Meditace harmonizace čaker

Celý svět, vše kolem nás, dokonce i my sami, jsme neustále prostupováni neviditelnou „jemnohmotnou“ energií. Ne vždy ale energie proudí správně a tak se může stát, že se nám ji nedostává. Jak to napravit?

Už jste slyšeli o nabíjení se energií, o energetických cvičeních a meditacích? Tyto meditace a cvičení jsou velmi prospěšné a celkově blahodárné a ozdravující. Dovolují nám vědomě pocítit a vnímat jinak běžně neviditelnou a nehmotnou energii, nazývanou též jemnohmotnou. Tato energie je všudypřítomná a v ideálním stavu nerušeně proudí našimi těly a také se v nás vytváří, čímž nás nabíjí, udržuje ve stálém zdraví a při síle a dokonce může probouzet i různé schopnosti, obvykle nazývané nadpřirozenými, pokud máme tyto dary.

Podle esoterického vnímání je nutné naučit se vědomě pracovat s jemnohmotnou energií, neboť tato schopnost představuje velmi důležitý a nezbytný krok v další evoluci lidstva.

Energetická centra na těle – čakry

Jemnohmotnou energii můžeme pocítit v každé části svého těla, ale jako nejsilnější jsou vnímány energetická centra, nazývané čakry. Jde o slovo původem z indického sanskrtu, ale víceméně se po celém světě vžilo jako universální označení energetických center, takže ho můžeme používat také.

Energetická centra jsou rozmístěna po celém těle, avšak hlavních center se uvádí sedm, někdy i devět. Na tato centra se dokážeme nejsnáze soustředit, poněvadž jsou silná a proudí jimi největší množství energie (více o sedmi hlavních čakrách najdete v článku „Čakry a jejich význam“).

Proč čistit a harmonizovat své čakry?

Energetickými centry do našeho těla proudí jemnohmotná energie. Čím jsou čakry aktivnější, tím více energie můžeme ke svému vývoji použít. Může se však stát, že jsou některé čakry jakoby zakrnělé, nefunkční, oslabené nebo znečištěné. Pak je tok energie rušen, což způsobuje problémy jak na duševní a duchovní, tak i fyzické úrovni.

Proto je důležité a velmi užitečné pro nás všechny, pokud své** čakry** pomocí meditace aktivujeme, čistíme a dále rozvíjíme a posilujeme.

Pakliže se jedinec dokáže naučit pracovat s jemnohmotnou energií, velmi tím zlepší kvalitu svého života, ale rovněž dalších osob. Lidé vyzařující energii totiž působí velmi pozitivně nejen na sebe, ale i na své okolí.

Co je zdrojem jemnohmotné energie?

V zásadě lze uvést dva universální zdroje jemnohmotné energie i když ve skutečnosti je pouze jedna jediná všudypřítomná energie. Prvním zdrojem je naše okolí a druhým jsme my sami.

Jemnohmotná energie se nachází všude kolem nás. V některých místech je jí více, jinde méně. Obvykle najdete nejvíce jemnohmotné energie v čisté neporušené přírodě, ale jsou místa, kde energie prýští podobně jako pramen vody. Tato místa se pak označují za léčivá nebo energeticky silná.

Také slunce a měsíc jsou výbornými zářiči – nejvíce energie lze pocítit za úplňku anebo za úsvitu a při soumraku.

Umět čerpat energii z přírody, ze slunce a z měsíce je skvělá věc, ale ještě důležitější je naučit se vytvářet energii sám v sobě a tak se sám stát energetickým zářičem.

Typy meditací – čištění a harmonizace čaker

Jak se učit pracovat s jemnohmotnou energií? Jak aktivovat své čakry a naučit se vytvářet jemnohmotnou energii sám v sobě? Zřejmě tím nejúčinnějším způsobem jsou meditace a dechová cvičení.

Je mnoho typů meditací, takže si každý může vybrat takovou, která mu nejvíce vyhovuje, sedí k jeho kultuře, povaze, mentalitě anebo momentální náladě. Různé typy meditací lze i kombinovat.

Velmi nápomocné mohou být společné meditace - skupina osob se domluví, že ve stejný den a čas budou všichni meditovat, byť každý bude na jiném místě, třeba u sebe doma. Společná síla meditujících se spojuje i když se navzájem vůbec neznají a nacházejí se v různých koutech ČR nebo i za hranicemi. Účastníci pak často hovoří o mnohem silnějším a hlubším prožitku z meditace. Časy společných meditací můžete snadno nalézt na internetu.

