Transcendentální meditace

Transcendentální meditace je psychofyziologickou metodou. Metodou, která má prokazatelné příznivé vlivy na rozvoj naší osobnosti a naše celkové zdraví. Jedná se o techniku pro lepší možnost využití našich vnitřních zdrojů.

 

Transcendentální meditace nám umožňuje využít přirozené schopnosti sebe-léčit náš organismus. Transcendentální meditace nám může pomoci v řadě oblastí. Díky ní je možné snížit vysokou hladinu cholesterolu. A právě vysoká hladina cholesterolu je považována za jeden z nejrizikovějších faktorů srdečních onemocnění. Transcendentální meditace může pomoci se snížením hladiny cukru, snížením vysokého krevního tlaku a další.

Transcendentální meditace pro posílení srdce

Transcendentální meditace blahodárně působí na naše srdce. A to se týká jednak organismu, který se může pyšnit zdravým srdcem, ale také organismu, který je ohrožený určitými rizikovými faktory pro dané onemocnění. Transcendentální meditace je však přínosná i pro srdce, které již nějaká porucha sužuje. Transcendentální meditace redukuje vysoký krevní tlak, zlepšuje kvalitu života u kardiaků, redukuje metabolický syndrom aj. Zdraví, stejně, jako srdce, máme jen jedno. A pokud máme tu možnost o zdraví, srdce pečovat, proč jí nevyužít? Transcendentální meditaci je možné se naučit od učitele Transcendentální meditace.

Transcendentální meditace při stresu

Transcendentální meditace však není „jen“ přínosná pro zdraví našeho srdce. Výzkumy a praxe ukazují, že je transcendentální meditace schopna snižovat míru stresu, stejně jako vysoký krevní tlak. Stres svým způsobem úzce souvisí se zdravím srdce. Jen těžko se v dnešní době vyhnout stresu. Každý den nám totiž může přinést určité neblahé překvapení, nápor povinností, úkolů, rozbroje v mezilidských vtazích aj., které jdou ruku v ruce s vypětím a stresem, jako takovým. Určitá míra stresu, respektive zdravá míra stresu, je pro nás prospěšná, kdy nás nabudí, jsme výkonnější, citlivější apod. Jenže, trvá-li stres delší dobu a má spíše tendenci vzrůstající, pak se již nedá hovořit o nějakém přínosu pro naše zdraví. Vyvolaný stres pak může být příčinou řady nemocí, ať už psychického, nebo fyzického rázu. Dokonce i vážné nemoci, které mnohdy znamenají náš konec, mohou pramenit ze stresové situace, která nás tíží a my ji neřešíme, nejsme schopni ji řešit, či ji vytěsňujeme a neuvědomujeme si ji.

Transcendentální meditace jak funguje

Jak vůbec transcendentální meditace funguje? Při technice Transcendentální meditace je využíván zcela přirozený princip. Jste-li zájemcem, pak si pohodlně sednete, zavřete oči. Důležité je se při Transcendentální meditaci zklidnit, oprostit se od nutkavých myšlenek a naopak se snažit dojít až k samotnému zdroji myšlenek, k transcendentálnímu vědomí, našemu vnitřnímu já. Tento stav našemu tělu maximálně prospívá, kdy získává tolik důležitý odpočinek. Pokud bychom porovnali Transcendentální meditaci s jinými meditačními technikami, pak Transcendentální meditace je naprosto automatická a přirozená zároveň. Transcendentální meditace totiž umožní naší mysli jednoduše a zároveň přirozeně tzv. překračovat myšlení. Pro využití maximálních účinků Transcendentální meditace, se doporučuje techniku praktikovat dvakrát denně, a to ráno i večer. Doba nutná pro Transcendentální meditaci se pohybuje kolem dvaceti minut.

Transcendentální meditace jak se učí

Rádi byste se naučili** techniku transcendentální meditace? Není nijak složitá a můžete se jí naučit od příslušného **certifikovaného učitele. Pokud nevíte o nikom ve Vašem okolí, kdo by transcendentální meditace vyučoval, specializoval se na ni, pak určitě stojí za to, se vydat i mimo Vaše bydliště. Investování trochu toho času se Vám mnohonásobně vrátí. Díky transcendentální meditaci budete moci využít schopnosti Vaší mysli se zklidnit. Vnitřní zklidnění je pro náš spokojený život velmi důležitým procesem. Nenajdeme-li vnitřní klid, harmonii, jen těžko se vyhneme stresu, který nás pak může pohltit.

