Reiki kurzy a terapie Praha

Reiki je zajímavá terapie, která umožňuje léčit tělo i duši. Je možné se jí naučit ve třístupňových kurzech pod vedením zkušených mistrů. Reiki je možné kombinovat s alternativní i klasickou medicínou.

Reiki je velmi zajímavá terapie, která učí, jak využít energii k uzdravení sebe sama i okolí. Samotné slovo Reiki můžeme přeložit jako Rei – vesmír a Ki – energie. Reiki tedy chápeme jako vesmírnou životadárnou energii. Je to způsob léčby, který klade důraz na celostní vnímání člověka. V léčitelství dle Reiki se nikdy neodděluje tělo od duše, má totiž celostní působení.

Léčení pomocí Reiki je vlastně předávání pozitivní energie do potřebných částí těla buď přímým dotekem, nebo působením na dálku. Během aplikace klient pociťuje teplo v místech, kudy energie proudí. Reiki má na lidský organizmus velmi pozitivní účinky. Posiluje, harmonizuje, regeneruje, pročišťuje, aktivuje samoléčebné procesy v těle a také dochází k uvolňování toxinů z těla. Terapii Reiki můžete používat pro sebe i pro druhé osoby, zvířata, rostliny, vodu, situace… Reiki má univerzální využití. a podporuje jakoukoli terapii a léčbu, není však náhradou lékařské péče. Její účinky oceníte, když Vás trápí např. únava, nespavost, bolesti, popáleniny, cysty, rakovina..., ale i emoční zátěž z minulosti, strach, obavy z budoucnosti atd.

Reiki může přijímat každý, předávat pouze zasvěcený. Zasvěcení získáte pouze na kurzech Reiki.

Reiki kurzy a terapie Praha

Chtěli byste absolvovat kurzy Reiki, ale nevíte, jestli je to pro Vás to pravé. Nezoufejte, kurzy jsou vhodné pro každého, kdo se chce naučit využívat síly vesmíru k uzdravování. Hledáte-li pomoc v rámci osobních či zdravotních problémů, pak je nutné se objednat na terapii. Ať už se jedná o kurzy či terapie, vždy si pečlivě vybírejte člověka, kterému se svěříte do rukou. Nebojte se ho na nic zeptat, nejlépe však vyhledávejte někoho ověřeného na doporučení.

Kurzy Reiki Praha

Kurzy Reiki jsou prováděny ve velmi malých skupinkách, maximálně 6 osob, tak aby pro každého byl dostatek času a mohla se každému věnovat osobně. Ke každému kurzu obdržíte také tištěná skripta.

** Kurzy Reiki Vám dají úžasnou možnost využívat pozitivní energii, která probouzí samouzdravovací procesy v těle, harmonizuje na všech úrovních a přináší možnosti osobního růstu. Zároveň získáte mistra, který Vám bude maximálně nápomocný na Vaší cestě.

1. stupeň Reiki je základní kurz, během něhož se začátečníci seznámí s bezpečnou prací s reiki, čakrami, aurou a meridiány. Především je tento kurz určen pro samoléčení, ale i pro léčení druhých. Podrobná skripta vás provedou prvními pokusy vědy o měření, skutečnou historií reiki a novými možnostmi, jež se vám otevírají.**


2. stupeň Reiki je navazující kurz na předešlý 1. stupeň Reiki. Bude Vám v něm předána část symbolu, jejichž používání umocňuje účinky Reiki. To znamená, že dokážete působit nejen dotykem dlaní, ale i na dálku. Tímto se zvýší působení na fyzické a psychické problémy.

3. stupeň - mistr Reiki léčitel (III.A) - Je nejvyšší stupeň zasvěcení. Slouží lidem, kteří se chtějí věnovat léčení.

