Léčitelství

Znáte nějakého léčitele? Důvěřujete mu? Nebo na léčitele pohlížíte jako na šarlatány, kteří se jen snaží z lidí vylákat peníze? Není léčitel jako léčitel a proto také zde platí, že nelze všechny házet do jednoho pytle.

Léčitelé jsou často označováni jako podvodníci proto, že ve většině případů nemají odborné vzdělání potřebné k léčení lidí (případně zvířat). To však ještě neznamená, že** léčitel** musí být podvodníkem. Jsou léčitelé, kteří čerpají ze zkušeností, jež jim předali jejich předkové, ale je také mnoho takových, kteří své znalosti a schopnosti získali jako dar „vyšší moci“ a přirozeně přijali poskytování pomoci druhým jako své životní poslání, stejně tak i paní Dana Bajgarová, která se s Vámi podělila o svůj životní příběh, ve kterém se dočtete o minulých cestách, jež ji zavedly k povolání léčitelky. Provede Vás silami vědomí k seberealizaci a společně dosáhnete duševního i fyzického uzdravení. Je Vám k dispozici na telefonním čísle: 775084107 a nebo emailu: dbajgarova@seznam.cz.

Dana Bajgarová, aneb cesta za povoláním léčitelky

"Počátek všeho byl roku 2000, kdy jsem jela do Prahy za svou tetou a sestřenicemi.Věděla jsem, že sestřenky jsou velmi nemocné.Trpěly vážnými alergiemi a nemohly skoro nic jíst. Jaké bylo mé překvapení, když jsem zjistila, že se v jejich životě stala změna, a že alergie z části ustoupila. Ptala jsem se tety, jak je to možné a ta mi začala vyprávět o kineziologii - studijním oboru, který umožňuje vrátit člověku zdraví. Natolik mne to zaujalo, že jsem se přihlásila na kurzy kineziologie a začala jsem tuto metodu praktikovat. Dařilo se mi uzdravovat opravdu mnoho zdravotních problémů. Po roce jsem zjistila, že kineziologie však na některé závažnější problémy nestačí, a proto jsem se začala věnovat systému celostního uzdravování, jako je homeopatie, reflexní terapie, akupresura, a hlavně jsem s klienty vstupovala do minulých životů, protože jsem zjistila, že smrtí život nekončí, ale že se na Zemi naše duše, kterou jsme, stále vrací. Není to správně, ale v současnosti je to tak. Později se staneme nesmrtelní. Musíme však ještě počkat a získat mnoho informací. Uzdravování je určeno všem, kteří věří a rozumí tomu, že naše tělo, duch a duše je jedno dynamické, pulzující pole energie a inteligence. A že energie a inteligence je základním materiálem všech věcí hmotných i nehmotných, viditelných i neviditelných. A proto: Uzdravte své tělo, vztahy, situace, ve kterých se nacházíte.

Naše tělo je úžasný organismus, který nám hlásí, že něco není v pořádku s našimi energiemi, které si okolo sebe neustále vytváříme. Tyto energie se pak projektují do našeho okolí a zodpovídají tak za naše vztahy či peníze. V současnosti k nám z vesmíru proudí krásné energie lásky a my bychom měli být připraveni je přijmout a využít je pro blaho své i ostatních. Skoro všichni však máme poruchy v energetických centrech vlivem strachu a existence mysli, která po nás stále něco požaduje. Mysl je zrádný instrument, je těkavá a stále nám něco vnucuje. Proto lidé přijímají nepodmíněnou lásku obtížně, nebo ji nejsou schopni přijmout vůbec. Vznikají tak nemoci a problémy všeho druhu. K uzdravení využívám energie světla, které odstraňují zasunuté diskety v mozku a odblokovávají staré a nefungující dogmata, traumata z dětství i z minulých životů. Energie světla umí najít problém ve fyzickém těle i v tělech nehmotných, kterým říkáme aura. K uzdravení dojde, když jsou v souladu všechna energetická centra zodpovídající za naše zdraví či vztahy. Jsem připravena touto metodou nastavit energie tak, abyste prožívali šťastný a radostný život.

