Meditace a relaxace v Peru

Peru určitě nepatří mezi tradiční dovolenkové destinace Evropanů. Je to ale země jako stvořená pro dobrodruhy, pro objevování i pro meditaci a relaxaci v odlehlých a často liduprázdných místech, která ještě nepoznala zásah lidské ruky.

Peru je stát, který se nachází v tropickém pásmu Jižní Ameriky a svou velikostí ho lze připodobnit k Česku, Slovensku, Polsku a Maďarsku dohromady. Ještě před příchodem bílých osadníků z Evropy představovalo toto území říši indiánského národa Inků.

Peru je zemí indiánů a šamanů

I když dnes tvoří valnou část obyvatel Peru potomci přistěhovalců z Evropy, ještě stále se přibližně polovina obyvatel hlásí k incké národnosti. Menší část Inků, kteří ještě zachovávají původní způsob života zcela bez vymožeností moderní civilizace, žije na východě Peru, kde díky častým dešťům a vlhkému vzduchu od Atlantiku rostou tropické deštné lesy. Západem země prochází od severu k jihu horský pás And, kde sníh není ničím neobvyklým, byť jde o tropické pásmo Jižní Ameriky. Na západním pobřeží se pak rozkládají suché travnaté planiny – zde se osadníci živí především chovem dobytka.

Kdo se vydává do Peru, ten má většinou namířeno do And navštívit stará incká sídla a také na výlety za nádhernými horskými scenériemi, anebo na východ do nížinného pralesa objevovat a poznávat původní obyvatele – autentické potomky Inckých indiánů, mezi nimiž stále žije mnoho uznávaných šamanů.

Meditace a rozvoj osobnosti v Peru

Východní Peru nebo Amazonie obecně je rájem biologů, kteří ve zdejších pralesích často objevují nové živočišné i rostlinné druhy – těch je v Amazonii nespočet. Peru se však v posledních letech stává stále oblíbenějším cílem osob, které se snaží pomocí meditace rozvíjet svou osobnost a své schopnosti. V pralesní části Peru se mezi indiány najde mnoho šamanů, kteří jsou nezištně a s radostí ochotni pomoci zájemcům naučit se různá meditační cvičení, jež slouží k čištění energetického těla, k aktivování a čištění čaker a tím pádem k celkovému růstu a rozvoji osobnosti. K tomu jistě přispívá to, v jakém prostředí původní obyvatelé žijí a kam se můžete dostat také Vy – divoká příroda, prales, na většině míst bez poskvrny moderní civilizací. Takováto panenská místa umožňují čistit a rozvíjet své energetické tělo o to snáze.

Jaké cíle navštívit v Peru?

Pokud se chcete do Peru podívat především jako turista, pak se jako nejatraktivnější cíle jeví tyto:

  • město Cuzco – původní centrum incké říše.
  • Machu Picchu či Machu Pikchu („maču pikču“), Pisac nebo Sacsayhuamán – původní horská incká sídla a pevnosti městského typu.
  • Pohoří Andy.
  • Národní park Huascarán.
  • Vysokohorské jezero Titicaca a jeho přístav Puno.
  • náhorní plošina Altiplano.
  • náhorní plošina Nazca, která je známa svými obřími obrazci se zatím nevysvětleným původem a účelem.
  • Kaňon Colca – ideální místo k pozorování andských kondorů.
  • Islas Ballestas – kamenité ostrůvky, které jsou domovem tisíců mořských ptáků a lachtanů.
  • Lima, hlavní město Peru nebo město Arequipa – města založená bílými osadníky, kde lze obdivovat starou architekturu španělského typu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6597 (magazinesoterika.cz#94)


Přidat komentář