Věštění z tarotu keltských draků

Věštba karet tarotu je stará metoda, jak zjistit něco o své budoucnosti. Lidé si na tuto možnost zvykli a možná je právě i zajímavé to, že poptávka po věštbě stoupá. Lidé chtějí vědět, co je čeká.

Snad každého z nás alespoň jednou zajímala budoucnost. Čteme si denní horoskopy, ale i ty roční, a často se sami sebe ptáme, co se asi stane, co bude dále v životě. A aby ne, zvláště před složitým životním krokem jsme nervózní a když nevíme, co bude, to dále ještě více nervozitu stupňuje. Každopádně jestliže víme, že naše rozhodnutí jsou a budou správné, jsme klidnější, vyrovnanější a tak se nám také lépe daří. Jestliže však dopředu budeme počítat s nešťastným scénářem, tak s tím budeme chtít něco udělat a proměnit to špatné na dobré. A to je základ věštění – má přinášet pozitivní výsledky.

Pro koho je věštění

Jsou lidé, kteří věštbě věří a řadí ji v důležitosti na místo dost vysoko. A jsou naopak ti, kteří nad ní mávnou rukou a berou ji možná jako ztrátu času, nebo zkrátka a dobře za zbytečnost. Může být diskutabilní, jak je možné, že někdo z karet dokáže vyčíst, co se vám stane, ale pravdou je to, že v případě, kdy se chystáte na něco důležitého, a tak nějak předem tušíte, že to může dopadnout hrozivě, předem se připravíte na prohru a vyvinete ještě větší úsilí, abyste tak svůj osud změnili. A to je jistě k zamyšlení každého, ať věštbě z karet věří, nebo ne.

Tarotové karty

Balíček tarotových karet přitom není na trhu nic extra nového. Kouzelné karty, jak by se o nich mohlo mluvit, vznikly již dávno, někde ve světě. Původ není vůbec znám, každopádně se prvně objevily v Itálii, odkud se již rozšířily do celé Evropy. Zda to bylo díky expanzi přistěhovalců z východu, nebo tarotové karty byly přivezeny pří zámořských plavbách a objevech, se přesně neví. První oficiální zmínka na území Evropy se datuje k polovině čtrnáctého století, kdy byly tyto karty dokonce zakazovány, nejspíše ve spojitosti s čarodějnictvím. Naštěstí se však nepodařilo karty zničit, ale zachovat je a do dnes se používají na vykládání budoucnosti.

To, co chcete vědět

Kartářky mají jednu důležitou zásadu a to, že se předem zeptají na to, co chcete vědět a pokud odmítnete to špatné, pak vám řeknou jen ty dobré vyhlídky. Ono není vždy vhodné vědět všechno, ale určitě je dobré, pokud víte, že se vaše situace v něčem změní k lepšímu, hned vás to povzbudí a celkově to bude slastnější požitek. Takže je jen na vás, co budete chtít od věštby vědět. Pravdou je to, že pokud by karty tarotu byly nepravděpodobné pro výklad, pak by jistě lidstvo již na jejich využití zapomnělo. Jsou ale po mnoho století pořád a stále více oblíbené.

Popularita tarotových karet

Popularita a sláva tarotových karet a výkladu z nich stále roste, o čemž svědčí mnoho aplikací, které je možno využít, ale i poptávka po přímé věštbě od paní, která se výkladem zabývá, prudce stoupá. Možná to lidé využívají i jako zábavu, anebo se prostě potřebují ujistit, že dělají správná rozhodnutí. Ať je to jakkoli, pak jedno je jasné – lidé mají zájem o věštbu tarotových karet a třeba i právě proto, že jim ta předchozí vyšla přesně. Takže hledají opět možnost, jak si potvrdit další správné kroky v životě.

Tarotové karty v 78 podobách

Pro úplné laiky je potřeba zmínit, že balíček tarotových karet obsahuje celkem sedmdesát osm karet, které se dělí do dvou pomyslných skupin, ale rozhodně ne na dvě stejné hromady, ne na půl. Velká arkána obsahuje celkem dvacet dva karet, kde jsou jednotlivé pozice jako: Císařovna, Velekněz, Mág, Svět, Kolo štěstěny, Milenci, Síla, Smrt a další. Každá z karet má svůj význam z několika hledisek a vykládá se pokaždé jinak, záleží na souvislostech, a také dané formě věštby i výkladu. Například karta Smrt nemusí znamenat automaticky konec, úmrtí, ale také počátek něčeho nového. Druhou skupinou jsou karty Malé arkány, které se dále rozdělují na Hole, Meče, Pentakly a Poháry. Každá z těchto jmenovaných skupin má v portfoliu dalších čtrnáct karet v postupné řadě – eso, dvě až deset a pak páže, rytíř, královna a král. Opět každá karta má svůj vlastní význam a vykládají se podle aktuální věštby a pozic.

Osud pevně daný, nebo v našich rukou?

Stále se dá diskutovat o tom, na kolik jsou věštby z karet pravdivé a slučují se s tím, co opravdu člověk prožije. Někdo tvrdí, že osud náš je pevně daný, v ten moment by pak věštba měla svůj smysl, nicméně zase vždy je možno udělat něco jinak, než se předpokládá a to zcela mění situaci, celkově pohled na svět i změny v životě. Ať vy sami věříte na osud, anebo jste spíše zastánci toho, že všechno je potřeba si prožít a také určit sám, pak je to celkem jedno, ale všechny vás zajímá to, co se stane. Věštba z karet tarotu, karet, které úspěšně proplouvají světem již více než sedm set let, by měla mít rozhodně něco do sebe.

Karty vás mohou nasměrovat, pokud budete chtít

Je potřeba vědět, že pokud si zkušebně necháváte vykládat karty, jen pro zábavu a spíše na nich chcete vypátrat chybu, pak budou stejně fungovat jako cokoli, v co nevěříte. Když vás zajímá budoucnost a chcete ji také znát, pak musíte počítat s tím, že vám karty udají cíl v cestě, a je jen na vás, zda touto cestou půjdete. Pokud předem určíte, že nikoli, a to za jakýchkoli podmínek, nikdy to nebude dobrá věštba. To si určitě pamatujete. Karty ukážou směr, ale neodtáhnou vás, na dané místo.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id29572 (ck#565)


Přidat komentář