4. stupeň - mistr Reiki učitel (III.B) - Po absolvování tohoto kurzu, můžete zasvěcovat a vyučovat Reiki všech stupňů včetně samotného mistrovského.**

Jiná cesta ke štěstí a spokojenosti

Možností alternativní medicíny a zdravého přístupu k životu je mnoho a liší se jedna od druhé jak lidé kolem nás. Pro mě mají ale jedno společné, vždy se musíme uzdravit sami a najít to svoje štěstí v nás.

Tyto metody nám jenom mohou ukázat cestu a po té cestě musíme jít sami. Jako když jdete na výlet, máte mapu, kompas, turistické značky, rozcestníky, potkáte někoho, kdo vám poradí. Cestu ale musíte projít sami, občas vás někdo kousek sveze.

Každý má jiná přání, jiné problémy, každý je jedinečný, tak i terapie je pro každého trochu jiná. Ve stručnosti vám přiblížím nejhlavnější metody, které používám a učím. Pro žádnou z těchto metod není třeba žádné speciální nadání, stačí jen chuť naučit se něco nového.

Reiki

Reiki je energie, která nám pomáhá od jednoduchého „dobití baterek“ až po řešení závažných osobních a zdravotních problémů. Harmonizuje čakry, léčí zvířata, rostliny, čistí prostory, věci kolem nás. Učí nás i pokoře a jinému pohledu na svět. Je dostupná pro každého bez ohledu na věk, pohlaví, náboženství.

Automatická kresba

Kresba má nekonečně mnoho možností, od diagnostiky zdravotního stavu, čaker, přes rozbor vztahů a to nejen partnerských, ale i v rodině nebo zaměstnání. Můžeme najít a čistit geopatogenní a psychogenní zóny, můžeme malovat auru, energetické a harmonizační obrázky. Můžeme se vymalovat ze stresu, nakreslit si přání. Pastelka nám může posloužit i jako kyvadlo a odpovídat na otázky. Můžeme hledat ztracené věci nebo třeba vodu.

Kyvadlo

Kyvadlo je asi nejjednodušší začátek, ale i tam je dobré vědět, s kým si povídáme. Odpovídá na naše otázky Ano-ne a pomocí tabulek můžeme zjišťovat zdravotní stav nebo se rozhodovat. Od jednoduchého určení třeba vhodných potravin a vitamínů pro naše tělo až po náročnější práci s tabulkami LSVJ (léčení skrze vyšší Já), kdy lze čistit bloky a hlubší problémy. Kyvadlem se čistí prostory, odvádí přivtělené duše a mnoho dalších věcí.

Kurzy kyvadla a automatické kresby

Na kurzu práce s kyvadlem se naučíte pracovat se siderickým kyvadlem, virgulemi a tabulkami. Budete se učit získávat odpovědi na některé otázky spojené s životními situacemi, měřit geopatogenní zóny v místnosti i v terénu. Na kurzu můžete zjistit, jaké máte možnosti a jaké jsou vaše schopnosti. Na kurzu se podrobně probírá, jak s kyvadlem pracovat, na co se kyvadla ptát a čeho se vyvarovat.

Kurz automatické kresby je zaměřen na diagnostiku čaker, aury, partnerských a mezilidských vztahů a procvičování vizualizace. Metody a obrázky, které si na kurzu vytvoříte, pomohou vám i druhým řešit životní nesnáze. Předmětem výuky je naučit vás metodu automatické kresby, což je tvorba bez účasti našeho myšlení. Propojení pravé a levé hemisféry a napojení na zdroje informace a světla. Pročišťování osobnosti, osvojení si a procvičování metody automatické kresby. Obrázky, které si na kurzu vytvoříte, pomáhají řešit životní nesnáze.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6602 (magazinesoterika.cz#49)


Diskuze a zkušenosti

Simona Partyšová | 27.01.2016 20:36
Zdravím, máte volno 2.2. na 15 hodin? Partyšová

Simona Partyšová | 27.01.2016 20:37
Zdravím, máte volno 2.2. na 15 hodin? Partyšová


Přidat komentář