Transcendentální meditace na vysoký tlak

Již výše jsme se dotkli vlivu transcendentální meditace na vysoký krevní tlak.** Transcendentální meditace** je přínosná pro zdraví srdce, pro snížení stresu, ale také pro vyrovnání tlaku. Vysoký krevní tlak jde ruku v ruce se stresem. A ke zmíněné „trojce“ patří i zdravé srdce. Transcendentální meditace je jedinečná v tom, že se nesoustředí jen na určité potíže, ale může pomoci celkovému zdravotnímu stavu. Abychom se cítili dobře po fyzické, psychické stránce, je pro nás důležitá harmonie. Jakmile se nám „někde“ nedostává, nebo je naopak něčeho přebytek, pak se disharmonie projeví na našem stavu, pohodě, rozpoložení. Jedna nepohoda, nesoulad, nedojde-li k vyřešení, pak bude mít velmi záhy za následek vznik dalších potíží. Můžeme tento proces připodobnit k sněhové kouli, na kterou se postupně nabaluje další a další sněhová vločka. Zákonitě pak přijde kalamita, spuštění horších problémů, pokud včas nezakročíme a nezačneme naše tělo, jeho signály, více vnímat.

Kurz transcendentální meditace

Kurz transcendentální meditace je technikou, sestávající se ze sedmi kroků. Díky kurzu transcendentální meditace budete moci obsáhnout, využívat Váš vlastní vnitřní zdroj a vůbec nejcennější dar, a to dar v podobě tichého vědomí v základu Vaší mysli, Vašeho vlastního Já. Řada kurzů se člení na část teoretickou a praktickou. Ne jinak je tomu u kurzu transcendentální meditace, která navíc zahrnuje trénink, kontrolu a zpětnou vazbu.

Kurz transcendentální meditace – krok za krokem

Tak, jako „papírování“ je pro řadu z nás tzv. nutným zlem, tak zase u kurzů nemusíte moc kvitovat teorii a spíše byste rovnou přešli k samotné praxi, k praktikování. Jenže vše má svůj základ, stavební kameny, bez kterých není možné pokračovat. Oprostíte-li se od předsudků, pak přijdete na chuť i teorii.** Kurz transcendentální meditace** začíná tedy výkladem. Výkladem, jehož součástí je osvětlení veškerých potřebných informací o transcendentální meditaci. Následuje pak přípravný seminář, kdy již dojde na povahu, princip, historii, jedinečnost transcendentální meditace. I Vy sami dostanete prostor pro zodpovězení otázek, které Vás zajímají. Můžete využít osobního pohovoru s učitelem transcendentální meditace. A pak se již dostáváme k samotné praxi, respektive instrukčním workshopům.

Kurz transcendentální meditace – praktická výuka

Praktická výuka se člení na několik samostatných bloků. Vše začíná individuálními instrukcemi, kde Vám bude sděleno, jak krok za krokem postupovat. Tím budete moci poznat transcendentální meditaci i jinak, než z nezasvěceného pohledu. Součástí druhého bloku je osvětlení průběhu i zážitků z Vaší vlastní meditace. Učitel s Vámi bude meditovat. Následně Vám objasní význam Vašeho zážitku. Součástí třetího bloku je opět další praxe a další poznatky, a to především na poli dynamiky postupu transcendentální meditace. Zde dojde k vysvětlení mechanismu odstraňování stresu. Poslední blok se soustředí na oblast růstu kvality vědomí, respektive vyššího stavu vědomí. Výsledkem je pak dosáhnutí vyšší účinnosti v aktivitě.

Kurz transcendentální meditace – trénování

A říká se, chybami se člověk učí. I když my spíše použijeme slovní spojení, že praxe a zkušenost dělá mistra. A tak po teorii a praktické výuce následuje další část kurzu, která je tréninková. Díky pravidelnému tréninku totiž budete moci stabilizovat vámi naučený postup. Budete se moci těšit z příznivých účinků. V neposlední řadě pak získáte větší sebejistotu v samotném praktikování transcendentální meditace. Je doporučováno, abyste se na Vašeho učitele transcendentální meditace obraceli minimálně první tři měsíce, co začnete sami transcendentální meditaci praktikovat. Učitel Vám poskytne zpětnou vazbu, zodpoví dotazy aj.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6570 (magazinesoterika.cz#4)


Přidat komentář