Duchovno

Automatická kresba pomůže člověku poznat své nitro, poznat své skryté schopnosti a další vlastnosti, které mu můžou výrazně pozitivně ovlivnit jeho budoucí život. Automatická kresba není o umění, o rozumu, ale o podvědomí. více


Hledáte partnera, se kterým strávíte celý život? Hledáte někoho, s kým budete propojeni na vyšší úrovni? Chcete poznat člověka, se kterým jste strávili také minulé životy a být spolu je Vaše věčná společná volba? více


Emoce prožíváme každý den, jen někdo více, silněji a jiný zase méně, nenápadně a spíše skrytě a v podvědomí. Možná si říkáte, že emoce patří do oblasti duše. Avšak emoce se mohou stejně tak projevovat na našem fyzickém zdraví. více


Pokud správně pochopíme karmu, získáme tím svobodu. Stejně jako karma je i buddhismus jakousi formou probuzení. Pokud se tomuto náboženství chceme věnovat, zřekneme se opravdového světa a dosáhneme maximální radosti. více


Touha lidí dovědět se o věcech, které mohou v budoucnu očekávat, vždy byla a je velká. Kartářky se v minulosti těšily velké popularitě a zájem o jejich služby přetrvává do dneška. více


Mezi nejznámější indická náboženství patří buddhismus a hinduismus. Nejsou to však jediná indická náboženství. Rozšířenými náboženstvími, i když s menším počtem stoupenců, jsou také sikhismus a džinismus. Čím se od sebe jednotlivé víry liší? více


Exorcismus

Duchovno

Exorcismus, čili vymítání ďábla a zlých duchů patří ke stále užívaným praktikám. Otázkou, zda tento okultistický postup je opravdu na místě, nebo zda jde jen o pověry, které jsou praktikovány na slabomyslných lidech. více


Symboly tibetského buddhismu jsou zobrazovány jako obrázky, přičemž je jich velké množství, ale jen málo z nich je známo. Nejšastěji se totiž představují symboly samotného štěstí. více


Jste věřící člověk? Věříte v Boha, anebo jste ateista? Ač je česká společnost považována za ateistickou, průzkumy ukázaly, že většina Čechů nejsou vyloženě ateisté, neboť ve svých odpovědích nejčastěji uvádějí, že věří v „něco“. více


Zen buddhismus

Duchovno

O buddhismu je toho poměrně mnoho známo. Co je však Zen buddhismus? Má s tímto východním učením něco společného, nebo jde o jeho pravý opak? Je mnoho úvah, na které odpoví následující článek. více


Kabala je filozofickým postojem, nikoliv náboženstvím, jak se často předpokládá. Moderní doba přede učení Kabaly a dokonce v USA je tak oblíbeným, že se jedná o studijní obor na univerzitách. více