Alternativní medicína

Všechno souvisí se vším. I Vy jistě znáte přísloví „Ve zdravém těle zdravý duch“. Bohužel jen málokdo se věnuje svém tělu nebo svému duchu a téměř nikdo obojímu zároveň. Pokud to chcete změnit, dobrým způsobem je učit se některé z alternativních medicín.

Když se mluví o alternativní medicíně, každého možná napadne něco jiného. Jako alternativní medicínu lze totiž označit jakýkoliv medicínský systém, který se odlišuje od moderní, neboli západní medicíny. Mezi nejznámější alternativní medicíny patří čínská nebo indická, dále například ruská, tibetská aj. Za alternativní medicínu můžeme v jistém slova smyslu označit také prostředky léčby, které používáme k samoléčbě – jde například o léčbu bylinkami či jinými tradičními postupy během nachlazení nebo chřipky a jiných nemocí.

Odstraňují se příčiny onemocnění

Alternativní medicínské systémy na rozdíl od západní medicíny neléčí jen projevy nemoci, ale především se snaží odstranit její příčiny. Tento přístup umožňuje pacienta nejen vyléčit, ale zdravého i udržet, neboť byly-li odstraněny příčiny nemoci, ta nemá důvod se vracet. Zatímco v případě západního stylu léčby se nemoc bohužel mnohdy vrací, protože její příčiny přetrvávají.

Nemoc jako poučení a její příznaky jako varování

Zajímavý je i pohled alternativní medicíny na to, co je to vlastně nemoc. Alternativní medicína vidí v nemoci něco jako způsob komunikace – naše tělo se nám snaží říci, že něco děláme špatně. Příznaky nemoci nám pak dávají najevo, zda jsme se ve svém počínání polepšili nebo naopak. Pokud s chybným jednáním přestaneme, příznaky vymizí a nemoc přestane existovat.

Lékařem je i sám pacient

Alternativní medicína nepoužívá komerční masově vyráběné léky, které mnohdy nefungují jak by měly a navíc velmi často ohrožují zdraví řadou vedlejších účinků. V alternativních medicínách se jako prostředek léčby ze všeho nejdůležitější jeví přizpůsobení životosprávy konkrétní osobě. To je potřeba se naučit a žít podle toho celý život, takže alternativní medicína mnohem více než západní do léčby zapojuje i samotného pacienta, který se vysokou měrou aktivně podílí na úspěšnosti léčby. Léčba alternativní medicínou je tak často mnohem příjemnější a z dlouhodobého hlediska i účinnější.

Medicína nejen pro tělo, ale i pro duši

Jednou z charakteristických vlastností většiny alternativních medicín je to, že člověka vnímají jako celek. Alternativní medicíny proto využívají komplexní přístup, na rozdíl od moderní medicíny, která člověka často chápe jen jako živý „stroj“, ve kterém se něco porouchalo a je třeba to opravit. Alternativní medicína si všímá nejen těla, ale i ducha a duše a díky tomu vidí souvislosti, které moderní medicíně unikají.

V alternativní medicíně jsou důležitou součástí života nejen správná životospráva, ale také duchovní a meditační nebo jógová cvičení. V podstatě můžeme říci, že alternativní medicína člověka připravuje na duchovní i duševní růst, neboť podle ní nám jen dokonale zdravé tělo umožní vysoce duchovně růst, plně využívat jemnohmotnou energii a pronikat do tajů mystiky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6590 (magazinesoterika.cz#57)


Přidat komentář