Osho meditace

Učíte se meditovat? Hledáte nové způsoby meditace, uvolnění stresu, uvědomění si sebe sama? Pak by Vás mohla zaujmout nápadná pohybová a „orální“ meditační technika tak, jak ji navrhl a rozšířil známý indický guru Osho.

Když si představíme meditujícího, obvykle nás asi napadne tiše sedící osoba pohroužená do sebe. Existuje však více typů meditačních technik a ta „tichá“ je jen jednou z nich.

Dynamická meditace

Vlastně se dá říci, že tichá meditace je spíše záležitostí západního světa, protože na dálném východě naopak meditující neustále dokola opakují různé mantry, což jsou slova a zvuky, které mají mít výrazné pozitivní energetické vibrace, jež mají pomoci prohloubit meditaci a propojení s bytostmi z vyšších světů.

Stejně tak původní obyvatelé Ameriky anebo Afriky se často dostávají do transu pomocí velmi intenzivního „mumlání“ a stále se opakujících tělesných pohybů (kývání), což můžeme taktéž označit za formu meditace, protože cílem není nic jiného něž přechod mysli do éterického světa duchů, vyšších bytostí a propojení se s nimi.

Podobnou formu meditace v pohybu a za vydávání zvuků propagoval ke konci svého života indický guru Osho, který se proslavil nejen jako věhlasný mystik, myslitel, filosof a duchovní učitel, ale i jako kontroverzní osoba mající časté problémy se zákonem a ostře kritizující „tradiční zavedené pořádky“.

Kdo byl Osho?

Osho, svým pravým jménem Rajneesh Chandra Mohan Jain, se narodil roku 1931 v Indii a zemřel v roce 1990 tamtéž. Přízvisko Osho mu dali ke konci života jeho žáci a on jej přijal. "Osho" znamená rozpouštějící se v moři a tento výraz vznikl na základě jedné z jeho přednášek. Osho o sobě tvrdil, že v roce 1953 dosáhl osvícení, k čemuž mu podle jeho vlastních slov pomohlo nejvíce to, když se o osvícení konečně přestal snažit.

Sám Osho na téma svého osvícení uvedl: „Mnoho životů jsem na sobě pracoval a snažil se všemožnými způsoby dosáhnout osvícení. Ta snaha byla důvodem, proč se mi nedařilo. Není možné nalézt pro toho, kdo nehledá. Nakonec však musíme od hledání upustit. V ten den bylo hledání u konce a všechno se začalo dít samo od sebe.“

Osho a jeho přednášky

Osho byl mimo jiné vysokoškolským profesorem filosofie, ale mnohem více se zabýval vzděláváním široké veřejnosti na různá témata. Často jezdil po celé Indii, kde veřejně řečnil na téma světových náboženství, duchovna, společnosti, ale i sexuality.

Jeho vystoupení byla velmi otevřená a také velmi kritická snad ke všemu, o čem mluvil. Od mnoha osobností z různých oborů si proto vysloužil značnou kritiku a stal se tak velmi kontroverzní osobou.

Osho a jeho žáci

Oshova kontroverze se ještě zintenzivnila, když v sedmdesátých letech začal organizovat setkávání svých příznivců a následovníků ve městech Mumbay a Poona. V této početné komunitě zaujal post** guru** (duchovního učitele).

Osho velmi zbohatl, ale vždy tvrdil, že veškeré jeho bohatství pochází z darů jeho žáků a příznivců jeho filosofie. Přesto byl stále častěji označován za sektáře, který své následovníky finančně zneužívá.

K tomu všemu dál  pořádal svá provokativní veřejná vystoupení, na kterých si nebral servítky vůči nikomu a ničemu včetně indické kastovní společnosti anebo Hinduismu, což nemohlo v tradicionalistické a silně nábožensky založené Indii zůstat jen tak.

Oshova cesta do Ameriky

K tomu Osho trpěl vážnými problémy s páteří a tak se na začátku 80. let vydal do USA, kde se podrobil operaci. Do Spojených Států Amerických s ním odešla i část jeho žáků. V americkém státě Oregon založili novou komunitu tvořenou jak jeho indickými žáky, tak i velmi početnými zájemci z USA a celého světa, takže na místě původního ranče brzy vzniklo malé městečko s několika tisíci obyvateli.

S Oshem se však do nového působiště přestěhovala i jeho kontroverzní pověst, která v Americe nabyla ještě větších rozměrů.

Oshovy problémy se zákonem v USA

Pro početný zástup svých žáků se Osho brzy dostal do konfliktu s obyvateli přilehlé vesnice, kteří nelibě nesli náhlé zvýšení ruchu a počtu obyvatel. Kromě toho všichni žáci nosili oranžový úbor, takže připomínali sektu. Rovněž jej vesničané obviňovali z neoprávněného zabírání pozemků.

