Mindfullness proti stresu

Žijete v přítomnosti? „Co je to za divná otázka“, pomyslíte si zřejmě. Průzkumy však ukazují, že více než polovinu svého času trávíme ve vzpomínkách na minulost anebo myšlenkami o své budoucnosti. A je to tak správně?

Dnešní doba je plná stresu a starostí. Velké množství nemocí, které nás sužují, jsou psychosomatického původu a tedy v podstatě způsobeny stresem. Kde se ale onen stres vlastně bere? Občas zažíváme stresové situace v práci, ve škole nebo ve svých partnerských či rodinných vztazích apod. Avšak je v našem životě skutečně tolik stresu, abychom si jím museli nechat ničit zdraví a dovolit mu, aby ovládal náš život? Odpověď zní ne. Bohužel však stres ve svém životě nevědomky podporujeme tím, že na stresové situace velmi často a intenzivně myslíme, a tudíž zažíváme stres i ve chvílích, kdy k tomu není žádný důvod. Navíc se těmito myšlenkami připravujeme o přítomnost a tedy v podstatě o svůj život, protože namísto přítomností žijeme ve vzpomínkách na nevydařenou minulost anebo v myšlenkách na nepříjemnosti, kterých se obáváme v budoucnu.

Ovládáte svou mysl?

Říkáte si, že se Vás to netýká? Že vy žijete přítomností? Pokud je tomu tak, je to skvělé. Ale schválně si vyzkoušejte, zda skutečně dokážete uklidnit svou mysl natolik, aby „neodbíhala“ nikam do minulosti ani do budoucnosti, ale aby se plně věnovala jen tomu, co zrovna teď děláte.

A jak se vlastně projevuje „NEžití v přítomnosti“? Stává se Vám, že se v práci nebo ve škole vidíte, jak si užíváte víkend, zatímco o víkendu Vás již pronásleduje úzkost z pondělního návratu do školy nebo do práce? Anebo se již nemůžete dočkat dovolené, představujete si, jak si budete užívat klidu, opalovat se a vůbec na nic nemyslet, jenže když dovolená konečně přijde, tak většinu jejího času, byť třeba opravdu odpočíváte, strávíte v myšlenkách na to, co jste někdy někde měli udělat nebo říct jinak, anebo na to, co Váš čeká po Vašem návratu zpátky domů nebo do práce?

Anebo již od rána přemýšlíte, co budete dělat v práci, zatímco během pracovní doby uvažujete nad tím, co nakoupit v obchodě? Při nákupu se pak vidíte doma, jak si užíváte zaslouženého klidu, jenže když jste konečně doma, tak zase myslíte na něco úplně jiného?

Výsledkem je, že člověk vlastně jakoby ani nežil, protože velmi často myslí na to, co se již stalo, anebo na to, co ho teprve čeká, zatímco přítomnost mu nepozorovaně protéká mezi prsty jako voda. A tak na konci dne, víkendu anebo dovolené mnohdy zjistíte, že si ani pořádně nepamatujete, co jste během této doby dělali, protože Vaše mysl byla po většinu času někde úplně jinde.

Podobně se tato roztěkanost mysli projevuje při jídle. Vzpomenete si večer, co jste měli ten den na oběd? Pokud ne, znamená to totéž – když jste obědvali, Vaše mysl mezitím „odplula“ někam jinam do minulosti nebo do budoucnosti, takže namísto klidné pauzy na jídlo jste ve své hlavě celou dobu řešili kdovíjaké záležitosti.

A co myšlenky na krásné věci, jsou také „na škodu?

Samozřejmě ne všechny myšlenky na minulost nebo budoucnost jsou negativní a stresující. Často myslíme i na krásné věci, milé vzpomínky, anebo si naopak představujeme něco krásného, na co se teprve těšíme. Takovéto myšlenky jsou samozřejmě lepší než stresující strachy, avšak z hlediska „žití v přítomnosti“ (v angličtině se ujal termín „mindfullness“) jsou jakékoliv** myšlenky**, které nás odvádějí od přítomnosti, na škodu, protože nám znemožňují žít náš život právě teď a tady. I když se můžeme ve své hlavě zaobírat něčím krásným, stále nás to odvádí od přítomnosti, čímž se připravujeme o svůj čas a tím vlastně i o svůj život.

