Konstituční homeopatie

Konstituční homeopatie je celostní léčebná metoda, která má za úkol uzdravit narušený a nemocný organizmus. Působí nejen léčebně, ale i preventivně. Využití nachází u všech organismů. Tedy u lidí i zvířat.

Konstituční homeopatie, jinak také klasická homeopatie vychází z přesvědčení, že nemoc je vlastně obrannou reakcí organizmu, který má nějakým způsobem narušen rovnovážný stav. Může jít o narušení organizmu po fyzické i psychické stránce.

Konstituční homeopatie

Konstituční homeopatie přistupuje k léčbě jako k celku. Tedy jejím základem není vybrání odpovídajícího léku na daný problém, ale zjištění, proč vlastně k problému došlo. Jinými slovy, konstituční homeopatie postupuje v léčbě tak, že nejprve zjistí podstatu problému a pak rozhodne o celkové léčbě. Tak zajistí, že bude léčen daný problém, i jeho původce, a nebude problém pouze potlačen, aniž by se vyléčil jeho původ. Konstituční homeopatie tedy umožnuje vyřešení problému trvale, a ne jen jeho potlačení a tím i přechodu k chronicky se opakujícímu stavu.

Jak konstituční homeopatie funguje?

Konstituční homeopatie přistupuje ke každému pacientovi zcela individuálně. U konstituční homeopatie platí, že dva lidé, kteří mají na první pohled stejné onemocnění, nemusí vyléčit stejný lék. To proto, že nemoc může sice vypadat stejně, ale její původ může být zcela jiný. A konstituční homeopatie nechce odstranit jen nemoc, ale především její zdroj a původ, který pokud je vyléčen zároveň vyléčí i nemoc. To znamená, že vybraná léčba a lék nemoc nikdy nepotlačuje, ale léčí tak, aby se nastartoval ozdravný a obranný systém celého organizmu.

Na jakém principu je konstituční homeopatie založena?

Konstituční homeopatie pracuje na principu „podobné léčí podobné“. To znamená, že to, co může nemoc vyvolat, ji může i vyléčit. Nejde však o nějaké úmyslné vyvolávání nemocí. Vše je myšleno tak, že některé věci mohou nemoc vyvolat i ji vyléčit. Například určité přípravky mohou po požití vyvolat otravu, třes, horečku, a zároveň pokud jsou upraveny jako lék pro homeopatickou léčbu, mohou to samé vyléčit. Velmi jasným příkladem jsou omrzliny nebo spáleniny. Pokud omrzlinu budete zahřívat, tak tělu ublížíte a zároveň pocítíte silnou bolest. Budete-li ji však třít sněhem, nebo něčím zmrzlým, prokrvíte orgán a bolest ustoupí. U spálenin je to tak, že dáte-li opařenou ruku pod studenou vodu, ublížíte si a bude vás pak velmi bolet. Pokud však opařenou ruku zahřejete, bolí jen chvíli a začne se lépe a rychleji uzdravovat.

Jak rychle zabírá konstituční homeopatie?

Rychlost léčby je zcela individuální. Mimo jiné velmi závisí na zkušenostech a vzdělání lékaře – homeopata. Ten přistupuje k léčbě jako k celku. To znamená, že léky vybírá podle skutečného zdravotního stavu člověka. Ten se skládá z obrazu, který ukazuje tělesný i psychický stav. Je to takový kaleidoskop zdraví a nemocí, jehož výsledkem je** homeopatický lék.** Pro co nejpřesnější výsledek a výběr homeopatické léčby je velmi důležitá přesná spolupráce homeopata a pacienta. Nesdělí-li pacient všechny potřebné informace, neodpoví-li správně na všechny otázky homeopata, pak mu může být podán lék, který zabírá jen velmi pomalu, nebo téměř vůbec. Vyšetření je nutné opakovat, a hledat problém dál. Pokud se spolupráce zlepší, je nalezen správný lék a pacient začíná s úspěšnou léčbou. U některých nemocí je nutná spolupráce klasické medicíny spolu s konstituční homeopatií. Léčba je pak mnohem rychlejší a účinnější.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6553 (magazinesoterika.cz#46)


Přidat komentář