Homeopatie pro koně

Jste chovatelem koní nebo jiných zvířat? Trápí Vaše zvíře zdravotní problémy nebo alergie? Vadí Vám, že veterinární léčiva mohou mít vedlejší účinky a v některých případech nefungují dostatečně? Zkuste léčbu homeopatiky.

Homeopatika si oblíbili lidé pro vlastní užití i pro používání u svých zvířat především pro jejich výbornou účinnost a také výhodu absence vedlejších účinků, které nastupují u velkého množství moderních léků.

Na jakém základně funguje homeopatie?

Základním poznatkem a heslem, na němž je založen princip homeopatie je, že „podobné se má léčit podobným“. Když například požijeme nějakou jedovatou rostlinu, objeví se u nás určité příznaky požití jedu. Tyto příznaky se mohou velmi podobat příznakům některé konkrétní nemoci. Pokud se daná rostlina upraví homeopatickým postupem a je předepsaným způsobem podávána pacientovi s nemocí, který má stejné příznaky, jež způsobuje požití této rostliny v původním přírodním stavu, vede to k ústupu zdravotních potíží pacienta.

Někdy se zase využívá** homeopatických léků** vyrobených z tělesných tkání. Například na léčbu nemocných plotének lze aplikovat homeopatický preparát vyrobený ze zdravé ploténky, která nemocné ploténce dodá informaci, jak poškozenou ploténku regenerovat.

Konstituční homeopatie

Mírně odlišnou metodou je konstituční homeopatie, která si více všímá tělesné i duševní charakteristiky konkrétního jedince a přiřazuje jej tak ke konkrétnímu konstitučnímu typu. Tato metoda se více užívá u lidí než u zvířat, ale zkušený homeopat ji dokáže použít také v případě zvířete.

Jak se homeopatika vyrábějí?

Homeopatika se vyrábějí z bylin, ale i z nerostů, případně ze zdravých či dokonce nemocných tkání. Jde tak o přípravky zcela bez obsahu uměle vyrobených chemických složek.

Tyto látky přirozeného původu se ředí vodou nebo alkoholem a to v poměru jedna ku devíti nebo jedna ku devadesáti devíti případně ještě více, kdy se lék vylije do jiné nádoby a do původní nádoby se vlije nová voda nebo alkohol, takže nově dolitá tekutina se promísí pouze s tím, co zbylo po původní směsi na dně a stěnách nádoby.

Odpůrci homeopatie vyčítají, že po tak silném naředění tekutinou nemůže mít lék žádný účinek, protože koncentrace účinné látky bude příliš nízká. Jenže praxe prokázala, že voda dokáže fungovat jako „nositel informace“. I po silném naředění si nově přidaná voda nebo alkohol přebírá informaci obsaženou v léku a sama tak začíná fungovat jako lék. Tuto teorii moderní věda dlouho odmítala. Jenže, když testy ukazovaly, že léčba homeopatiky je skutečně účinná, lidé i vědci začali měnit názor a homeopatika se tak postupně přesunula z esoterických krámků do lékáren, potažmo veterinárních ordinací.

Fungují skutečně homeopatika nebo se jedná o placebo efekt?

I přes prokázanou účinnost homeopatie má stále své odpůrce, kteří její účinky přičítají tzv. placebo efektu.** Placebo efekt** znamená, že zlepšení stavu se dostavilo na základě víry v účinnost léku, nikoliv na základě samotné účinností léku. Jenže teorii o placebo efektu homeopatik můžeme snadno vyvrátit díky tomu, že homeopatika fungují také v případě zvířat nebo malých miminek. Zvířata ani malé děti nevědí, že je jim podáván lék, který snědí či vypijí s potravou, a přesto u nich léčba homeopatiky zabírá také.

Jak homeopatika zvířatům podávat?

Homeopatika určená pro zvířata se vyrábějí v různých formách a lze je proto podávat různými způsoby. Využít lze podání injekční anebo granule rozpustné ve vodě, kterou zvíře vypije, případně lze granule přidat do kašovité stravy. Další formou mohou být nosní kapky nebo spreje, případně i mast.

Jaké nemoci léčí homeopatie u koní?

V případě koní, jiných zvířat nebo i lidí se homeopatie dá použít na široké spektrum zdravotních potíží. V podstatě lze homeopatii použít na jakékoliv onemocnění a to dokonce i na psychické a psychosomatické problémy zvířat (strach, bojácnost, házení hlavou, …). Není ale vhodné podávání zároveň s kortikoidy, které ruší účinek homeopatických přípravků. S jinými moderními léky zpravidla kontraindikace neexistují.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6556 (magazinesoterika.cz#74)


Přidat komentář