Reiki masáže

Reiki je léčebný systém, který pracuje s energií organismu a jeho schopností regenerace. Z tohoto léčebného systému vychází reiki masáže, které mohou sloužit jako prevence či podpůrná léčebná metoda u nemocí.

K tomu abychom pochopili, co jsou to reiki masáže, si na začátek vysvětleme léčebnou sílu reiki. Slovo reiki pochází z japonštiny. Rei znamená vesmír a Ki znamená energii. Reiki můžeme chápat jako vesmírnou životadárnou energii. Reiki se považuje za celistvou léčebnou metodu, která pomáhá léčit tělesné i duševní zdraví. Reiki pomáhá odstranit příčiny a důsledky nemocí. Tato léčebná metoda se zaměřuje na nemocné části těla a dodává jim pozitivní energii. Během terapie reiki se přikládají ruce terapeuta přímo na bolestivá místa, předává se takto léčivá energie. Pomocí energie se uvolňují toxické látky a posiluje celý organismus. Pacient během reiki pociťuje teplo v místě, kterým proudí energie. Reiki neslouží k úplnému nahrazení klasické medicíny, ale stává se jejím doplněním a podporou. Reiki působí celistvě na celý lidský organismus, podporuje schopnost regenerace těla, obnovuje rovnováhu, napomáhá relaxaci. Tato metoda je účinná také na zvířata a rostliny. Pomocí podpůrné léčebné metody reiki můžete působit na cysty, myomy, zlomeniny, popáleniny a záněty. Reiki se také osvědčilo jako doplňková léčba rakoviny.

Jaká je historie reiki

První informace o léčebné metodě reiki pocházejí z Číny a to ze 3. stol. př.n.l. Na konci 19. stol. začíná s reiki pracovat japonský doktor Mikao Usui z Japonska. Usui vedl křesťanskou univerzitu v Kjotu. Usui se začal zabývat uzdravováním pomocí rukou tak, jak to činil Ježíš. Po dlouhém bádání objevil v tibetských klášterech staré svitky se symboly. Po 21 dnech meditace na posvátné hoře objevil klíč k energii a používání symbolů. Po zbytek svého života pracoval s Reiki a své vědomosti dále předal doktoru Hayashimu, který založil první léčebnu Reiki v Tokiu. Učení reiki se postupně rozšířilo do celého světa. Hawayo Takata, která rozšířila Reiki do západního světa, se narodila na Havaji. Hawayo Takata těžce onemocněla, dostala se na kliniku reiki do Tokia. Na klinice reiki se Takata uzdravila a sama se umění reiki naučila. Stala se známou léčitelkou a navštívila i USA.

Masáže a lidský organismus

Masáže a jejich účinky jsou lidstvu známé již po dobu 5 000 let.  První zmínky o masážích najdeme v Egyptě a později v Číně. Každý z nás má instinkt přikládat ruce na bolestivá místa. A právě na tomto instinktu jsou masáže založeny. Masáž můžeme popsat jako léčebnou metodu, která pomocí hmatů uvolňuje svaly, klouby, zlepšuje prokrvení organismu, látkovou výměnu a také se uvolňují nervy. Masáže slouží také k zlepšení fyzické a psychické kondice. Pomocí masáže může dojít k odstranění fyzických problémů jako bolesti hlavy, břicha, které mají často psychický základ. Masáže mají také vliv na náš imunitní systém. Pomocí masáží získáme větší odolnost vůči infekčním onemocněním. Okamžitý účinek masáží poznáme na naši kůži. Během masáže dochází k podpoře lymfatického systému (lymfatický systém má na starosti odbourávání škodlivin z našeho těla).

V současně době existuje velká nabídka různých typů masáží, např. klasické masáže, sportovní masáže, indická masáž, masáž hlavy, masáž LOMI LOMI nebo Bowenova masáž.

Reiki masáže

V případě, že hovoříme o masáži reiki, nemáme na mysli klasickou masáž, tak jak jsme zvyklí. Reiki masáž je vlastně působení energie reiki na energetická centra člověka – to znamená na čakry a energetické dráhy.

