Výklad a kurzy tarotu

V poslední době se dost často lidé obrací na výklad karet z tarotu, chtějí tak pomoci v rozhodování v životě. Taroty totiž ukazují na vnitřní zrcadlo člověka a umí tak lépe upravit vnitřní já k lepšímu.

Určitě každý z nás již slyšel o tarotu, respektive o tarotových kartách, které se používají k vykládání budoucnosti. Mnoho lidí to bere jako zábavu a dost často si také balíčky s malovanými tarotovými kartami kupuje a laicky, a dle přiloženého návodu také tyto karty vykládá, jako budoucnost. Brát to jako zábavu a pobavit se u toho je jistě fajn, a mělo by to patřit i k tomu, jak k těmto kartám přistupuje laická veřejnost, ale je nutné také zmínit to, že mnoho osob, které se výkladem z tarotu zabývají, začínalo podobným způsobem. Všímali si změn, co která karta značí, také třeba i navštívili kurz, nechali si vyložit karty taroky od znalců a po čase se z laické zábavy u nich samotných stala i další výdělečná činnost.

Zdarma nebo za peníze

Ano, za výklad karet se platí, stejně jako kurzy tarot a další služby s tímto spojené, ale není divu. Pokud by tomu tak nebylo, často by lidé vyhledávali výklady tarotu jen proto, aby se pobavili, a lidé, jež se profesionálně vykládáním zabývali by tak měli spoustu práce za nic. Nedá se tedy čemu divit a pokud někdo chce znát odpovědi na otázky, se kterými si neví rady, a tak si napovědět od budoucnosti, pak je to jedinečná možnost.

Výklad a kurzy tarotu online

Moderní formou výkladu z karet tarot je online forma, která se také využívá dost často a prakticky nejvíce pro kurzy tarotu. Dnešní doba nabízí využití spojení přes internet a lidé tak nemusí nikam dojíždět, složitě vyhledávat adresy a místa, ale zkrátka a jednoduše se přes internet spojí s odborníkem a mohou využít jak výkladu, tak právě kurzu. Nejčastěji je vstup zpoplatněn tak, že klient musí zaplatit také online formou, což není problém v dnešní moderní době. Dost často se také využívá možností, kdy byl kurz předem natočen a poté je pouštěn pro zúčastněného tak, jak se mu zrovna hodí. Není tak limitován přesnou hodinou, kdy bude kurz online probíhat a tak může využít libovolné volné chvilky.

Osobní výklad a kurzy tarotu

Kdo pronikl do tajů a kouzel výkladu z tarotu, pak jistě má zájem se dále vzdělávat, zajímat se o danou problematiku. Je tak na místě, aby takový člověk navštívil přímo profesionála, jenž se výkladem z karet zabývá. Je to pro jeho další osobní rozvoj a pro vzdělávání v tomto zajímavém a neotřelém oboru potřeba. Navíc i pokud o samotný kurz výkladu z tarotu nemá zájem, pak jistě nepohrdne osobním výkladem, který je vždy tak nějak pravděpodobnější, protože je tam osobní kontakt a to dost ovlivní pro přesnější výklad karet tarotových. Což neznačí, že by jiné formy byly nepravdivé, nebo pravdě daleko vzdálené, ale přece jen přímý kontakt je jaksi lepší obecně. Tak jako jinde. Takže jistě je záhodné o této skutečnosti popřemýšlet a vážně zvážit vše, co s sebou nese. Možností je více, ale osobní výklad je i pro další rozvoj a zejména vzdělávání velice důležitý. Neberte tuto skutečnost na lehkou váhu.

Korespondenční kurz tarotu

Zajímavou skutečností je možnost korespondenčního kurzu tarotu. Ten vás sice nenaučí běžně vykládat karty, ale je velice dobrou zkušeností pro ty, co s tarotem začínají, neboť ukáže na vlastní vnitřní zrcadlo samotného člověka. Když se ráno vzbudíme a podíváme do zrcadla, hned vidíme ty nedokonalosti a bez nějakých okolků je upravíme. Věnujeme se tak našemu zevnějšku, který je hned patrný při prvním setkání s námi. Kurz tarotu ukazuje na naše vnitřní zrcadlo. Tedy vnitřní uspořádání a to, jak se upravit vnitřně. Zkrátka a dobře to, jak zvládat tíživé situace po psychické stránce, ale i to, jak na množství skutečností reagovat. Korespondenční kurz tarotu většinou probíhá formou e-mailů, respektive jeho příloh, které chodí v pravidelných intervalech, aby tak zúčastněný měl možnost pečlivě si celý kurz projít a vytvořit i zpětnou vazbu. Většinou se takový kurz platí dopředu a poté, co je zaplacen, pak účastníkovi chodí právě jednotlivé e-maily. Nejčastěji je jich patnáct až dvacet, záleží na poskytovateli a lidé se v něm naučí poznávat své vnitřní já, hledat odpovědi na otázky ve svém nitru. Zdá se to jako jednoduché získání finančních prostředků, ale v dnešním rychlém světě se takové postřehy hodí. Lidé tak mají více možností, jak se poznat a vidět věci z jiného úhlu.

Výklad z tarotových karet

Klasický výklad z tarotu probíhá jednoduchou formou, kdy je účastníkovi ukázáno tak zvané jeho vnitřní zrcadlo, duše a tedy krok kupředu. Jsou lidé, kteří si o tarotu myslí, že je to zbytečné vyhazování peněz, jenže pokud se někdo zmítá v nerovnosti a netuší, jak dál, pak výklad z tarotu mu může hodně napovědět. Neukáže přesně na celou budoucnost, dokonale vybarvenou, ale směr, kterým se má daný člověk upínat. To v mnohém pomůže nejen při dalším životě, ale i rozhodování. Kdo si neví rady a věří osudu, pro něj budou rady z karet vhodnou pomůckou, jak si pomoci, jak jít dál. Což zase neznamená, že před každým krokem v životě je nutno si vyložit karty. Zkrátka zdravý střed a poměrně normální používání výkladu z tarotu je v normě.

Literatura pojednávající o práci s tarotem

Je potřeba rozdělit literaturu spojenou s tarotem na laickou a profesionální. Alespoň ve zdravém základu. Ono je totiž dost podstatné, jak je k tarotu přistupováno. Pokud jde o zábavu a jistou zkušenost, laické výklady popsané v kartách a s tím spojená literatura je určitě vhodnou formou, jak se zabavit. Jenže kdo chce do tajů tarotu proniknout a vzdělávat se, tomu nebude stačit pouze inflamace v barevné knížce s pár stručnými radami o tarotu. Takže hledá více do minulosti a v historii, kdo se kdy zabýval tarotem. V běžné knihovně nejsou obvykle taková díla k nalezení, zkuste raději antikvariát anebo pak přímo toho, kdo se výkladu z tarotu věnuje a poradí vám.

Psychoterapie

Často se zmiňuje rozdíl mezi výkladem z karet, nebo jak se také jinak říká – věštění z budoucnosti versus psychoterapie. Zda mají tyto odlišnosti něco společného. V jednoduchém srozumění je možno psychoterapii definovat jako zaměření se na minulost a pasivní postoj k ní. Kdežto výklad z karet, nebo obecně věštění se zaměřuje na budoucnost, rozluštění otázek a ujasnění současné situace. Často tak vede k jasnému rozhodnutí a posunutí se dále.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6565 (magazinesoterika.cz#149)


Diskuze a zkušenosti

Jana Holáková | 13.11.2015 09:45
Velká spokojenost, děkuji.


Přidat komentář