Tarot keltských draků

Soubor tarotových karet má obvykle 78 symbolů. Jde o tradiční symboly, které dokáží správně číst jen ti, jenž jim rozumějí. Pokud se zajímáte o tarot a rádi byste poznali něco nového, vyzkoušejte tarot keltských draků.

I tarot keltských draků má 78 karet, takže jej lze používat stejně jako tradiční tarotové karty. Rovněž vyobrazení draků je koncipováno tak, aby jej dokázali přečíst i vyznavači tradičního tarotu. Zajímá Vás výklad těchto nevšedních karet v praxi? Doporučujeme Vám obrátit se přímo na odbornici, která se výkladu tarotu keltských draků aktivně věnuje 18 let.

Svým výkladům propůjčuje nejen individuální a profesionální přístup podložený dlouholetými zkušenostmi kartářky, ale především nadhled, kterým odlehčí všechny Vaše zdánlivě neřešitelné situace. Prostřednictvím nezaměnitelného kouzla svých výkladů Vás vtáhne do pohádkového světa, ve kterém draci i Vaše neomezené životní možnosti existují. Pohlédnete-li na svět alespoň na chvíli očima dítěte, dokážete otevřenou myslí a přístupem nahlédnout do nitra své duše a poodhalit roušku svého nevědomí. Nastal čas odpovědí na Vaše otázky.

Tarot keltských draků – co je to?

Tarot keltských draků je tedy víceméně stejný jako klasický tarot a lze jej proto používat tradičním způsobem, ale rovněž tak můžete používat výklady, které jsou uvedeny v knize o keltských dracích. Názvy karet jsou až na několik změn zachovány. Změny jsou provedeny pouze v ojedinělých případech, například název karty „ďábel“ byl změněn z toho důvodu, že v keltské spiritualitě ďábel neexistoval. Nejzásadnější rozdíl mezi tradičním tarotem a tarotem keltských draků je zjevný již ze samotného názvu – na každé tarotové kartě najdete vyobrazení některého ze sedmdesáti osmi draků.

Proč se na tarotových kartách objevili draci?

Tarot je velmi staré umění věštění budoucnosti. A stejně tak staré jsou příběhy o dracích. Zajímavé je, že draky zaznamenala téměř každá kultura a to napříč kontinenty. Draci tak nejsou žádným novodobým výmyslem z pohádek. Draci jsou v různých formách a zpodobněních známí po celém světě. Mytologie, staré báje a příběhy, legendy i zvyky jsou plné povídání o těchto tajemných stvořeních a jejich propojení s lidmi. Zvláštní ale je, že ač v asijských kulturách je drak vnímán pozitivně, v Evropské kultuře jsou draci (až na některé novější televizní pohádky) většinou symbolem zla, ničení, neštěstí a smrti. Podle vyznavačů staré keltské spirituality není označování draků jako negativních tvorů správné a proto se rozhodli, že vytvoří tarotové karty s jejich vyobrazeními.

Jsou draci skuteční?

Proč se po celém světě objevují příběhy o dracích, byť nelze nijak dokázat, že existují nebo že někdy existovali? Podle vědců příběhy a legendy o dracích vznikaly na základě nálezů kosterních pozůstatků dinosaurů nebo jiných velkých zvířat, například velryb. Vyznavači dračí mytologie jsou však jiného názoru. Věří, že draci existovali a stále existují, ne však v našem světě, resp. ne na naší fyzické úrovni. Podle nich jsou draci astrální bytosti, které můžete potkat, pokud se v meditaci dostanete do jiné dimenze bytí.

Jaká je funkce draků?

Z legend a pohádek jistě víte, že draci většinou něco střeží. Často se jedná o jeskyni s ukrytým pokladem nebo třeba živou vodou. Podle příznivců esoterických nauk je tomu podobně i ve skutečnosti – draci jsou velice moudré, pradávné bytosti, které mají kontrolu nad toky elementární energie. Pokud se s draky dokážete spojit, můžete v dobrém slova smyslu využívat jejich moudrosti a napojovat se na zdroje velmi silné energie.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6560 (magazinesoterika.cz#58)


Přidat komentář