V Oregonu Osho sídlil „jen“ necelé 4 roky. Důvodem ukončení jeho působení v Americe byl „divoký“ rozchod s jeho přítelkyní a částí vedení skupiny, která se údajně podílela na nezákonných machinacích – část skupiny vedená bývalou Oshovou přítelkyní Sheelou byla obviněna z několika zločinů včetně snahy o rozšíření salmonely v nedaleké vesnici Dalles, se kterou komunita vedla spory o pozemky. K tomu soud připojil nezákonné imigranty pobývající v komunitě, údajné drogy a prostituci a navíc se objevily i teorie obviňující komunitu ze sektářství a biologického terorismu (snaha o hromadné rozšíření virů a bakterií).

Kromě toho Oshovi přitížil fakt, že i přes své žádosti nikdy nedostal americké občanství, takže i on v Oregonu pobýval celé 4 roky jako ilegální přistěhovalec. Z těchto důvodů se Osho rozhodl v roce 1985 pro odhod z USA. Některá obvinění komunity se však týkala i jeho osoby a proto byl těsně před odletem zadržen na letišti.

Soud Osha nakonec odsoudil pouze za ilegální pobyt v Americe a to k desetileté podmínce, finanční pokutě a také deportaci do jeho vlasti. Pouhý týden po Oshově odletu z USA byla celá jeho Oregonská komunita čítající v té době okolo 5 000 členů, násilně rozpuštěna americkými úřady.

Osho měl však měl stále v paměti problémy s Indickými úřady, kvůli kterým ze země odešel a proto se postupně během let 1985 - 1986 pokusil získat azyl ve 21 různých zemích světa. S pověstí sektáře zapleteného do obchodu s drogami a bílým masem však neměl šanci – všechny země ho odmítly a tak se usadil v rodné Indii.

Zakončení Oshovy životní pouti v Indii a výuka meditace

Brzy po návratu domů se začal Oshův zdravotní stav zhoršovat. Sám Osho tvrdil, že jde o následky otravy, které ho podrobily americké úřady při pobytu ve vazbě, avšak dle jiných zdrojů šlo o projevy cukrovky, dlouhodobého stresu z posledních let a dokonce také o následky viru HIV.

Poslední dva roky Oshova života znamenala jistou změnu v jeho působení – zatímco celá desetiletí předtím se hojně věnoval veřejným přednáškám, nyní začal své žáky vyučovat dynamickou meditaci. Zároveň jeho stoupenci na jeho přání nosí bílé úbory, ve kterých podle něj dochází k hromadění energie.

Oshova meditační technika

Podle Osha se dnešní moderní člověk již nedokáže ztišit tak jako dávní učenci a proto je pro něj mnohem vhodnější meditace dynamickým pohybem a vydáváním zvuků.

Tradiční Oshova meditace trvá přibližně hodinu a má 5 fází:

  • První fáze trvá 10 minut. Je při ní potřeba zhluboka a prudce dýchat, aby se rozpohybovalo proudění energie.
  • Druhá fáze trvá taktéž 10 minut. Nyní necháte tělo projevovat se zcela bez jakékoliv kontroly myslí. Dělejte cokoliv, co tělo vyžaduje, ale zcela vypněte svou mysl.
  • I třetí fáze má 10 minut. Po celou dobu se při ní skáče s rukama zdviženýma nad hlavou a při každém dopadu se vydává zvuk „HU“.
  • Čtvrtá fáze je dlouhá 15 minut. Nazývá se zmrazením, protože ukončíte veškerý pohyb a jen pozorujete, co se ve Vás děje.
  • Poslední, pátá fáze, trvá opět 15 minut a nazývá se uvolněním, neboť opět tělu poskytnete naprostou volnost a necháte jej dělat cokoliv, co se mu zamane.

Ve správném načasování jednotlivých fází pomůže zvukový doprovod, který pořídíte pod názvem** Osho dynamic meditation** (Oshova dynamická meditace).

Pro správné pochopení Oshovy meditace se můžete zúčastnit veřejného kurzu, které jsou organizovány i v ČR. Je také možnost navštívit některé z Oshových meditačních center – největší z nich se nachází v Indickém městě Poona a bylo založeno jako komunitní centrum samotným Oshem v 70. letech.

Oshovy literární publikace

V nabídce knihkupectví lze nalézt celou řadu knih s titulem Osho na mnoho rozličných témat. Sám Osho však veřejně nikdy neposkytl ani řádku svých myšlenek v psané formě. Všechny nabízené knihy jsou jeho přednášky, které vznikly přepisem audio záznamů. Díky tomu se i nyní můžete prostřednictvím těchto knih zúčastnit Oshových přednášek. Avšak mějte na paměti, že Oshovy přednášky byly naplněny častými žerty a nadsázkou, na což je třeba při čtení knih brát zřetel a nebrat vše doslova.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6578 (magazinesoterika.cz#140)


Přidat komentář