Co je a co není žití v přítomnosti – „mindfullness“?

Žít v přítomném okamžiku – co to vlastně znamená? Slyšel jsem o tomto fenoménu již před lety, ale tenkrát mně odrazoval, protože jsem špatně pochopil jeho význam. Žití přítomností bývá občas chybně zaměňováno s nezodpovědností. Žít v přítomnosti ale neznamená vyrazit ven bez deštníku, i když obloha je plná těžkých a tmavých mraků, anebo nastoupit do tramvaje bez jízdenky proto, že zrovna teď se chci svézt. Žít přítomností rozhodně neznamená dát výpověď v práci anebo odejít ze školy, protože zrovna teď cítím, že mně to tam nebaví. Žít přítomností rozhodně není utratit všechny své úspory jen proto, že jsem zrovna teď měl chuť si něco pořídit. Zkrátka žít v přítomnosti rozhodně neznamená nepočítat se zítřkem a být nezodpovědný.

Život prožitý přítomností nabízí něco úplně jiného. Abyste naplno žili přítomností, k tomu stačí jediné – být svou myslí aktivně a naplno přítomen právě tam, kde zrovna jste.

Jak se naučit žít v přítomnosti?

Život v přítomnosti není žádnou novinkou – tato filosofie je ústředním tématem tisíce let staré indické psychologie, kterou později za svou přijal Buddhismus, takže o životě v přítomném okamžiku můžeme slyšet nejčastěji právě od Buddhistů. Stejný směr se ale rozvinul i mezi křesťany, kteří jej nazývají „bdělostí“ – také pod tímto názvem se skrývá totéž. Moderní psychologie pak používá anglický termín „mindfullness“ anebo české označení „vědomé prožívání“. Můžeme se setkat i s pojmy jako je uvědomování nebo bdělé uvědomování aj. Pod vším se ale skrývá jen jedno a totéž. Život v přítomnosti není ovlivněn žádným náboženstvím a může se mu naučit každý – věřící i ateista.

Být svými myšlenkami neustále přítomen tam kde zrovna jste a u toho co děláte, i když třeba jen odpočíváte, se může zdát být jednoduché, ale pokud se o to pokusíte, záhy zjistíte, že mysl má neustále sklon někam utíkat. Lze ji přirovnat k motýlu, který každou chvíli sedí na jiném květu anebo k opičce, jenž se neustále přehupuje z větve na větev a pořád chce být někde jinde – a my jsme v jejím vleku, ve vleku svých myšlenek, které nám nechtějí dovolit soustředit se na přítomnost, být jen teď a tady.

Rozptylující myšlenky se nesnažte potlačovat. Pokud nějaké přijdou, zaznamenejte jejich přítomnost, ale nepodléhejte jejich sladkému mámení a nenechte je dále rozvíjet a unášet se jimi. Namísto toho je nechte běžet někam jinam, nechte je odplout jakoby po řece, zatímco Vy zůstáváte na místě, teď a tady.

Trénink žití v přítomnosti

Zkuste se posadit do pohodlného křesla nebo lehnout na zem na podložku. Poté vnímejte svůj dech. Dýchejte nosem pomalu a hluboce. Na nic nemyslete, ale jen vnímejte, jak tělo dýchá. V tuto chvíli se často stává, že myšlenky se začnou nevědomě a nekontrolovaně rozbíhat. Buďte však stále klidní a trpělivě přenášejte pozornost opět ke svému pomalému a hlubokému dechu. Možná nevydržíte dlouho a myšlenky opět utečou, aniž si toho všimnete. Nevadí, opět je nechte nenásilně odplout jakoby po vodě nebo odvát závanem větříku a přeneste pozornost zpět ke svém dechu. Právě moment uvědomění si přítomného okamžiku a jeho nekritického pozorování je projevem stavu bdělosti, „mindfulness“.

