Tarot - věštění budoucnosti z karet

Zajímáte se o věci tajemné, nepoznané, láká Vás mystika a esoterika? Chcete se více dozvědět o věštění budoucnosti? Jednou z oblíbených možností, jak poznat svou budoucnost, je věštba z karet.

Tradiční věštecké karty

Tradiční věštecké karty, známé jako tarotové, mají pevně dané symboly i svůj počet – je jich celkem 78. Možná Vás to překvapí, ale když mluvíme o Tarotu a věštění z karet, mluvíme vlastně o prastaré mystické knize. Ano, Tarot byl původně knihou o sedmdesáti osmi listech, které byly později přetvořeny na jednotlivé karty.

A kde je původ věštění z karet? To není zcela jasné, neboť Tarot je tak starý, že jeho vznik nelze uspokojivě dohledat. Dle některých zdrojů ale tato posvátná kniha, údajně nejstarší ze všech lidstvu známých knih, vznikla v Indii a její původ je svázán s židovskou mystikou -  Kabalou, která tehdy byla předávána pouze ústní formou.

Osobní a dálkové výklady blízké budoucnosti

Ptáte se, jaké jsou možnosti řešení Vašeho problému? Chcete znát odpovědi týkající se Vaší blízké budoucnosti a nebo Vás zajímá, kam to můžete zastaralými způsoby myšlení dotáhnout? Poodhalte roušku svého nevědomí a nahlédněte na všechny příčiny, možnosti a důsledky.

Vyzkoušejte výklad spirituálního průvodce a skutečné kartářky, která svou práci s věšteckými nástroji - tarotovými kartami - rozšířila o jejich výuku. Prostřednictvím karet Vám přináší odpovědi na Vaše otázky z oblasti mezilidských vztahů, lásky, zdraví, rodiny, práce aj.

Jak vykládat věštecké karty?

Před vykládáním karet můžete meditovat se zaměřením na čakry v oblasti krku a hlavy, protože hrdelní čakra zodpovídá za umění komunikace a interpretace. Čakry v oblasti hlavy zase za schopnost jasnozřivosti a propojení s absolutnem.

Doporučuje se vykládat karty čelem k východu. Před výkladem karty nezapomeňte promíchat – zájemci o věštecké umění z karet si často pořizují velké karty, které vypadají dobře a efektně, ale při míchání mohou zvláště v menších dlaních dělat problémy.

Počet vykládaných karet se různí podle školy. Někde se zájemci o věštecké umění začínají učit výklad s jedinou kartou a postupně přecházejí k vyšším číslům, až se postupně naučí vyložit například tradičních 8 (kruhový výklad) nebo 10 karet (křížový výklad) aj., ale jsou i školy, kde se učí vykládat ještě větší počet karet a to až do konečných 78.

Čarodějnická škola "UČIT SE JE RADOST"

"Učit se znamená objevovat to, co už víš. Konat znamená ukazovat, že to víš. Učit druhé znamená připomínat jim, že to vědí stejně dobře jako ty." (Z knihy Iluze od Richarda Bacha)

Kurzy tarotu aneb tarot života a tarot v našem životě

Čarodějnická škola "UČIT SE JE RADOST" Vás zve do školy tarotu:

"Zvu vás do školičky tarotu, která se skládá ze základní školy, ke které patří pokračovačka a závěrečka. Základní škola trvá 6 víkendů nebo 18 dnů (dopoledne nebo odpoledne). Pokračovačka ZŠ trvá také 6 víkendů nebo 18 dnů. Závěrečka ZŠ trvá 1 víkend nebo 2 dny. V případě zájmu je možné pokračovat střední školou. Tato škola je vhodná pro kohokoli, kdo má zájem o život i pro toho, kdo cítí, že ho život vyzývá, aby se odevzdal moudrosti, síle a vedení vlastního Já.

Pokud člověk ví, co chce prožít, pak mu ani jeho vlastní myšlenky nestojí v cestě - naopak tento člověk si plně uvědomuje, že KAŽDÁ jeho myšlenka tvoří jeho budoucnost.Tato škola může pomoci oprostit se od zábran a obav a dívat se na život jako na bezpečné místo. Vnímat život i z jeho slunečné strany. Tarot nevyřeší problémy člověka, může však pomoci pochopit, kde se vzaly a proč.