Jak probíhá masáž reiki

Během reiki masáže leží klient pohodlně na zádech a snaží se co nejvíce uvolnit své tělo. Masáž je však vhodná i pro ty, kteří se nedokážou cíleně uvolnit a zbavit myšlenek. I k těmto lidem se dostane energie reiki masáže.

V reiki masážích se masér označuje jako reikista. Existuje velké množství způsobů, jak reikista pracuje se svým klientem. Základem reiki masáže je působení na čakry,** odstranění bloků v těle**, které brání správné funkci a vyladění celého organismu. Cílem reiki masáže je dodat tělu životadárnou univerzální energii reiki, která povzbudí organismus a pomůže mu k samoléčbě a spontánní regeneraci.

I když můžete být k léčebné metodě reiki skeptičtí, je dokázáno, že regenerační schopnost našeho organismu je až zázračná a ke spuštění potřebuje dodat správné impulzy.

Základní reiki masáž trvá přibližně 30 minut. Delší reiki masáž může trvat až hodinu. Samozřejmě zde záleží na nabídce masážního salónu. K tomu, aby byla reiki masáž účinná jako prevence, je vhodné chodit na ni jednou za čtyři až šest týdnů. V případě, že má klient konkrétní potíže, dochází jednou nebo dvakrát za 14 dní., dokud nedojde ke stabilizování stavu. Velmi dobrých výsledků můžete dosáhnout, spojíte-li reiki masáže s klasickou masáží zad a šíje, které umožňují lepší a efektivnější využití reiki energie v těle klienta.

Jak pozitivně působí reiki masáže

Pojďme se nyní podívat, jaké jsou pozitivní účinky reiki masáže. Reiki masáž pomáhá celému tělu uvolnit se, zbavit se vnitřního napětí, stresu z práce nebo stresu z mnoha povinností. Reiki masáž pomáhá k celkovému psychickému osvěžení. Po reiki masážích klienti odchází uvolnění a první účinky reiki masáže lze považovat na jejich rozzářených tvářích a uvolněných rysech v obličeji.

Shrňme si ještě jednou pozitivní účinky reiki masáží na lidský organismus.

  • Reiki masáže pomáhají lidskému organismu k odpočinku, uvolnění a zbavení se stresu.
  • Pomocí těchto masáží dochází k regeneraci těla a posílení imunitního systému.
  • Reiki masáže mohou být podpůrným prvkem v léčbě zdravotních problémů.
  • Reiki masáže pomáhají obnovovat fyzické a duševní síly.

Proč pracovat s vnitřní energií

V našem životě potřebujeme především dostatek energie. Člověk, který je energeticky vyčerpaný, nemůže být zdravý a v psychické pohodě. S tímto poznatkem pracuje velké množství léčitelů a je na něm založena také léčebná metoda reiki. Existuje řada způsobů, jak obnovovat osobní energii. Vyzkoušet můžete např. dechová cvičení. Energii také dodávají sluneční paprsky, stromy nebo kameny. Pozor však na to, že každý strom či kámen má jiné množství energie. Zkušený léčitel musí mít především velké znalosti, co se týká energií. A právě proto, se mnoho léčitelů učí reiki. Reiki je univerzální, všeobsahující energie. V případě, že je někdo zasvěcen do reiki, neměl by nikdy mít energie nedostatek. Vždy, když energii dává, sám ji zároveň i přijímá. Také nemusí nijak odhazovat ani likvidovat negativní energie, protože reiki působí tak, že přeměňuje negativní energii v pozitivní. Energie reiki je veskrze pozitivní. Tato energie nemůže ublížit a lze ji použít také v těhotenství. Také malá miminka a děti reagují na energii reiki dobře.

Když máte pocit celkové únavy nebo bojujete s nemocí, vyzkoušet můžete léčebný systém reiki.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6607 (magazinesoterika.cz#124)


Přidat komentář