Být přítomen pouze ve stavu odpočinku však nestačí. Postupně se snažte žít přítomností kdykoliv a kdekoliv si vzpomenete, ideální stav pak znamená žít přítomností nepřetržitě v našem každodenním životě. Například během jídla se namísto sledování televize, čtení novin, surfování po internetu anebo myšlení na něco ze své minulosti či na to, co Vás teprve čeká, soustřeďte na vůni, chuť a barvu jídla, přitom však jídlo neposuzujte ani v pozitivním ani negativním slova smyslu, prostě ho jen vnímejte všemi svými smysly. Při umývání nádobí anebo třeba ve sprše vnímejte jen vodu, její teplotu, jak se dotýká Vaší kůže, co cítíte svým nosem, co vidíte, ale opět se snažte nic nehodnotit.

Anebo při rozhovoru se svým kolegou vnímejte plně co říká, snažte se jej trpělivě vyslechnout, dát mu prostor namísto toho, abyste jen čekali na příležitost, až zase budete mluvit Vy. Přitom však kolegu nehodnoťte a nic si o něm nemyslete, jen jej poslouchejte.

Bdělost trénujte také při chůzi po ulici, při jízdě MHD anebo při sportování – klidně, pomalu a hluboce dýchejte, pozorujte okolí nebo se soustřeďte na vykonávanou činnost či sport, ale snažte se nic a nikoho nehodnotit. Jakékoliv hodnotící myšlenky totiž opět spouštějí lavinu dalších myšlenek.

Výhody žití přítomností

Bdělost, žití v přítomnosti nebo mindfullness, chcete-li, je představován zaměřením pozornosti na přítomný okamžik a zároveň omezením pojmových myšlenek, nekritickým pozorováním jevů, nehodnocením. Během stavu života v přítomnosti si uvědomujete vše okolo Vás, ale zároveň je Váš postoj zcela neutrální (nikoliv však lhostejný), nic nehodnotíte (ani negativně, ani pozitivně), na ničem neulpíváte, o nic neusilujete, jen vnímáte a otevřeně přijímáte skutečnost.

Takovéto nekritické pozorování má oproti rozumovým úvahám výhodu, že odbourává** patologické mechanismy prožívání.** Díky tréninku života v přítomnosti můžete snadno vypozorovat, jaké faktory vedou k rozvoji strachů a stresu a jak se tento strach projevuje na úrovni těla a mysli, jaké myšlenky jsou s ním spojené aj. Život přítomností má přitom na snížení stresu mnohem výraznější účinek, než rozumová argumentace ve stylu „není se čeho bát, dobře to dopadne, o nic nejde…“ apod. Žití přítomností umožňuje, abychom na určité situace přestali reagovat automatickými a navyklými vzorci chování, které většinou nevedou k jejich vyřešení, ale jen vyvolávají a zvyšují stres. Nepříjemné situace, kterým jsme se dříve snažili vyhýbat, přestaly být díky nehodnotícímu a přijímajícímu postoji nepříjemnými, protože zmizelo automatické rovnítko mezi negativním podnětem a naučenou reakcí na něj.

Životu v přítomnosti se však nemusí učit jen ten, kdo má potíže se stresem. Ukazuje se, že žití v přítomnosti má kromě schopnosti zvládat různé situace bez vzniku stresu a depresí také celou řadu dalších pozitivních účinků, jako je například celkové zklidnění, vyrovnanost, schopnost udržet si zdravý odstup, lepší soustředěnost, zvýšení schopnosti udržet pozornost, lepší pracovní i sportovní výkony, lepší spánek, lepší trávení, zvýšení vitality a pocitu štěstí atp.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6573 (magazinesoterika.cz#101)


Přidat komentář