Reiki Ostrava

Reiki je stará léčebná metoda vycházející z východní filozofie, především z tradic Země vycházejícího slunce, tedy Japonska. Soustředí se na uvědomení si vnitřní energie, zejména čaker, drah a vlastní aury.

Co je reiki?

Reiki je japonské slovo, REI znamená „vesmírná, vše pronikající, životadárná“ a KI znamená „energie“. Lze zodpovědně říci, že energii máme všichni i všechno. Všude kolem nás i v celém vesmíru se rozprostírá nekonečný oceán čisté primární energie, ze které všichni čerpáme tuto energii v různých vibracích. Jedna z těchto vibrací se jmenuje Reiki. Tuto energii si můžeme představit něco jako záření či paprsky, jejichž vlastností je přenos energie či síly. Lze ji používat na jakoukoliv vzdálenost, do minulosti i budoucnosti. Energii Reiki můžeme směřovat do určitého místa, k nemoci, situaci, prostě všude tam, kde je třeba pomoci, ale nikdy nežádáme konkrétní výsledek. Žádáme jednoduše to, co je v nejlepším zájmu všeho a všech, v zájmu Božího (vesmírného) řádu.

Principy Reiki

5 životních pravidel Reiki, která jsou určena pro změnu mysli a těla k lepšímu (vytvořil zakladatel Reiki systému Dr. Mikao Usui)

1) Právě dnes neměj zlost!

2) Právě dnes neměj obavy!

3) S uvědoměním vykonávej svou práci!

4) Být klidný ke všem živým bytostem!

5) Být vděčný za všechna požehnání (dary) a mysli svou myslí!

Tato pravidla jsou po různých úpravách platná a aktuální dodnes. Mají za sebou mnoho překladů a úprav. Každý Reiki Mistr je poněkud pozměnil, ale smysl je stále tentýž. Slouží především k vývoji a rychlejšímu růstu každého jedince správným směrem na duchovní cestě směřující k osvícení a celistvosti po celý život.

Komu Reiki pomáhá

Často se stává, že energie v těle není v rovnováze. Může jí být příliš hodně nebo málo, což je mnohdy příčnou zablokované energie a následného onemocnění.

Reiki pomáhá dospělým i dětem při:

  • Fyzických a psychických potížích jako nespavost, úzkost, napětí, únava…

  • Chronických problémech jako jsou bolesti zad, kloubů, menstruační bolesti…

  • Hojení ran, vředů, zlomenin, po operacích, při rekonvalescenci

  • Odstraňování bolesti hlavy, pomáhá při migrénách

  • Nastartování samoléčebného procesu v těle

  • Relaxaci a odstraňování únavy

  • Stimulování nebo uvolňování svalů

  • Posilování imunitního systému

  • Regeneraci organizmus

  • Detoxikaci těla

Energií Reiki můžeme také působit na rostliny, zvířata, věci, jídlo, pití i léky.

Jak Reiki funguje

Masáž pomocí energie Reiki není klasickou masáží. Jde o působení energií Reiki na energetická centra jednotlivce – na jeho čakry, energetické dráhy apod. Lidé předávající REIKI jsou pouze nástrojem této energie, přes které proudí.

Co jsou čakry

Slovo „Čakra pochází ze sánskrtu a znamená „Kolo nebo disk“ a představuje proudění energie v určitých centrech našeho těla, které mají schopnost přijímat energii určitým způsobem ji přetvářet a opět vyzařovat. Současně jsou čakry propojeny sítí „kánálů“, takže kvalita fungování jedné z čaker se nutně odrazí i na funkci ostatních čaker.

Tradičně se uvádí 7 hlavních čaker, umístěných nad sebou ve středu trupu. Zobrazují se jako lotosové květy, z nichž každý rezonuje o jiných frekvencích a odpovídá určité barvě duhy.

Někdy mohou být některé, většina nebo výjimečně všechny, čakry blokovány, což způsobuje, že životní energie nemůže volně proudit a jejich frekvence vibrací je tedy nízká, někdy až neznatelná nebo neproudí vůbec. Tyto blokace mohou být nejčastěji způsobovány strachem, zklamáním, napětím, šokem, vnitřním napětím, stresem z práce nebo nadmíry povinností, negativními vlivy z okolí, apod., se kterými se nedokážeme vyrovnat, pochopit, přijmout, apod.

Reiki tyto blokády uvolní a čakry zharmonizuje tak, že čakry vystaví vibracím energie takových frekvencí, na kterých harmonicky fungující čakra bez jakýchkoli blokád kmitá naprosto přirozeně.

Dále je pak 40 čaker vedlejších a ostatní jsou menšího významu. Jednotlivé čakry se otáčejí doleva nebo doprava.

Masáže Reiki

Základní Reiki masáž trvá přibližně 30 min, rozšířená kolem hodiny. Na masáž je dobré preventivně docházet jednou za 4-6 týdnů, při jakýchkoli potížích jednou nebo dvakrát za 14 dní, dokud se neodstraní.

Působení probíhá předáváním léčivé energie Reiki přiložením dlaní rukou na jednotlivé přední a zadní části těla. Někdo cítí tuto energii jako teplo vycházející z rukou, v některých místech až horko, někdo jako brnění, pulsaci nebo chlad.

Každý člověk, který REIKI dostává je harmonizován, a tím se jeho tělo může samo přirozeně léčit. Mezi ReikI nástrojem (kanálem) a příjemcem nastává rovnocenný vztah, ale léčitelem je vždy příjemce.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6604 (magazinesoterika.cz#76)


Přidat komentář