutanchamonovi hrobky vypravil, dříve či později zemřel. A to včetně nálezce egyptologa Howarda Cartera. Z tohoto důvodu se velmi brzy začala šířit pověst o prokletí faraonů. Podle této kletby, by každý, kdo poruší klid faraona, měl být potrestán smrtí. Důvěryhodnost této kletbě dodávala i fakta, která provázela smrt jejího nálezce. Ten údajně při vstupu do hrobky našel nápis „Smrt na rychlých křídlech přiletí ke každému, kdo vyruší faraóna z věčného spánku“. Ten měl zdobit velký pták, sup, jenž byl vlastně podobou ochránkyně králů Nechbet. Podoba supa byla vyobrazena na více místech hrobky. Nejvíce však přímo u pohřební komory. A v okamžiku, kdy byla tato pohřební komora faraona Tutanchamona otevřena se prý nad náhrobkem vznášel velký pták podobný supu.

Tutanchamonova kletba jako příčina smrti?

Zvláštní je, že jako úplně první zemřel mecenáš, který sponzoroval celou výpravu vedenou Howardem Carterem.Lord Carnavorn zemřel necelých pět měsíců po otevření hrobky na infekci, která se mu dostala do tváře. V době infekce stále mluvil o bolesti, kterou mu způsobuje pták trhající jeho tvář. Po smrti se zjistilo, že infekce na tváři zanechala strup na stejném místě, jako měl** faraon Tutanchamon.** Zároveň s lordem zemřela i jeho fenka vzdálená tisíce kilometrů od svého pána. Sám egyptolog Howard Carter zemřel rok od objevení hrobky na velmi vzácný druh rakoviny. Smrt postihla celkem jedenáct Evropanů, kteří se na objevení hrobky podíleli. Všichni zemřeli nečekaně během následujících sedmi let. Zemřeli i oba ředitelé káhirského muzea, kteří manipulovali se zlatou maskou Tutanchamóna.

Existuje vysvětlení Tutanchamonovy kletby?

Mnoho lidí se snažilo záhadu Tutanchamonovy kletby odhalit. Někdo se domnívá, že je opravdu možné proklet člověka, který se narodí a žije tisíce let po úmrtí toho, kdo jej proklel. Vědci a lékaři se však domnívají, že vše je poněkud jinak. Hrobky, a zejména ty egyptské jsou vlastně taková jakási konzerva, která zajišťuje dlouhodobou životnost věcí, se kterými byl zemřelý pohřben. Atmosféra hrobky zajišťuje klima, které brání rozpadu a zničení věcí. Otevře-li se hrobka, klima mizí a začíná zkáza věcí a růst plísní a jiných bakterií. A právě plísně a bakterie, které přežily dlouhé věky, podle lékařů nakazily ty, jenž do hrobky vstoupili, a následně zemřeli. Ať již je pravdou jakákoli verze, Tutanchamonova kletba je stále diskutovanou záhadou.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6546 (magazinesoterika.cz#50)


Přidat komentář