Feng shui dětský pokoj

Zajímáte se o východní filosofii? Chcete svému dítěti zařídit krásný a harmonický pokoj, ve kterém se bude cítit dobře a příjemně po všech stránkách? S tím by Vám mohlo pomoci čínské učení Feng shui.

V jakém prostředí dítě vyrůstá, má zásadní vliv na celý jeho život. Jde o široké spektrum podnětů, které dítě dostává doma, ve škole i jinde, kde obvykle tráví svůj čas. Věděli jste, že psychický, duševní a citový, ale i fyzický vývoj dítěte a jeho zdraví můžete pozitivně, nebo v horším případě i negativně ovlivnit i tím, v jak zařízeném a orientovaném pokojíku dítě vyrůstá?

Individualita zařízení dětského pokoje

Každý člověk je jiný a má odlišné potřeby od ostatních. S tímto vědomím bychom měli přistupovat k** zařizování dětského pokoje** a proto platí, že individualita dítěte vyžaduje individuální zařízení dětského pokoje. Přesto platí několik zásad, které jsou pro zařizování dětských pokojíků, ale i ložnic dospělých, společné. Jsou to především tyto:

Umístění postele v dětském pokojíku nebo v ložnici

Spánek léčí a posiluje. To si obvykle nejvíce uvědomíme tehdy, když máme spánku nedostatek, anebo se nám z nějakého důvodu špatně spí. Ve spánku tělo vylučuje některé velice důležité hormony a jiné látky, které za bdělého stavu vytvářet nedokáže – již 7 dní zcela beze spánku obvykle znamená smrt! K takovému extrému se člověk samozřejmě za normálních okolností nedostane, přesto platí, že kdo špatně spí, ten nemůže být zcela zdráv a při síle.

Dle Feng shui by postel nikdy neměla být pod oknem, v těsné blízkosti dveří anebo na stejné straně zdi, kde jsou dveře. Neměla by být umístěna ani v prostoru nebo pod lustrem. Nad postelí by neměly být police, zvláště ne těžké a masivní. Škodit může i blízkost elektrických kabelů nebo jakýchkoliv jiných elektrických zařízení, které vytvářejí elektromagnetický „smog“. Obzvláště v přízemí je důležité, aby postel nebyla umístěna nad proudící spodní vodou. Neméně důležité je i správné umístění postele a jejího čela vůči světovým stranám – toto umístění je vždy individuální.

Vhodná poloha pro postel v dětském pokojíku i v ložnici dospělých je u zdi bez oken a dveří, přičemž nohy ani hlava ležícího by neměly být naproti dveří ani oknu. V ložnici se snažte zbavit veškerého elektrického zařízení a pokud jej potřebujete (např. budík nebo lampy), snažte se ho umístit co nejdále od postele.

Umístění pracovního koutku v dětském pokoji

V ložnici by se pracovat nemělo. Ale protože obvykle platí, že dítě má svůj pracovní stůl ve své ložnici (pokojíku), a větší děti mají obvykle i počítač, mobil apod., umístěte počítač co možná nejdále od postele a naučte dítě mobil na noc vypínat a odkládat nejlépe do jiné místnosti nebo do nejvzdálenějšího koutu.

Pracovní židle by měla být zády ke zdi a určitě ne ke dveřím, aby se dítě cítilo bezpečně a stejně tak stůl by neměl být čelem ke zdi, aby mohlo dítě vidět do prostoru a na dveře. Čelo stolu by ale nemělo být, stejně jako postel, přímo naproti dveřím. Směřování čela pracovního stolu je, opět stejně jako u postele, individuální.

Barvy v dětském pokoji

I výběr barev podléhá individualitě dítěte, ovšem obecně by se mělo jednat o jemné a světlé barvy, nic křiklavého a výrazného a rozhodně ne převaha tmavých barev.

Konkrétní** zařízení pokoje**, potažmo ložnice (orientace vůči světovým stranám, výběr vhodných barev a jiných prvků) se ve Feng shui dále určuje pomocí astrologických výpočtů. Proto je konečné zařízení vždy individuální a na míru pro konkrétní osobu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6592 (magazinesoterika.cz#65)


Přidat komentář