Masáže a konzultace Zlín

Trápí Vás únava, špatná nálada, jste ve stresu, pod neustálým tlakem nebo si jen potřebujete odpočinout, uvolnit se a načerpat nové síly? Potom se nabízí možnost navštívit terapeuta a podstoupit vhodnou terapii.

Intuitivní antistresová masáž

Intuitivní antistresovou masáží se rozumí všechny druhy masáží, které člověku přináší úlevu od starostí, stresu, únavy a špatného psychického rozpoložení. K tomu navozují harmonii v těle člověka. Během intuitivní masáže pracuje masér či masérka s energií, přičemž využívá všech druhů technik, které si osvojila. Celková masáž postupuje naprosto intuitivně dle potřeb každého zákazníka. Intuitivní antistresová masáž je taková masáž na míru každému klientovi. Nejčastěji jde o kombinaci masáže klasické, shiatsu, tuiny a dalších. Intuitivní antistresová masáž jde vždy jiná. Nikdy nemůže být provedena zcela shodně u víc lidí, protože každý člověk je jiný a každý přichází s jinými problémy, s jinými nároky na masáž. Tato masáž může samozřejmě i pro klienty, kteří netrpí problémy, kteří jsou v pohodě, pouze si přejí vyzkoušet více druhů masáží, aby se pak snadněji rozhodli, která masáž jim vyhovuje nejvíc a na kterou následně budou pravidelně docházet.

Dornova metoda

Touto metodou se rozumí jemná manuální terapie, jejíž princip spočívá v bezpečném napravování kloubů a obratlů zpátky do své původní správné polohy. Nesprávná poloha kloubů a obratlů může být dána např. výrony způsobenými při sportu nebo po nehodě, rovněž rozdílnou délkou dolních končetin, zkrácenými svaly, avšak také špatným citovým rozpoložením člověka. Dornova metoda úspěšně přispívá k celkovému uvolnění fyzických a psychických bloků. Léčí příznaky onemocnění.

V čem spočívá Dornova metoda?

Při této terapii se klouby a obratle klienta uvedou na milimetr přesně do jejich správné polohy. Díky tomu dojde k dodávce energie, která tělem lépe proudí. Dornovu metodu provádí terapeut velmi jemným tlakem palců. Nikdy při této terapii není překročen práh bolesti. Jde o naprosto bezpečnou metodu. Obratle se navrací do správné polohy jemným tlakem, přičemž nedochází k žádným vedlejším účinkům. Zpravidla stačí dvě návštěvy k tomu, aby se klouby a obratle navrátily do své správné pozice. Terapeut při první návštěvě zjistí, na kterou stranu je obratel vychýlen. Pacient volným kyvadlovým pohybem houpe protější rukou nebo nohou dopředu a dozadu, zatímco terapeut vytvoří protitlak a vychýlený obratel jemně dostane na správné místo. Po uvedení obratle do své původní správné polohy terapeut klientovi místo jemně hladí oběma rukama a to až ke konci končetin či kostrči. Tím se rozproudí energie v těle. Po Dornově metodě je možné navázat na Breussovu masáž, čímž se prohloubí uvolnění celého těla.

Jak často podstupovat Dornovu metodu?

Četnost ošetření je naprosto individuální. Některým stačí pouhá dvě ošetření, po kterých se dostaví úleva. Ideálním řešením je podstupovat tuto terapii jednou až dvakrát týdně, někdy může navrácení obratlů a kloubů do správné polohy trvat i několik měsíců.

Sofioterapie

Sofioterapie spočívá v nalezení příčin vzniku nemocí, v odhalení a pochopení toho, co má vliv na zdravotní a psychický stav člověka, stejně jako v přijetí nových osvobozujících poznání. Sofioterapie napomáhá navodit změny zastaralých programů v mysli. Člověk dokáže díky této terapii nalézt vnitřní klid tím, že pochopí souvislosti.

Jak sofioterapie probíhá?