Ze studia a praxe jsem zjistila, že pokud nás bolí koleno, jdeme k ortopedovi. Nevíme, že přes koleno prochází energetické dráhy žlučníku a ledvin, a proto je důležité uzdravit nejprve tyto orgány. Nevíme třeba, že hyperaktivita dítěte muže mít vazbu na svou matku, která má nízké sebevědomí, nebo že bylo jako miminko málo nošeno. Důvodů je mnoho. Měla jsem v poradně muže, který ve velké míře požíval alkohol. Šli jsme do minulého života, kdy tento muž byl pirátem na lodi, převážel otroky a hodně pil. Po odblokování se zklidnil a život se mu zcela změnil. A ještě: Nedávno byl u mne muž, kterému se nedařilo v práci a měl problém s penězi. Měl zablokované srdeční centrum a také ho bolely ruce. Přes ruce totiž prochází právě energetická dráha srdce. Dělali jsme tři odblokování. Ruce přestaly bolet a vyhrál ve sportce. Volala mi jeho žena, že se úplně změnil k dobrému. Naše dušička se prostě inkarnuje na tuto krásnou planetu a prožívá různé zkušenosti, které potřebuje pro svůj růst. Důvěřujte, prosím, sami sobě, pěstujte pokoru a vděčnost a máte-li potřebu se poradit, jsem vám ráda k dispozici."

Vaše léčitelka, Dana Bajgarová

**
**

Tel.: 775084107

Email: dbajgarova@seznam.cz

**
**

Kdo je léčitel?

Nejdříve bychom si měli rozlišit pojmy „lékař“ a „léčitel“. Kdo je to lékař, to určitě každý ví. Kromě lékařů moderní medicíny se však můžeme setkat také s lékaři tradiční čínské nebo indické medicíny aj. Tito lékaři se nám sice mohou zdát svým způsobem „exotičtí“, avšak i oni dlouho a poctivě studovali na universitě, aby se mohli pyšnit oficiálním titulem. Oproti tomu léčitel je člověk, který se žádným oficiálně doložitelným vzděláním v oboru prokázat nemůže. Mnoho léčitelů odmalička získávalo své znalosti od svých předků, kteří provozovali stejné povolání. V našich končinách se takovým léčitelům často říká „bylinkáři“ nebo „kořenáři“, zatímco v Africe, Jižní i Severní Americe nebo Austrálii je známe pod označením „šaman“.

Léčitelství jako dar i poslání

Jinou kategorii léčitelů pak představují takoví, kteří se léčitelskému umění nikdy neučili, nemají znalosti v oboru a své léčitelské schopnosti mají buď vrozené nebo je získali během života, většinou po nějakém zásadním prožitku, kterým mohl být mystický zážitek například během meditace, ale třeba i při klinické smrti aj. Takoví léčitelé své znalosti nečerpají z knih ani z tradice svých předků, ale mají je uložené v sobě – jsou jim jednoduše řečeno „zjeveny“.

Samoléčitelství

V dnešní době se velmi rozmáhá také tzv. samoléčitelství, tedy léčba sebe sama na základě znalostí získaných z knih nebo přednášek či kurzů. Takové samoléčitelství není nic špatného. Právě naopak, starat se o své tělo, ducha i duši, rozvíjet se a být zodpovědný za to, jak se k sobě chováme, je důležité a jistě přínosné. Pokud však v oboru sebe léčení neboli samoléčitelství nemáte žádné zkušenosti, raději se do ničeho nevrhejte po hlavě, ale nejdříve pilně studujte a své poznatky zkoušejte opatrně a zavádějte je postupně. Můžete se také radit s jiným osobami, které jsou již s daným oborem seznámeny a mají více zkušeností.

Věřit léčiteli nebo ne?

Zda věřit léčiteli nebo ne, na to nelze jednoznačně odpovědět, neboť jak jsme si již řekli, každý léčitel je jiný a nelze všechny hodnotit stejně. Pokud chcete některého léčitele vyzkoušet, pokuste se sehnat o něm co nejvíce informací a referencí, nejlépe od lidí, které znáte osobně. Pak se budete moci objektivně rozhodnout jako my, když jsme objevili úžasné uzdravovací schopnosti a procesy, které paní Dana Bajgarová dokáže v lidech podnítit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6589 (magazinesoterika.cz#56)


Přidat komentář