Tichá meditace vsedě nebo vleže

U nás je zřejmě nejrozšířenější** tichá meditace**, kdy člověk uvolněně sedí nebo leží, oddechuje pomalu a zhluboka a snaží se oprostit svou mysl od jakýchkoliv myšlenek. Oproštění se od myšlenek je hlavním rysem meditace a je společné pro všechny typy meditací, čili i pro ty v pohybu a také ty, při nichž se ústy vydávají zvuky anebo oddechuje velmi rychle.

Dýchání při meditaci

Specifické dýchání je jedním z rysů meditace. Důležité je hluboké dýchání, které může být velmi pomalé, ale stejně tak lze po určitou dobu zvolit naopak velmi rychlé hluboké dýchání, které má za úkol tok** energie rozproudit**.

Zvuky vydávané při meditaci

Při meditaci můžete být zcela tiše, ale stejně tak lze použít pomocný zvuk vydávaný ústy. Obvykle se volí takové pomocné zvuky, které mají energetický náboj. U nás jsou oblíbené indické mantry, což jsou pradávné posvátné slabiky.

Výborným pomocníkem může být také hrdelní neboli alikvotní zpěv, který se však obvykle učí velmi dlouho a ani tak se jej nedokáže naučit každý. Je ale možné sehnat nahrávky hrdelních zpěvů obvykle od dálněvýchodních mnichů ale dnes již i od západních zpěváků a sborů.

Pro někoho mohou být nahrávky při meditaci pomůckou, na jiného naopak působí rušivě a proto si sami vyzkoušejte, co Vám nejvíce vyhovuje.

Meditace v pohybu

Meditace ale může vypadat úplně jinak, než jak si ji obvykle představujeme. Vzpomeňte například na halekající indiány tančící okolo ohně anebo černé Afričany, kteří se do transu dostávají pomocí divokých pohybů, kývání a třasu. I to jsou formy meditace v pohybu a za vydávání zvuků.

I když tyto meditace v ničem nepřipomínají „sedícího Buddhu“, jak si obvykle meditujícího představujeme, obsahují hlavní rys meditace, kterým je, jak již bylo řešeno výše, oproštění se od všech myšlenek a dokonalé vnímání přítomného okamžiku – jedině tak můžeme jemnohmotné energii dovolit, aby nás prostoupila, bezchybně námi proudila a také se v nás vytvářela.

Meditační energetická cvičení

Nic nebrání vyzkoušet si výše uvedené meditace typické pro americké nebo africké domorodce. Avšak protože pocházíme z jiné kultury, nemusíme být schopni se do tohoto typu meditace náležitě ponořit.

Přesto jsou i jiné typy meditací v pohybu a za vydávání zvuků, které se lze naučit z knih anebo kurzů – jsou jimi energetická cvičení jako Jóga, Thai-Čchi nebo Čchi-Kung aj.

Tibetská mísa

Zvuky při meditacích nemusí pocházet jen z našich úst. Výborným pomocníkem mohou být hudební nástroje jako třeba Tibetská mísa, která je při správném výběru a použití velmi účinná, protože při hraní na ni se šíří silné energetické vibrace.

Její výběr ale není snadný a proto se vyplatí požádat o pomoc někoho, kdo se v Tibetských mísách orientuje.

Meditace a její vliv na náš život a duchovní vývoj

Naše energetická centra se při správně prováděných meditacích aktivují a my tak můžeme cítit, jak jimi proudí energie – obvykle lidé popisují pocity podobné tomu, jakoby místem protékala příjemně horká voda nebo příjemně horký vzduch, jakoby místo změklo a z pevné hmoty se proměnilo v éter. Někdy zase vzniká pocit koncentrujícího se energetického útvaru – koule.

Každý tyto pocity vnímá trochu jinak, to není až tak důležité. Až se Vám povede své čakry díky meditaci aktivovat, určitě to poznáte.

Čím častěji a déle se budete meditacím věnovat, tím se také budete uzdravovat, budete plní  hlubokého klidu a energie, bude se Vám stávat, že věci, které se předtím zdály nepochopitelné a problémy neřešitelné, náhle pochopíte a budete vidět zcela jasně, v souvislostech a snadno naleznete jednoduché řešení. Ve zkratce řečeno, kvalita i duchovní stránka Vašeho života bude nestále stoupat a rozvíjet se.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6579 (magazinesoterika.cz#143)


Přidat komentář