Celá terapie spočívá v důvěrném individuálním rozhovoru, který vede terapeut s klientem. Díky verbálnímu rozebrání všech skutečností dokáže postupně klient nalézat příčiny jeho nerovnovážného stavu. Přitom se používají postupy vycházející z kineziologie, ze zákonů přitažlivosti, z působení síly slovy a myšlenky. Terapeut přednese klientovi na sezení nejvíce pravděpodobné příčiny jeho současného stavu a doporučí mu kroky, které by měly vést k uzdravení. Sofioterapie ukazuje směr, kterým se dát, aby se člověk osvobodil od útrap a pochopil, proč se tak dělo a jak jít dál.

Metamorfní technika

Jde o výjimečnou techniku, která spočívá ve velmi jemném, hlubokém a trvalém uvolnění starých duševních traumat, stresů a strachů, které nevědomě, avšak silně, ovlivňují životy jedinců a blokují přirozený stav bytí člověka. Metamorfní technika přispívá ke zlepšení zdraví, k přísunu radosti, k psychické vyrovnanosti a k plnému využití vlastní tvořivosti a schopností. Tuto metodu se můžou naučit naprosto všichni a používat ji nejen pro sebe, ale i pro druhé. V poslední době se vyskytuje stále více technik osobního růstu. Metamorfní technika je jednou z nich. Umožňuje najít či znovuobjevit vlastní cestu člověka a najít jeho vnitřní rovnováhu. Život neustále prochází nečekanými proměnami a je důležité se jim poddat. Jen tak je totiž možné dostat se k tvůrčímu potenciálu a odkrýt vědomí člověka.

Princip metamorfní techniky

Metamorfní technika je velmi jemnou a příjemnou metodou, která vede k odblokování traumat vytvořených již v období prenatálního vývoje. Prenatální období je velmi důležitý úsek lidského života, ve kterém dochází k fyzickému i psychickému zformování člověka. V tomto období se tvoří silné a slabé stránky člověka. V tomto období vytvořené energetické bloky se následně negativně odráží v lidském životě a projevují se nemocemi, špatnou emoční rovnováhou, stresem a různými poruchami chování. Metamorfní technika je založena na principu uvolnění energie, která vyživuje bloky, které vznikly z psychických stresů plodu i matky v prenatálním období, tedy v období od početí až po narození.

Reiki

Reiki jako léčitelská metoda vychází z východních filozofií. Reiki je metoda, která předpokládá existenci vitální energie Reiki v těle člověka, stejně jako předpokládá existenci příslušných energetických center čaker a drah, kterými může energie proudit. Jestliže jsou čakry vyrovnané a energie tak proudí bez překážek, člověk je vitální a zdravý. Reiki předpokládá existenci aury jako duchovního pole lidského těla, která s prouděním energie souvisí.

Řízená meditace

Řízená meditace je pro ty, kteří chtějí žít spokojený život, kteří jsou zklamaní, znudění a netěší se na další den, pro ty, kteří se cítí bez energie, a jen tak přežívají. Řízená meditace je však i pro ty, kteří jsou spokojeni, však trápí je menší záležitosti. Řízená meditace pomáhá se vztahovými problémy, s potížemi v oblasti sociálních vztahů, s finančními problémy, se zdravotními potížemi, s psychickými poruchami, řeší úzkosti, strach, panické stavy, traumatické zážitky, zkvalitnění duchovního růstu a výklad snů, u nichž nás zajímá jejich význam.

Čakrova technika

Čakry představují energetická centra v těle člověka, která slouží jako rozdělovače energie, přijímací stanice a transformátory. Dle starých textů je na lidském tělem až 88 tisíc čaker, kdy 7 z nich je hlavních, cca 40 vedlejších a ostatní mají malý význam. Hlavní čakry se zobrazují jako lotosové květy, a každý z nich má jinou barvu. Čakry jsou v neustálém otáčivém pohybu, a ten způsobuje, že energie je vtahována do nitra čaker. Čakry v horní části těla v hlavě se otáčejí mnohem rychleji než čakry ve spodní části těla.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6569 (magazinesoterika.cz#166)


Přidat komentář