Astrologie a věštění z karet

Chcete se dozvědět něco více o svém osudu, předurčení, o své budoucnosti? Máte rádi květiny? A jak to spolu souvisí? V Pardubicích mají unikátní květinářství, kde si můžete nechat vyložit karty anebo sestavit horoskop.

Věštění z tarotových karet

Věříte v tajemné umění předpovídání budoucnosti? Existuje mnoho způsobů, jakými se lidé snažili a snaží zjistit, co je čeká. Někdo kvůli nejistotě z budoucnosti, jiný proto, aby se mohl lépe připravit a získat tak výhodu a další zase kvůli prosté lidské zvědavosti. Tím nejpodstatnějším důvodem, proč si nechat vyložit karty anebo sestavit horoskop, by ale mělo být** kvalitní sebepoznání**.

Některé způsoby předvídání budoucnosti a mystického sebepoznání jsou méně známé a prozkoumané, mnoho jich zaniklo, přesto se i do dnešních dnů stále dochoval dostatek znalostí a schopností, díky nimž můžeme poodhalit pomyslnou roušku tajemství a lépe tak poznat své vlastní životy, osudy, svou cestu.

A když mluvíme o své cestě a životech, není nutné zaměřovat se výhradně na děje budoucí.** Astrologie nebo horoskopy či výklad karet** totiž dokáží odhalit také tajemství současná anebo i minulá. Ostatně esoterické chápání času se výrazně liší od jeho běžného pojetí většinovou společností a proto zaměřování se výhradně na budoucnost by bylo značně neúplným způsobem poznání.

Když přemýšlíme o čase, obvykle jej vnímáme jako časovou osu, kde na začátku je minulost, někde uprostřed může být současnost a na konci tajemná neznámá budoucnost. Avšak esoterika vnímá čas jinak a pro běžného člověka v nečekaných souvislostech. Dle esoterického ale třeba i buddhistického anebo mayského pojetí čas proudí spíše ve spirále, než v rovné lince, což způsobuje, že je cyklický a že minulost, současnost i budoucnost spolu souvisí a navzájem se ovlivňuje více, než si většina z nás dokáže představit.

Chcete poznat budoucnost, prozkoumat svou minulost, lépe se orientovat v přítomnosti, dozvědět se více o sobě a své životní cestě? Máme pro Vás zajímavý tip na příjemné konzultace s profesionální kartářkou, která Vám vyloží tarotové karty anebo sestaví horoskop na míru.

Tarotové karty - výklad budoucnosti

V souvislosti s výkladem karet  či horoskopem si obvykle představíme předpovídání budoucnosti. Budoucnost ale není to jediné, co by nás mělo zajímat. Stejně tak důležité je poznat a pochopit minulost. Avšak co je opravdu nejdůležitější, je současnost - neboli přítomnost, protože "tady a teď" žijeme.

Neznamená to, že se nemáme ani trochu zajímat o to co se stalo, nebo se stane. Ponaučení z minulosti anebo příprava na budoucnost jsou důležité. Avšak je třeba pochopit, že vědomé pozorování a prožívání přítomnosti je jediným způsobem, jak skutečně žít svůj život.

Zřejmě nejlépe to vystihuje příběh o člověku, který neustále přemýšlel o tom, co měl v minulosti udělat lépe a jinak, a na druhou stranu žil v obavách z toho, co přinese budoucnost, jak se mu bude dařit a jak to všechno dopadne. Poznáváte se v tomto příběhu také?

Mnozí z nás jsou tak úzkostliví ohledně budoucnosti anebo se neustále ohlížíme do minulosti, že nedokážeme plně prožívat přítomnost. Následkem toho nežijeme v přítomnosti, protože naše myšlenky jsou jinde. Žijeme tak, jako bychom neměli nikdy zemřít a pak umíráme, aniž bychom kdy skutečně žili.

Tarotové karty anebo astrologie jsou laickou veřejností většinou vnímány velice zjednodušeným a vlastně pokrouceným pohledem jakožto prostředek výhradně k předpovídání budoucnosti. Ale rovněž i tyto cesty slouží především k sebepoznání a sebeurčení. K lepšímu pochopení toho, kdo jsme, proč tu jsme a jak se máme realizovat.

Výklad karet

Tradiční věštecké karty jsou známé jako tarotové a mají pevně dané své symboly i počet karet, kterých je celkem sedmdesát osm. Tarot je vlastně prastará mystická kniha, v níž bylo vyobrazeno 78 archetypů. Původ knihy ani její přesné stáří, natož pak autor nejsou známy. Přesto se má za to, že Tarot je nejstarší knihou světa a někdy se dává do původu spolu s židovskou mystikou Kabalou do oblasti dnešní Indie.

Lidské archetypy zobrazené v knize byly později přetvořeny na samostatné karty a ty se dnes využívají k umění vhledu do duše jednotlivce.

Tarotové karty dokáží odhalit momentální naladění člověka a naznačit, který ze 78 mýtických archetypů ovlivňuje jeho směřování v daném okamžiku. Pomocí výkladu tarotových karet lze zpřístupnit nevědomí člověka, díky čemuž je snáze uchopitelné. Lze tak nalézt jeho obsah a sdělení a díky tomu nabídnout nové pohledy a možnosti řešení, nové směry na životní cestě, nový způsob sebepoznání.

Astrologie a horoskopy

Stejně jako tarot i horoskopy vnímá široká veřejnost jako způsob předpovídání budoucnosti, jak se dozvědět, co nás čeká. Kdo se však s horoskopy seznámí hlouběji, zjistí, že jde o cestu sebepoznání. Způsob, jak poznat, pochopit a porozumět své přirozenosti, svému směřování, své životní cestě.

Stává se Vám, že se někdy chováte nebo reagujete jinak, než požaduje Vaše okolí, anebo než byste Vy sami rádi? Sami nechápete své reakce, nevyznáte se v sobě, natož abyste vysvětlovali jiným, proč „to či ono“? Snažíte se „tlačit“ svůj život nějakým směrem a přesto stále nejste s jeho vývojem spokojeni?

Kvalitní osobní horoskop spolu s odborným výkladem může být velmi přínosným způsobem, jak poznat svou přirozenost a jak pochopit, proč na věci reagujete tak jak reagujete, proč se v určitých situacích chováte tak či onak, proč Vás to táhne tím či oním směrem.

Jinými slovy, díky osobnímu horoskopu můžete poznat svou přirozenost, pochopit sebe sama a plně využít svůj potenciál k vlastnímu duševnímu i duchovnímu růstu. Vlastně by se dalo říci, že správně sestavený horoskop s odborným výkladem lze aplikovat jako „návod k použití“ sebe sama.

Kromě osobního životního horoskopu, který popisuje a analyzuje Vaši osobnost a Vaše životní směřování, lze sestavit také horoskop, který se vztahuje k nějaké konkrétní otázce, k důležitému rozhodnutí, k momentální situaci. Takový horoskop se doporučuje zvláště tehdy, když Vás čeká důležitá volba, například uzavření manželství, změna zaměstnání, koupě nemovitosti, uzavření obchodu apod. Astrolog Vám sice nepředpoví budoucnost do posledního puntíku, ale vytvoří náhled, díky němuž bude jasnější, jak při volbě dál postupovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6564 (magazinesoterika.cz#147)


Přidat komentář