Reiki a léčení na dálku

Možná jste se již setkali s pojmem léčení reiki, díky kterému Vám může být skrz léčitele předána harmonizující energie. Vy sami můžete svou energii prostřednictvím reiki předávat dál. Co vlastně reiki je a jak funguje? To se dozvíte v následujícím článku.

Co je reiki? Slyšeli jsme o něm mnoho, ale jak vlastně doopravdy funguje? Tyto otázky Vás mohou trápit a hledáte na ně odpověď u známých i na internetu. Jenže na reiki můžeme pohlížet různě a také ho chápat jinak než ostatní. Těžko si pod pojmem reiki představíme něco určitého. Ono se vlastně jedná o jakousi subatomickou energii, díky které můžeme léčit nejen své blízké, ale také sami sebe. Díky tomuto léčení můžeme zregenerovat naše vlastní Já.

Co víme o reiki

Jelikož se při reiki pracuje s energií, můžeme si být jistí, že je jejím cílem uzdravování. Nemůžeme od něj však čekat nic konkrétního. U reiki platí, že při něm pracuje spíše naše ego a vědomí. Pokud jste s ním měli špatnou zkušenost, měli byste mu dát ještě druhou šanci. Znamená to totiž, že jste pro toto léčení ještě nezískali dostatek zkušeností a reiki tak pro Vás nebylo ničím prospěšné. Víte, každý člověk v sobě nosí určité vibrace a dokonce je může i přenášet. Díky právě těmto vibracím máme možnost meditovat a pracovat na sobě. Právě reiki léčení tyto vibrace posiluje a naše energie stoupá. Jsme tak schopni dosáhnout pozitivních výsledků mnohem rychleji a efektivněji. Reiki má i své zásady, které lze včlenit do běžného života. Je důležité, abychom si denně připomínali věty typu: ,,Dnes jsem se zbavil hněvu. Dnes nemám starosti. Dnes jsem si začal vážit lidí kolem sebe. Dnes mám úctu k přírodě. Dnes rád a poctivě vykonám svou práci.,, Abyste reiki pochopili, nemusíte být nutně věřící. Stačí pouze věřit základní myšlence - reiki funguje, jsem otevřený nové možnosti a jsem vděčný za novou zkušenost. Toto léčení Vám nemůže nijak ublížit, nijak neohrozí Vaše fyzické a duševní zdraví. Vše je založeno na správné motivaci a bytostní vyspělosti. Díky reiki urychlíme proces léčení jakékoliv bolesti. Vyzkoušejte a uvidíme sami.

Symboly reiki

Samotné zasvěcení do reiki je velmi důležitým krokem samotného léčení a bývá také nezvyklým zážitkem. Může se nám stát, že se při tomto zasvěcení sami sobě vysmějeme, nesmyslně vybuchneme, nepoznáme se.** Čím více budeme reiki používat, tím lépe budeme takovéto stavy zvládat** a zesílíme naše energie. Reiki se brzo stane smyslem našeho života a sebere nám veškeré špatné návyky, které nahradí štěstím a spokojeností. Samotný průběh léčení má tři fáze. Už ve druhé fázi dostanete do vínku tajné symboly, které obsahují také mantru. Toto všechno Vám pomůže při práci s reiki na dálku a Vy tak budete mít možnost kombinovat mezi sebou mantru a mentální symboly v kreslené podobě.

  1. mentální symboly - díky těmto symbolům můžete být schopni vyrovnat pravou a levou hemisféru. Zbavíte se pocitu strachu, nervozity, stresu a ve většině případů i závislostí na cigaretách nebo alkoholu. Pokud si na kus papíru namalujete mentální symbol a k němu svůj zlozvyk, budete tak pracovat se svým podvědomím a při správném držení papíru mezi dlaněmi mu dávejte reiki. Toto zkoušejte minimálně 20 minut denně. Brzy poznáte výsledek.
  2. zesilovací symboly - tyto symboly využijeme v případě, že si chceme vyčistit své prostředí od negativních energií a vlivů. Symbol nám také pomáhá očistit své jídlo nebo situaci, ve které se nacházíme. Působí zejména na jednotlivce a jeho potřeby. Reiki je díky těmto symbolům intenzivnější a rychleji pomáhá s dobou léčení.
  3. dálkové symboly - zde můžeme pracovat s reiki na dálku a svou energii dále posílat do okolí, ale nejen tam. Energie reiki totiž díky dálkovému symbolu působí i na vesmír a dokonce i do budoucnosti.

V reiki existuje nesmírná spousta způsobů, jak posílat energii. Díky symbolům ji můžeme posílat rychleji a efektivněji, proto se s nimi musíme naučit správně zacházet. Velmi důležitá je pravidelná meditace. Mistr reiki, který nás může léčení naučit, nám velmi jistě rád představí všechny účinky symbolů a řekne mantru.

Další známé reiki symboly:

  • hon-sha-ze-sho-nen - dálkový symbol pro zasílání léčivé energie dané osobě
  • sei-he-ki - mentální symbol, který napomáhá léčit deprese a uvolňovat emoce
  • cho-ku-rei - symbol k zesílení toku energie. V kombinaci s ostatními symboly léčí od poškození a ublížení jinou osobou. Také čistí místnosti od špatných energií.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6606 (magazinesoterika.cz#119)


Přidat komentář