Umění interpretace

Určitě každý člověk v průběhu setkávání s tarotem přemýšlel nad souvislostmi obrazů promlouvajícími skrz ústa zkušeného věštce k jeho vlastnímu já a pozastavil se nad faktem, že obrazové výjevy karet nemusí nutně znamenat to, jak na první pohled vypadají. Je důležité vnímat barevné obsazení a významy nezaměňovat! Například karta s názvem Ďábel je jednou z nejčastěji mylně vykládanou kartou stejně tak jako karta s vyobrazením smrtky, která nevěští smrt, ale přicházející změnu, něco končícího a zároveň počínajícího.

Oproti tomu karta s prosťáčkem kráčejícím si klidně a bezstarostně po pěšince nad útesy nevěští, že Vás čeká klidná procházka přírodou, ale naopak že se nevědouce blížíte vstříc skrytému nebezpečí. I tak ale platí, že věštění z karet je především uměním interpretace podstaty karty či souvislostí s významy jednotlivých karet výkladu. Věštec by měl být zároveň dobrým psychologem, umět se vcítit do situace druhého a své poznatky práce s tarotem správně aplikovat dle situace tazatele.

Pokud karty ukáží negativně laděné informace, je třeba věc sdělit tak, aby osoba neztratila naději anebo nepropadla strachu a depresím, protože pak by se mohla řítit do záhuby, kterou nepředpověděly karty, ale která byla způsobena beznadějí a strachem vzniklými při neomaleném sdělení výkladu. Každá karetní sada tarotu je výjimečný a specifický nástroj. Svého uživatele si najde stejně tak, jako každá ruka konkrétní kartu v daný okamžik, jež má pro něj svůj nezaměnitelný význam a podstatu. Nic se přeci neděje náhodou!

Obrázky a symboly na jednotlivých kartách tvoří určitý významový celek. Mají nosný charakter i přes fakt, že odlišná tvůrčí, umělecká vyobrazení propůjčují kartám rozličné spektrum vibrací, jež se však s původním myšlenkovým základem tarotu nerozchází. Naopak autorské vyjádření tarotové sady se především pro autora samotného stává významným poznáním. Vlastním chápáním protkané ztvárnění karetních významů se stává silným společníkem a opravdovým nástrojem poznání skutečností pro každého tvůrce, neboť promlouvá mateřským jazykem, který je autorovi tak dobře znám, a jež konečné interpretaci přináší světlo a jas osobního rozměru.

Barevné meditace a terapie

Barevné meditace s propojením barevné terapie, REIKI a harmonizací čaker. S klienty tedy společně zjistíme, která barva mu chybí, nebo naopak přebývá a společně se budeme snažit nastolit rovnováhu k dosažení klientovy spokojenosti. Protože si lidé kolikrát vůbec neuvědomují, jak jejich život a nálady ovlivňují barvy, bereme to na velmi lehkou váhu. Ani si neuvědomuje, že při svém rozrušení nebo podráždění bychom se měli vyhnout červené barvě i ve formě jídla a pití! Naopak velmi uklidní například voda, bílé víno, světlá prosluněná místnost."

Význam barev v našem životě

"Avšak v opačném případě červená také povzbuzuje k vyšším výkonům, žene nás kupředu. Nebo například když někdo zcela odmítá barvu růžovou, odmítá tím sám sebe, lásku k sobě samému - tady je potřeba začít hledat důvod, proč to tak je. Většinou je téma růžové spojeno se vztahem k otci. Černá je například barva ochrany, ale neměla by přerůst v nepropustnou zeď.

Klient, který ke mne tedy zavítá, může očekávat procházku meditací - barevnou terapií, která spočívá jak v rozboru barevných kombinací použitých v kresbě klienta, tak například i při řešení různých situací a stavů v životě. Pokud například někoho trpí kožními problémy, nemá zcela jistě zvládnuté "téma" žluté barvy. Do tématu žluté například spadá i partnerství, odpouštění a opouštění...."

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6562 (magazinesoterika.cz#135)


Diskuze a zkušenosti

Ala | 13.02.2015 18:20
Re: Tarot - věštění budoucnosti z karet Holky, moc Vám držím palce, jste úžasný. Obě.

Lenka | 13.02.2015 23:46
Re: Tarot - věštění budoucnosti z karet Šly jsme spolu celkem dlouhý kus cesty životem a ráda na něj vzpomínám, mějte se obě fajn a fandíme na dálku :)


Přidat komentář